Javna nabava

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16 i 114/22, dalje u tekstu: ZJN 2016). U skladu s tim zakonom sve objave javne nabave roba i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 26.540,00 eura bez PDV-a te radova čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 66.360 eura bez PDV-a objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu: EOJN RH), gdje su dostupne i sve objave javne nabave Hanfe.

EOJN RH potencijalnim ponuditeljima omogućuje registraciju, uvid u dokumentacije o nabavi i njihovo preuzimanje, komunikaciju s naručiteljem (npr. zahtjev za sudjelovanje, zahtjev za pojašnjene), slanje ponude, pristup standardnom obrascu za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (obrazac ESPD) i njegovo učitavanje, podnošenje e-Žalbe, dostavu odluke o odabiru, dostavu odluke o neprihvaćanju ponude i dr.

Na stranici EOJN RH potrebno je odabrati poveznicu „OBJAVE JN“ te s pripadajućeg popisa odabrati „Popis objava“ ili „Jednostavna tražilica“, gdje su dostupne sve aktualne informacije o objavama postupaka javne nabave koji se provode u skladu sa ZJN-om 2016.

Postupci nabave roba i usluga čija je procijenjena vrijednost manja od 26.540,00 eura bez PDV-a te radova čija je procijenjena vrijednost manja od 66.360 eura bez PDV-a provode se u skladu s Pravilnikom o provođenju postupaka jednostavne nabave.

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SKLADU SA ZJN-OM 2016.

U skladu s člankom 80. stavkom 2. točkom 1. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na temelju Izjava predstavnika Naručitelja o nepostojanju sukoba interesa, kao Naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

Opći akt za provedbu jednostavne nabave

  1. Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave - primjenjuje se do 31. prosinca 2022. godine
  2. Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave (novo) - primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine

Plan nabave

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, sve objave javne nabave roba i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 26.540,00 eura bez PDV-a te radova čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 66.360 eura bez PDV-a, objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Sve objave javne nabave Hanfe možete pogledati na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

U naslovu "Objave JN" kliknite na ''Jednostavna tražilica" i u rubrici "Naručitelj" upišite Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kako biste dobili popis objavljenih postupaka.

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.