Vijesti

08.04.2020

Posrednici u osiguranju kao distributeri udjela u investicijskim fondovima

Nastavno na recentne izmjene relevantne regulative i česte upite vezano za distribuciju udjela u investicijskim fondovima, u nastavku slijedi pojašnjenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o načinima na koji posrednici u osiguranju mogu nuditi odnosno distribuirati udjele u investicijskim fondovima u skladu s odredbama Zakona o osiguranju (NN 30/15, 112/18, dalje: ZOS), Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16 i 126/19, dalje: ZOIFJP), Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (NN 21/18 i 126/19, dalje: ZAIF) i Zakona o tržištu kapitala (NN 85/18 i 17/20, dalje: ZTK).

Pročitaj više

06.04.2020

Mišljenje Hanfe vezano za izdavanje digitalne imovine utemeljenoj na Ethereum blockchainu

Hanfi je upućen upit izdavatelja koji je namjeravao javnom ponudom tokena prikupiti novac za pokretanje digitalne banke, a jedan od poslovnih modela takve digitalne banke bi se temeljio na izdavanju nove digitalne imovine, koju bi izdavatelj zamijenio za prethodno izdane tokene, u odnosu 4:1. Izdavatelj je u svom podnesku naveo da bi ovakvu ponudu podveo pod sudjelovanjem ulagatelja u javnom pozivu na nagradu, te kako smatra da se ne radi o financijskom instrumentu.

Pročitaj više

04.04.2020

EIOPA je objavila priopćenje o ostalim mjerama potaknutim pandemijom COVID-19

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 2. travnja 2020. priopćenje o ostalim mjerama potaknutim pandemijom koronavirusa/COVID-19 kao nastavak na prethodno priopćenje od 17. travnja 2020. o ograničavanju zahtjeva za informacijama i postupaka javnih savjetovanja samo na one dijelove koji su nužno potrebni za procjenu i praćenje utjecaja trenutne situacije na tržištu.

Pročitaj više

03.04.2020

Hanfa uputila preporuke leasing društvima uslijed izvanredne situacije u pogledu pandemije koronavirusa i potresa na zagrebačkom području

U skladu sa svojim ovlastima kojima potiče, organizira i nadgleda mjere za učinkovito funkcioniranje financijskih tržišta te radi ublažavanja negativnih posljedica za gospodarstvo u cjelini, Hanfa je dana 30. ožujka 2020. svim leasing društvima uputila dopis s preporukama i očekivanjima za poduzimanje aktivnosti radi ublažavanja negativnih posljedica izvanrednih događaja na gospodarsku aktivnost, stabilnost poslovanja i zaštitu korisnika usluga leasinga. 

Pročitaj više