Tržište osiguranja

Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj, kao i djelokrug i nadležnost Hanfe u tom području uređeni su Zakonom o osiguranju, Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu, delegiranim i provedbenim uredbama Europske komisije te pripadajućim podzakonskim aktima.

Hanfa provodi nadzor tržišta osiguranja, odnosno zakonitosti poslovanja subjekata nadzora radi održavanja učinkovitog, sigurnog i stabilnog tržišta osiguranja s ciljem zaštite interesa osiguranika odnosno korisnika osiguranja te pridonošenja stabilnosti financijskog sustava. Osim nadzora nad društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje Hanfa provodi i nadzor nad pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju poslove distribucije osiguranja i distribucije reosiguranja te Hrvatskim uredom za osiguranje. Subjekti nadzora podliježu postupku licenciranja kojim Hanfa prije izdavanja dozvole za obavljanje poslova utvrđuje udovoljavaju li oni propisanim zakonskim uvjetima. Hanfa organizira i provodi ispite za provjeru stručnih znanja osoba koje žele biti distributeri osiguranja ili distributeri reosiguranja, a radi ispunjavanja uvjeta za upis u Registar posrednika i sporednih posrednika u osiguranju. Taj registar vodi Hanfa, a objavljen je na njezinoj internetskoj stranici. Također, po ispunjavanju uvjeta propisanih zakonskim i podzakonskim aktima Hanfa izdaje i ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.

Ovlaštenja Hanfe po pojedinim zakonima:

Zakon o osiguranju uređuje sljedeća područja:

 • uvjete za osnivanje, poslovanje, nadzor i prestanak postojanja društava za osiguranje i društava za reosiguranje
 • imenovanje i poslovanje ovlaštenog aktuara
 • obavljanje unutarnje revizije i revizije društava za osiguranje i društava za reosiguranje
 • obvezu izvještavanja
 • prekogranično pružanje usluga osiguranja i reosiguranja
 • upis u Registar posrednika i sporednih posrednika u osiguranju
 • obavljanje poslova distribucije osiguranja i distribucije reosiguranja
 • osnivanje udruženja (pool) osiguranja odnosno reosiguranja
 • poslovanje Hrvatskog ureda za osiguranje.

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu uređuje sljedeća obvezna osiguranja u prometu:

 • osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja
 • osiguranje vlasnika odnosno korisnika vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama
 • osiguranje zračnog prijevoznika odnosno operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama i putnicima
 • osiguranje vlasnika odnosno korisnika brodice na motorni pogon odnosno jahte od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama

Sudionici tržišta osiguranja u Republici Hrvatskoj su:

 • društva za osiguranje i društva za reosiguranje
 • pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslove distribucije osiguranja i distribucije reosiguranja
 • Hrvatski nuklearni POOL gospodarsko interesno udruženje
 • Hrvatski ured za osiguranje.

Na ovim stranicama nalazi se popis:

 • društava za osiguranje i društava za reosiguranje
 • posrednika i sporednih posrednika u osiguranju
 • ovlaštenih aktuara.

Također, na ovim stranicama možete naći i popis pružatelja usluga osiguranja i distribucije osiguranja i reosiguranja sa sjedištem u državama članicama Europske unije i državama potpisnicama Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru koji imaju pravo svoje usluge pružati izravno ili preko podružnice na području Republike Hrvatske uz odobrenje nadležnog nadzornog tijela i uz uvjete propisane Zakonom o osiguranju.

Registri Pogledaj
Regulativa Pogledaj

Nadzorni ciljevi, glavne funkcije i aktivnosti

 

 

Pročitaj više

Postupak nadzornog pregleda

 

 

Pročitaj više

Prekogranično poslovanje

 

 

Pročitaj više

Obavijesti subjektima nadzora

 

 

Pročitaj više
Pravila općeg dobra
Pogledaj više
Obavezna edukacija
Pogledaj više
Agregirani statistički podatci prema Solventnosti II
Pogledaj više
Objave prema Direktivama i Uredbama
Pogledaj više
Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.