27.06.2023.

Hanfa – priopćenje svim subjektima nadzora o novim izmjenama mjera ograničavanja (sankcija) EU-a

Jedanaesti paket sankcija

Hanfa skreće pozornost subjektima nadzora na izmjene međunarodnih mjera ograničavanja  koje je Europska unija odlučila primijeniti prema Rusiji zbog kontinuiranog nezakonitog rata protiv Ukrajine. Jedanaestim paketom sankcija usvojeni su sljedeći propisi:           

   • Uredba Vijeća (EU) 2023/1214 od 23. lipnja 2023. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

   • Uredba Vijeća (EU) 2023/1215 od 23. lipnja 2023. o izmjeni Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine

   • Provedbena uredba Vijeća (EU) 2023/1216 od 23. lipnja 2023. o provedbi Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine

   • Odluka Vijeća (ZVSP) 2023/1217 оd 23. lipnja 2023. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

   • Odluka Vijeća (ZVSP) 2023/1218 od 23. lipnja 2023. o izmjeni Odluke 2014/145/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

Izmjene su objavljene u Službenom listu EU-a u petak 23. lipnja 2023.

Ovim je izmjenama, između ostalog, na sankcijske liste uvršteno više od 100 osoba i subjekata na koje se primjenjuje zamrzavanje imovine (71 fizička osoba i 33 subjekta, među kojima i dvije kreditne institucije). To uključuje visoke vojne dužnosnike, donositelje odluka o ratu, osobe uključene u nezakonitu deportaciju ukrajinske djece u Rusiju, suce koji su donijeli politički motivirane odluke protiv ukrajinskih građana, osobe odgovorne za pljačkanje kulturne baštine, poslovne ljude, propagandiste te ruska informatička poduzeća koja ruskoj obavještajnoj službi osiguravaju ključnu tehnologiju i softver, banke koje djeluju na okupiranim područjima i subjekte koji surađuju s ruskim oružanim snagama.

Što se tiče izmjena koje uvodi jedanaesti paket sankcija, ističemo sljedeće:

Izmjenama Uredbe (EU) 269/2014 (Uredba o zamrzavanju imovine) primjena sankcija širi se i na osobe i subjekte koji značajno otežavaju primjenu sankcija kroz posredovanje prema sankcioniranim osobama (izmjene članka 3.).

Izmjenama te uredbe također je produžena primjena iznimki prema kojima nadležna tijela država članica mogu odobriti određene transakcije (članak 6.b, stavci 2.b i 5.a) te su za određene iznimke dodani novi subjekti (članak 6.b, stavak 5.a, članak 6.e). Također je dodana iznimka prema kojoj je dopuštena konverzija depozitarne potvrde izdane od središnjeg klirinškog depozitarnog društva Ruske Federacije s vrijednosnim papirom ruskog izdavatelja u svrhu prodaje tog vrijednosnog papira pod uvjetom da se time ne krše sektorske sankcije.

Predložene izmjene Uredbe (EU) 833/2014 (Uredba o sektorskim sankcijama) uključuju izmjenu članka 2.d, čime se nalaže državama članicama da razmjenjuju i podatke o odbijenim zahtjevima za korištenje iznimki u primjeni sankcija. Dodatno je člankom 6.a propisana obveza konzultiranja s drugim državama članicama pri odobrenju iznimke ako se radi o transakciji koja je u bitnome identična transakciji koja je prethodno odbijena. Ta obveza odnosi se na sektorske sankcije koje uređuju investicijske usluge, usluge depozita, novčanika i skrbničkih usluga, usluge registracije tvrtke, administrativne usluge i usluge upravljanja, kao i usluge računovodstava, revizije, poreznog savjetovanja i konzaltinga.

U pogledu trgovine luksuznim propisima (članak 2.d), dodana je i zabrana financiranja takve trgovine, što uključuje i pružanje usluga osiguranja. Također su zabranjene i usluge posredovanja u trgovini dobara i tehnologija na Zajedničkom vojnom popisu (članak 4.).

U članku 5.f, kojim se propisuje zabrana prodaje vrijednosnih papira ruskim državljanima i subjektima, opseg te odredbe širi se s vrijednosnih papira denominiranih u valutama država članice Europske unije na sve ostale valute. U članku 5.n, kojim je propisana zabrana usluga računovodstva, revizije i ostalih usluga, propisana je iznimka kada se te usluge pružaju radi uspostave firewalla između sankcioniranih osoba i nesankcioniranih subjekata ili za oduzimanje kontrole sankcioniranih osoba nad nesankcioniranim subjektom.

Tim izmjenama dodan je i članak 12.f, kojim se zabranjuje prodaja, opskrba i izvoz osjetljivih dobara i tehnologija s dvostrukom namjenom (Aneks XXXIII) i subjektima iz trećih država ako se utvrdi da se radi o izbjegavanju sankcija. Ta zabrana uključuje  i financiranje tih proizvoda kao i pružanje usluga osiguranja. Ta zabrana primjenjivala bi se na sve subjekte određene treće zemlje ako diplomatski i drugi napori ne urode plodom te u tom slučaju, na temelju tehničke analize koju priprema Europska komisija, Vijeće donese posebnu odluku.

Dodatno, tim je propisima specificirano da institucije država članica koje su dužne razmjenjivati podatke vezano za provedbu sankcija uključuju i nadležna tijela u skladu s europskim propisima koji uređuju nadzor tržišta kapitala (MiFID II), nadzor kreditnih institucija (CRR) i sprječavanje pranja novca.

Osim prethodno navedenog, jedanaesti paket čine i sljedeći elementi:

 1. TRGOVINSKE MJERE

Uveden je novi alat za sprječavanje izbjegavanja sankcija: Unija će moći ograničiti prodaju, dobavu, prijenos ili izvoz određene sankcionirane robe i tehnologije u određene treće zemlje za koje se smatra da postoji stalan i iznimno visok rizik od izbjegavanja sankcija. Taj novi instrument za „sprječavanje izbjegavanja” sankcija iznimna je i krajnja mjera ako druge pojedinačne mjere i kontakti EU-a s dotičnim trećim zemljama ne budu dovoljni da se spriječi izbjegavanje sankcija.

Uvedeno je proširenje zabrane provoza za određenu osjetljivu robu (npr. naprednu tehnologiju, materijale povezane sa zrakoplovstvom) koja se izvozi iz EU-a u treće zemlje preko Rusije. Time će se smanjiti i rizik od izbjegavanja sankcija.

Dodano je 87 novih subjekata na popis subjekata koji izravno podupiru ruski vojni i industrijski kompleks u ratnoj agresiji na Ukrajinu. Na njih se primjenjuju stroža ograničenja izvoza robe s dvojnom namjenom i napredne tehnologije. Osim ruskih i iranskih subjekata koji su već uvršteni na popis, sada su obuhvaćeni i subjekti sa sjedištem u Kini, Uzbekistanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Siriji i Armeniji.

Dodano je ograničenje izvoza dodatnih 15 tehnoloških proizvoda pronađenih na bojištu u Ukrajini ili opreme potrebne za proizvodnju takvih proizvoda.

Uvedena su stroža ograničenja uvoza željezne i čelične robe uvođenjem obveze uvoznicima sankcionirane željezne i čelične robe koja je prerađena u trećoj zemlji da dokažu da upotrijebljeni ulazni materijali ne potječu iz Rusije.

Uvedena je zabrana prodaje, licenciranja, prijenosa ili dopuštanja uporabe prava intelektualnog vlasništva i poslovnih tajni povezanih s ograničenom robom kako bi se spriječila proizvodnja sankcionirane robe izvan EU-a.

Proširena je zabrana izvoza luksuznih automobila na sve nove i rabljene automobile iznad određenog obujma motora (> 1900 cm³) te na sva električna i hibridna vozila; potpuna zabrana određenih vrsta dijelova strojeva.

Pojednostavljena je struktura priloga o industrijskim proizvodima navođenjem proizvoda koji podliježu ograničenjima u jednom odjeljku te uvedeno proširenje definicija proizvoda kako bi se bolje identificirala roba koja podliježe zabranama izvoza i smanjilo zaobilaženje sankcija pogrešnim razvrstavanjem.

 1. MJERE U PODRUČJU PRIJEVOZA

Uvedena je potpuna zabrana prijevoza robe u EU-u kamionima s ruskim prikolicama i poluprikolicama. Time će se spriječiti da ruski cestovni prijevoznici tereta zaobilaze zabranu prijevoza robe u EU-u.

Uvedena je zabrana pristupa lukama EU-a plovilima koja sudjeluju u prijenosima s broda na brod za koje postoji sumnja da krše zabranu uvoza ruske nafte ili gornju granicu cijena koju je odredila skupina G7.

Uvedena je zabrana pristupa lukama EU-a plovilima koja nisu obavijestila nadležno tijelo najmanje 48 sati unaprijed o prijenosu s broda na brod koji se odvija u isključivom gospodarskom pojasu države članice ili unutar 12 nautičkih milja od polazne crte obale te države članice.

Uvedena je zabrana pristupa lukama EU-a plovilima koja manipuliraju ili isključuju svoj navigacijski sustav za praćenje pri prijevozu ruske nafte na koju se primjenjuje zabrana uvoza nafte ili gornja granica cijena koju je odredila skupina G7.

 • ENERGETSKE MJERE

Ukinuta je mogućnost uvoza ruske nafte naftovodom za Njemačku i Poljsku.

Uvela su se stroga i vrlo precizna odstupanja od postojećih zabrana izvoza kako bi se omogućilo održavanje plinovoda CPC (Kaspijski plinovod) kojim se kazahstanska nafta preko Rusije prevozi u EU.

Produljeno je izuzeće od gornje granice cijene nafte za naftu iz Sahalina namijenjenu Japanu (do 31. ožujka 2024.).

Međunarodne mjere ograničavanja

Informacije o mjerama ograničavanja možete naći na stranicama Vijeća i Europske komisije preko sljedećih poveznica:

Stranice Vijeća - kronološki pregled mjera ograničavanja koje je usvojio EU zbog krize u Ukrajini od 2014. do danas zajedno s poveznicama na usvojene mjere.

Stranice Europske komisije – pod pregledom sankcija i povezanih alata nalazi se poveznica na konsolidiranu listu osoba, skupina i tijela na koje se primjenjuju financijske sankcije EU-a (u PDF, CSV i XML formatu). Za pristup je potrebno kreirati EU Login. Upute za kreiranje EU Logina nalaze se na ovom linku. (Idite na set pitanja pod „Ne radim u instituciji Europske unije“ i odaberite poveznicu „Kako izraditi račun za EU Login“).

Na stranicama Europske komisije nalaze i često postavljena pitanja vezana uz mjere ograničavanja s posebnim dijelom za pitanja vezana uz financijske usluge.

Informacije o međunarodnim mjerama ograničavanja dostupne su i na stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Hanfa je također objavila set pitanja i odgovora u vezi s primjenom međunarodnih mjera ograničavanja i utjecajem krize u Ukrajini na nebankarski financijski sektor u RH, a koji je dostupan ovdje: HANFA – ČESTO POSTAVLJANA PITANJA U VEZI S MJERAMA OGRANIČAVANJA I SITUACIJOM U UKRAJINI.

Naposljetku, Hanfa poziva subjekte nadzora da joj dostave svoja pitanja i nedoumice u vezi s primjenom mjera ograničavanja u dijelu financijskih usluga. Pitanja se mogu dostavljati na adrese: shpms@hanfa.hr i spnft@hanfa.hr . 

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.