Investicijski fondovi

Poslovanje investicijskih fondova, kao i djelokrug i nadležnost Hanfe u tom području, uređeni su Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima.

U okviru svoje nadležnosti Hanfa provodi nadzor nad društvima za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i društvima za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državi članici ili trećoj državi koja nude udjele investicijskih fondova kojima upravljaju na području Republike Hrvatske te ostalim subjektima. Hanfa je nadležna i za nadzor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom propisuju se uvjeti za osnivanje i rad UCITS fondova i društava za upravljanje UCITS fondovima te se uređuje način izdavanja i otkupa udjela UCITS fondova, trgovanje udjelima UCITS fondova, delegiranje poslova na treće osobe te nadzor nad radom i poslovanjem UCITS fondova, društava za upravljanje UCITS fondovima, depozitara i osoba koje nude udjele u UCITS fondovima.

Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima propisuju se uvjeti za osnivanje i rad alternativnih investicijskih fondova (AIF-ova) i društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (UAIF-ova) te se uređuje način izdavanja i otkupa udjela AIF-ova, trgovanje udjelima AIF-ova, delegiranje poslova na treće osobe te nadzor nad radom i poslovanjem UAIF-ova, AIF-ova, depozitara i osoba koje nude udjele u AIF-ovima.

UCITS fond otvoreni je investicijski fond s javnom ponudom koji osniva društvo za upravljanje UCITS fondovima koje, poštujući načela razdiobe rizika, ulaže zajedničku imovinu ulagatelja prikupljenu javnom ponudom udjela u UCITS fondu u likvidnu financijsku imovinu u skladu s odredbama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, prospekta i pravila toga fonda. Udjeli u UCITS fondu otkupljuju se na zahtjev ulagatelja iz imovine toga fonda.

Alternativni investicijski fond (AIF) investicijski je fond koji osniva društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (UAIF) sa svrhom prikupljanja sredstava javnom ili privatnom ponudom te ulaganja tih sredstava u različite vrste imovine u skladu s odredbama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima te unaprijed određenom strategijom i ciljem ulaganja AIF-a, isključivo u korist imatelja udjela tog AIF-a. AIF može biti otvoren i zatvoren.

Na ovim stranicama nalazi se popis društva za upravljanje UCITS fondovima i popis UAIF-ova s djelatnostima za koje im je Hanfa izdala odobrenje za rad te svih ostalih društava za upravljanje koja pružaju svoje usluge ili obavljaju djelatnost na području Republike Hrvatske. Osim toga, ti je i popis UCITS fondova i popis AIF-ova kojima je Hanfa izdala odobrenje za osnivanje te ostalih UCITS fondova i AIF-ova koji su u ponudi u Republici Hrvatskoj.

Trgovanje udjelima UCITS fondova odnosno alternativnih investicijskih fondova obuhvaća sve usluge odnosno aktivnosti na bilo koji način povezane s distribucijom udjela UCITS fondova odnosno alternativnih investicijskih fondova od društva za upravljanje do ulagatelja. Trgovanje udjelima uključuje i aktivnosti povezane s oglašavanjem, obavještavanjem i nuđenjem udjela UCITS fondova odnosno alternativnih investicijskih fondova. Na ovim stranicama objavljene su obavijesti o zakonskim i podzakonskim propisima i drugim informacijama kojima se regulira trgovanje udjelima UCITS fondova osnovanih u državama članicama i alternativnih investicijskih fondova osnovanih u državama članicama i trećim državama na području Republike Hrvatske.

Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji otvoreni je investicijski fond koji je osnovala Vlada Republike Hrvatske s ciljem da imovina Fonda bude podijeljena na hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji. Fond je osnovan i posluje po Zakonu o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.


Registri Pogledaj
Regulativa Pogledaj

Trgovanje udjelima investicijskih fondova

 

 

Pogledaj više

Obavijesti subjektima nadzora

 

 

Pogledaj više
Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.