Vijesti

15.04.2019

ESMA objavila konačni izvještaj o smjernicama o čimbenicima rizika u vezi s Uredbom o prospektu (EU) 2017/1129

Na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05 i 12/12), obavještava se javnost da je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) 29. ožujka 2019. na svojoj internetskoj stranici objavilo Konačni izvještaj o Smjernicama o čimbenicima rizika u vezi s Uredbom o prospektu (EU) 2017/1129 kao i  Konačni izvještaj o Tehničkoj uputi u vezi sa sadržajem minimalnih informacija iznimki od objave prospekta.

Pročitaj više

15.04.2019

No-deal Brexit odgođen do kraja listopada

Prema odluci Europskog vijeća rok za tzv. no-deal Brexit predviđen za 12. travnja, produžen je za dodatnih šest mjeseci, na 31. listopada 2019., osim ukoliko EU vijeće ne odluči drugačije. Ukoliko UK izglasa Sporazum o povlačenju tada je predviđeni datum Brexita 22. svibnja 2019.

Pročitaj više