Vijesti

18.05.2018

Mjesečno izvješće za travanj 2018.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavila je Mjesečno izvješće za travanj 2018. godine. Izvješće sadrži podatke o poslovanju mirovinskih i investicijskih fondova, društava za osiguranje, leasing društava, faktoring društava te podatke o tržištu kapitala.

Pročitaj više

18.05.2018

Predsjednik Upravnog vijeća Hanfe Ante Žigman održao prezentaciju na konferenciji Hrvatsko novčano tržište u Opatiji

Predsjednik Upravnog vijeća Hanfe, Ante Žigman, danas je u sklopu konferencije Hrvatsko novčarsko tržište održao prezentaciju na temu: „Prilike i izazovi u nebankarskom financijskom sektoru“ te se, između ostalog, osvrnuo na rizike i izazove u poslovanju mirovinskih fondova, poslovanje investicijskih fondova, novi Zakon o tržištu kapitala i druge zanimljive teme.

Pročitaj više

17.05.2018

Pozivamo studente da se prijave za obavljanje stručne prakse u Hanfi

Hanfa je objavila natječaj u kojem poziva studente da se prijave za obavljanje stručne prakse u Hanfi tijekom ljetnih mjeseci 2018. godine. Zainteresirani studenti ekonomije, prava, fizike, matematike i informatike mogu se prijaviti do 27. svibnja 2018. nakon čega će Hanfa odabrati one kojima će omogućiti obavljanje studentske stručne prakse.

Pročitaj više

16.05.2018

Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke.

Pročitaj više