Pravila privatnosti

Ova pravila o privatnosti ("pravila") objašnjavaju kako Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Franje Račkoga 6, 10 000 Zagreb, OIB: 49376181407 (dalje u tekstu: "Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga") prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostupni korištenjem web stranice: www.hanfa.hr

U ovim pravilima privatnosti objašnjavamo i druge obrade osobnih podataka, njihove svrhe prikupljanja i upotrebu, a koje prikupljamo i obrađujemo tijekom izvršavanja naših zakonskih obveza vezanih uz registrirane djelatnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je posvećena zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je "voditelj obrade", odnosno ona koja određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao pružatelj usluga web stranice www.hanfa.hr zauzima se za zaštitu privatnosti osobnih podataka.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Franje Račkoga 6

10 000 Zagreb

OIB: 49376181407

Službenika za zaštitu podataka možete dobiti na: privatnost@hanfa.hr 

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga osobne podatke prikuplja u svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja i vašeg korisničkog iskustva.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga obrađuje osobne podatke kada je njihova obrada nužna za izvršavanje naših zadaća od javnog interesa i naših službenih ovlasti te poštivanje naših pravnih obveza, u skladu sa zakonom ili drugim propisom Republike Hrvatske i pravom Europske unije.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga osobne podatke obrađuje samo u opsegu u kojem je to nužno radi ostvarenja zakonite svrhe obrade.

Prema vašim osobnim podacima odnosimo se kao prema povjerljivim podacima, a pravilno ih štiti Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i/ili naši pouzdani partneri.

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici www.hanfa.hr i/ili kada nam želite poslati svoj životopis, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti ova Pravila privatnosti i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ukoliko korisnik ne želi pružiti obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućila korištenje aktivnosti putem web stranice www.hanfa.hr i unaprijedila rad web stranice www.hanfa.hr. Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima (ako nas kontaktirate putem e-maila ili telefona).

Na internetskoj stranici www.hanfa.hr, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga prikuplja osobne podatke ispitanika kao što su: ime, prezime, spol, adresu e-pošte ili drugi kontakt, mjesto rada te IP adresu.

Uz navedene osobne podatke koje obrađujemo prilikom posjeta internetskoj stranici, u nastavku vam detaljno navodimo i druge vrste osobnih podataka, svrhe prikupljanja i upotrebu istih, a koje prikupljamo i obrađujemo tijekom izvršavanja naših redovnih obveza vezanih uz registrirane djelatnosti Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga:

 • Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga prikuplja i obrađuje osobne podatke od svojih zaposlenika i drugih suradnika u svrhu izvršenja ugovora o radu koji su potpisani sa zaposlenicima i ugovorima o savjetovanju i/ili ugovorima o djelu koji su potpisani sa suradnicima, a koji se odnose na kadrovske, administrativne ili druge poslovne/ugovorne poslovne svrhe. U potonjem slučaju prikupljamo i obrađujemo podatke kao što su: ime, prezime, spol; bračni status, državljanstvo, prebivalište, datum i mjesto rođenja, osobni identifikacijski broj; zvanje, zanimanje, podatke o stručnim usavršavanjima i treninzima, podatke vezane uz zdravstveno osiguranje, radno iskustvo; podatke o broju računa (IBAN), fotografiju te potpis.
 • Od pravnih osoba prikupljamo i obrađujemo, u svrhu izvršenja ugovornih obveza podatke kao što su: ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi; kontakt podatke osobe koja je zadužena za komunikaciju i izvršavanje ugovorenih obveza; akademske i profesionalne kvalifikacije odgovornih osoba u pravnoj osobi te potpis odgovorne osobe.
 • Od kandidata za posao, a sve u svrhu mogućeg zapošljavanja, podaci koje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga prikuplja i obrađuje mogu obuhvaćati: ime, prezime, adresu, kontakt podatke (adresa elektroničke pošte, broj telefona, broj mobitela), fotografiju, stupanj obrazovanja, državljanstvo, zvanje i zanimanje, podatke o prethodnom radnom iskustvu, podatke o stručnim usavršavanjima i treninzima te rezultate testiranja koji mogu odražavati i sposobnost kandidata da izvršava sve radne obveze koje određena pozicija na koju se prijavljuje stavlja pred njega/nju.
 • Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju dodijeljenih nadležnosti i danih ovlasti koji uređuju poslovanje Hanfe i subjekata nadzora prikuplja i obrađuje osobne podatke tijekom provođenja nadzornih aktivnosti i kontrole poslovanja subjekata nadzora (primjerice: nad društvima za osiguranje, leasing i faktoring društvima, mirovinskim društvima, investicijskim društvima i fondovima i drugima).
 • Na temelju javnih ovlasti Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga provodi različite postupke licenciranja u sklopu kojih obrađujemo osobne podatke. 
 • Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga obrađuje osobne podatke zaposlenika i vanjskih subjekata i kroz sustav ePisarnice. U sustavu ePisarnice mogu se obrađivati ime i prezime, adresa, telefon, e-mail, OIB ili drugi podaci ovisno o sadržaju obraćanja ispitanika prema Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.
 • Prilikom korištenja sustava video nadzora dolazi do obrade vaših osobnih podataka i to podataka kao što je snimka vašeg lika, način hoda, boja kose i sl. Sustav video nadzora je nužan radi održavanja sigurnosti te radi zaštite imovine i zaposlenika. Više pročitajte ovdje.

Uvid u osobne podatke mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla sljedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju pravnih odnosa sa korisnicima kao što je informatička podrška te druga društva koja su povezana s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu sa propisima koji obvezuju Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga, a o čemu Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga vodi propisane evidencije aktivnosti obrade.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga poštuje da svaki korisnik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka. Ukoliko korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga slanjem elektroničke pošte na privatnost@hanfa.hr 

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga zatražiti sljedeće:

 

 

 

 • da vam omogući pristup vašim osobnim podacima

 

 

Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga možete pitati koje vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.

Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama. 

 • zatražiti ispravak pogrešnih podataka

Želimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele. 

 • zatražiti brisanje osobnih podataka

Možete tražiti od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga da zaustavi obradu ili čak brisanje Vaših osobnih podataka. Ukoliko Vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga bi mogla prestati biti sposobna za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ukoliko su vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti. 

 • Ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti

Ukoliko želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.

 • podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke

Sjetite se da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga smatra legitimnom. 

 • zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava)

Ukoliko se obrada temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga prijenos podataka drugom vršitelju obrade.

Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite kontakt podatke navedene na početku Pravila o privatnosti.

Ukoliko niste zadovoljni kako smo prikupili ili upotrijebili vaše osobne podatke, možete podnijeti formalnu pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider).

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim Pravilima bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na čuvanje podataka.

U slučaju da ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ukoliko izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće; ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Zaštita privatnosti nam je važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim Pravilima.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga surađuje s drugim kompanijama. To znači da ponekad dijelimo vaše osobne podatke, koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštite u skladu s EU zakonodavstvom.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao voditelj obrade osobnih podataka može prenijeti osobne podatke izvan EU ako su potrebni za izvršenje ugovora između Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i izvršitelja obrade i/ili drugog voditelja obrade ili za ispunjavanje zakonskih obveza. U potonjem slučaju Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga vrši prijenos osobnih podataka samo zemljama koje pružaju odgovarajuću razinu zaštite i to putem modela ugovora koji sadržavaju obvezujuće odredbe ili putem obvezujućih korporativnih pravila; ili u skladu s odobrenim mehanizmom certifikacije i/ili zaštitnim okvirom privatnosti prilikom prijenosa osobnih podataka iz Europske unije i Švicarske u Sjedinjene Države.

Uz sve navedeno, vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ti davatelji usluga su ipak dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga neće zadržati vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja.

Budući da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga nositelj službene statistike te stvaratelj arhivskoga i registraturnoga gradiva, osobni podaci ispitanika pohranjuju se na dulja razdoblja u svrhe arhiviranja u javnom interesu, znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe, uz primjenu odgovarajućih zaštitnih mjera.

Rokovi čuvanja osobnih podataka propisani su internim pravilnikom kojim se uređuje zaštita i obrada arhivskoga i registraturnoga gradiva Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Ukoliko prikupljeni podaci nisu obuhvaćeni navedenim pravilnikom, zadržat će se najviše 5 godina i 30 dana.

Možemo koristiti vaše osobne podatke na nekoliko različitih načina, uglavnom za obavljanje naših ugovornih i drugih obveza prema vama, ali ponekad i za poboljšanje vašeg iskustva korištenja web stranice i iz sigurnosnih razloga.

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga koristi tehnologiju poznatu kao "kolačići".

Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.

Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.hanfa.hr imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga nije odgovorna za načine i uvjete rada trećih strana.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenoj mreži LinkedIn. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odnosno odgovorne osobe imenovane od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga koristi poslovni profil koristeći usluge LinkedIna i YouTube-a, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

ZA LINKEDIN:

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza,

Wilton Place, Dublin 2, Irska

 

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

 

 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

 

 

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za LinkedIn, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

ZA YOUTUBE:

Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Ireland

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

 

 

Obrazac upita o privatnosti - Policies Pomoć (google.com)

 

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za LinkedIn, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

 

Ova Pravila stupaju na snagu objavom na Internet stranici.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.