Naknade

Na temelju odredbe članka 20. stavka 1. alineja 2. i 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05 i 12/12), Upravno vijeće Hanfe donosi Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

 

Obavijest obveznicima plaćanja naknadaObveznici plaćanja naknada prema Pravilniku o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN, br. 26/19) do donošenja novog pravilnika propisane iznose u kunama za potrebe plaćanja preračunavaju u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije te po općim pravilima preračunavanja kako je propisano Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN, br. 57/22 i 88/22).

Račun za uplatu i poziv na broj ostaju nepromijenjeni.

Izračun i visina naknada te način i izvršenje naplate naknada od imovine i prihoda subjekata nadzora Hanfe definirani su Pravilnikom o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Obveznici plaćanja naknada su subjekti nadzora - sve pravne i fizičke osobe koje se bave pružanjem financijskih usluga, savjetovanjem na financijskom tržištu, prodajom, zastupanjem, posredovanjem ili upravljanjem imovinom korisnika financijskih usluga.

 1. Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2023. godinu (NN, br. 155/22)
 2. Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2021. godinu (NN, br. 147/2020)

 3. Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2020. godinu (NN, br. 2/2020)
 4. Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. NN 112/18 i 18/19)
 5. Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 128/17, 51/18 i 91/18)
 6. Odluka kojom se obveznici plaćanja naknada iz članka 2. Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. godinu oslobađanju plaćanja dijela naknada za određena razdoblja u 2016. godini
 7. Odluka kojom se obveznici plaćanja naknada iz članka 2. Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2017. godinu oslobađanju plaćanja dijela naknada za određena razdoblja u 2017. godini
 8. Odluka o oslobađanju plaćanja dijela naknade za izdavatelje
 9. Odluka o oslobađanju plaćanja dijela naknade – obveznici plaćanja naknade iz članka 2. stavka 1. točke 6. Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2023. godinu
 10. Odluka o oslobađanju plaćanja dijela naknade – obveznici plaćanja naknade iz članka 2. stavka 1. točke 6. Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2024. godinu

Detaljne upute za uplatu naknada preuzmite u dokumentu:

Vrsta i visina naknada Hanfe za pružanje usluga iz nadležnosti i djelokruga Hanfe definirane su Pravilnikom o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obveznici plaćanja naknada su pravne i fizičke osobe iz članka 15. točke 2. i 9. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga te sve ostale pravne i fizičke osobe koje se obraćaju Hanfi sa zahtjevom za poduzimanje radnji iz djelokruga i nadležnosti Hanfe ili putem nadležnih nadzornih tijela država članica dostavljaju obavijest Hanfi o pružanju usluga u Republici Hrvatskoj.

 1. Pravilnik o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN 26/19)
 2. Odluka kojom se društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima oslobađaju plaćanja naknade za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 10/14, 16/14 i 48/14)
 3. Odluka o oslobađanju plaćanja naknade

Detaljne upute za uplatu naknada preuzmite u dokumentu:

Obrazac Zahtjeva za povrat uplaćenih sredstava

Obrazac Zahtjeva za povrat uplaćenih sredstava možete preuzeti ovdje (u slučaju povrata sredstava sukladno odredbama čl. 3. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga).

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.