Vijesti

09.04.2021

Hanfa prvi put objavila podatke o usklađenosti izdavatelja s novim Kodeksom korporativnog upravljanja

Hanfa je objavila Godišnji izvještaj o korporativnom upravljanju u kojem, između ostalog, daje usporedbu odabranih područja korporativnog upravljanja za izdavatelje iz Republike Hrvatske čije su dionice uvrštene na uređeno tržište Zagrebačke burze u odnosu na društva iz zemalja članica OECD-a i G20. U izvještaju o korporativnom upravljanju koji obrađuje podatke iz 2019. Hanfa također prvi puta daje podatke o usklađenosti društava čije su dionice uvrštene na uređeno tržište Zagrebačke burze s novim Kodeksom korporativnog upravljanja.

Pročitaj više

02.04.2021

Hanfa naložila društvu LUXURY REAL ESTATE d.o.o. i osobama s kojima djeluje zajednički da podnesu zahtjev za objavljivanje ponude za preuzimanje društva TEHNIKA d.d.

Na današnjoj sjednici Upravnog vijeće Hanfe doneseno je rješenje kojim se utvrđuje da je za društvo LUXURY REAL ESTATE d.o.o. iz Zagreba, Bojana Horvačića, Borana Poljančića i Zvonimira Zlopašu nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje društva TEHNIKA d.d. iz Zagreba. Rješenjem se nalaže da u roku od 90 dana od primitka rješenja, u skladu sa Zakonom o preuzimanju dioničkih društava, podnesu zahtjev Hanfi za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje tog društva. O toj i drugim donesenim odlukama više detalja u nastavku.

Pročitaj više