Tržište kapitala

Tržište kapitala u Republici Hrvatskoj, kao i djelokrug i nadležnost Hanfe u tom području, uređeni su Zakonom o tržištu kapitala (NN, br. 65/18, 17/20, 83/21, 151/22) i Zakonom o preuzimanju dioničkih društava (NN, br. 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13, 148/13).

Zakon o tržištu kapitala uređuje sljedeća područja:

 1. odobrenje za rad i poslovanje investicijskog društva i drugih osoba ovlaštenih za pružanje investicijskih usluga i inicijalni kapital investicijskog društva
 2. odobrenje za rad i poslovanje tržišnog operatera, uređenog tržišta i mjesta trgovanja
 3. odobrenje za rad i poslovanje pružatelja usluge dostave podataka
 4. uvjete za ponudu vrijednosnih papira javnosti i uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište
 5. obveze u vezi s objavljivanjem informacija o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište
 6. zabranu zlouporabe tržišta
 7. pohranu financijskih instrumenata te poravnanje i namiru poslova s financijskim instrumentima
 8. suradnju nadležnih tijela i
 9. ovlasti, obveze i postupanje Hanfe pri provođenju toga zakona, uključujući, među ostalim, nadzorne ovlasti i alate za bonitetni nadzor investicijskih društava i objavu u području bonitetne regulative i nadzora investicijskih društava.

Zakon o preuzimanju dioničkih društava uređuje:

 • uvjete za davanje ponude za preuzimanje ciljnih društava
 • postupak preuzimanja
 • prava i obveze sudionika u postupku preuzimanja te
 • nadzor postupka preuzimanja ciljnih društava.

Sudionici tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj su:

 • ulagatelji u financijske instrumente (građani, trgovačka društva, investicijski i mirovinski fondovi, društva za osiguranje, kreditne institucije (banke) i dr.)
 • posrednici u trgovini – investicijska društva, kreditne institucije i ostali
 • izdavatelji financijskih instrumenata
 • Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. Zagreb (SKDD) kao središnji depozitorij vrijednosnih papira
 • SKDD-CCP Smart Clear d.d. za pružanje usluga središnje druge ugovorne strane (SKDD-CCP)
 • Zagrebačka burza d.d. Zagreb.

Financijski instrumenti na tržištu kapitala su:

 • prenosivi vrijednosni papiri (dionice i obveznice)
 • instrumenti tržišta novca
 • udjeli u subjektima za zajednička ulaganja
 • izvedenice.
SRPI Pogledaj
Regulativa Pogledaj
Ovlašteni sustav objavljivanja – APA

Pogledaj više
Kratka prodaja

Pogledaj više
Obavijesti subjektima nadzora

Pogledaj više
Sekuritizacija
Pročitaj više
Crowdfunding
Pročitaj više
Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.