Faktoring tržište

Zakon o faktoringu (NN, br. 94/14 i 41/16, dalje u tekstu: Zakon) propis je kojim se uređuje djelatnost faktoringa u Republici Hrvatskoj, kao i nadležnosti Hanfe u provođenju tog Zakona. Navedeni Zakon uređuje uvjete za osnivanje, poslovanje i prestanak rada faktoring društva, ugovor o faktoringu, prava i obveze subjekata u poslovima faktoringa, izvještavanje, nadzor poslovanja faktoring društava, upravljanje rizicima te način i uvjete za prekogranično obavljanje djelatnosti.

Osnovni je cilj Hanfe osigurati uredno poslovanje pravnih osoba koje se bave poslovima faktoringa provjerom zakonitosti te procjenom sigurnosti i stabilnosti njihova poslovanja, a radi zaštite interesa sudionika u poslu faktoringa i javnog interesa, pridonošenja stabilnosti financijskog sustava te promicanja i očuvanja povjerenja u tržište faktoringa. Kroz poslove licenciranja Hanfa u skladu sa Zakonom izdaje i oduzima dozvole, odobrenja i suglasnosti faktoring društvima, kao i ovlaštenim osobama u faktoring društvima. Kroz postupak neposrednog i posrednog nadzora Hanfa utvrđuje posluju li pravne osobe koje obavljaju poslove faktoringa u skladu s odredbama Zakona, propisima donesenima na temelju Zakona, propisima o upravljanju rizicima te drugim propisima, kao i u skladu s vlastitim pravilima i standardima te pravilima struke na način koji omogućuje uredno funkcioniranje pravne osobe koja obavlja poslove faktoringa te provođenje mjera i aktivnosti u cilju otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.

Na ovim stranicama nalazi se popis faktoring društava koja imaju Hanfino odobrenje za obavljanje poslova faktoringa.

Registri Pogledaj
Regulativa Pogledaj

Obavijesti subjektima nadzora

 

 

Pogledaj više
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.