Vijesti

27.06.2022

Priopćenje o datumu primjene Delegirane PRIIPS Uredbe 2022/975

Europska komisija objavila je 24.6.2022. u Službenom listu Europske Unije DELEGIRANU UREDBU KOMISIJE (EU) 2022/975 оd 17. ožujka 2022. o izmjeni regulatornih tehničkih standarda utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2017/653 u pogledu produljenja prijelaznog aranžmana utvrđenog u članku 14. stavku 2. te uredbe i izmjeni regulatornih tehničkih standarda utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2021/2268 u pogledu datuma početka primjene te uredbe.

Pročitaj više