Sekuritizacija

Sekuritizacijom su obuhvaćene transakcije kojima se zajmodavcu ili vjerovniku – obično kreditnoj instituciji ili trgovačkom društvu – omogućuje refinanciranje skupa kredita, izloženosti ili potraživanja kao što su stambeni krediti, krediti za kupnju automobila ili leasing automobila, potrošački krediti, kreditne kartice ili potraživanja od kupaca njihovim pretvaranjem u vrijednosne papire kojima se trguje. Zajmodavac objedinjuje i „preoblikuje” portfelj svojih kredita i raspodjeljuje ih u različite kategorije rizika za različite ulagatelje, čime ulagateljima omogućuje pristup ulaganjima u kredite i druge izloženosti kojima inače ne bi imali izravan pristup. Povrat od ulaganja ulagatelji ostvaruju iz novčanih tokova odnosnih kredita.

Sekuritizacija u smislu Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju  (NN, br. 63/2020; dalje: Zakon) znači transakciju ili shemu preoblikovanja u kojoj se kreditni rizik povezan s izloženošću ili skupom izloženosti tranšira te ima sve karakteristike navedene u članku 2. stavku 1. Uredbe (EU) 2017/2402.

Subjekti nadzora Hanfe u vezi s ispunjavanjem obveza iz Zakona i Uredbe (EU) 2017/2402 su:

 1. društva za osiguranje i društva za reosiguranje
 2. posrednici u osiguranju i sporedni posrednici u osiguranju           
 3. alternativni investicijski fondovi i društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
 4. UCITS fondovi i društva za upravljanje UCITS fondovima
 5. mirovinska osiguravajuća društva
 6. investicijska društva
 7. leasing društva
 8. faktoring društva
 9. mirovinska društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
 10. mirovinska društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima i institucije za strukovno mirovinsko osiguranje
 11. središnje druge ugovorne strane
 12. središnji depozitoriji vrijednosnih papira
 13. mjesta trgovanja
 14. kreditna institucija u ulozi servisera koja je dobila odobrenje Hrvatske narodne banke za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti na temelju prethodne suglasnosti Hanfe u skladu  sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala
 15. inicijatori, izvorni zajmodavci i sekuritizacijski subjekti posebne namjene sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a koji nisu navedeni u točkama 1. do 14. i točki 16. te koji nisu kreditna institucija osim u slučaju iz točke 14. i sekuritizacijski subjekti posebne namjene kada ih osnivaju kreditne institucije.
 16. treće strane koje provjeravaju jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju (STS) u smislu članka 18. Uredbe (EU) 2017/2402.

Hanfa u okviru svojih nadležnosti provodi nadzor nad pridržavanjem:

 • zahtjeva u vezi s dubinskom analizom institucionalnih ulagatelja prema odredbama članka 5. Uredbe (EU) 2017/2402
 • obveza zadržavanja rizika u skladu s odredbama članka 6. Uredbe (EU) 2017/2402
 • zahtjeva za transparentnost u skladu s odredbama članka 7. Uredbe (EU) 2017/2402
 • zabrane resekuritizacije u skladu s odredbama članka 8. Uredbe (EU) 2017/2402
 • kriterija za odobravanje kredita u skladu s odredbama članka 9. Uredbe (EU) 2017/2402 kada je sponzor subjekt nadzora iz članka 6. stavka 1. točke 6. Zakona
 • kriterija za odobravanje kredita u skladu s odredbama članka 9. Uredbe (EU) 2017/2402
 • zahtjeva vezanih za upotrebu oznake jednostavne, transparentne i standardizirane sekuritizacije i jednostavne, transparentne i standardizirane ABCP sekuritizacije u skladu s odredbama članaka 18. do 24. i članka 26. Uredbe (EU) 2017/2402 kada su inicijator, izvorni zajmodavac ili SSPN-ovi nabrojani u točkama 1. do 15.,

te je nadležna za:

 • izdavanje i ukidanje odobrenja te provođenje nadzora nad trećim stranama koje provjeravaju STS usklađenost u skladu s člancima 27. i 28. Uredbe (EU) 2017/2402
 • nadzor nad serviserom kada je serviser društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom ili kreditna institucija koja je dobila odobrenje Hrvatske narodne banke za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti na temelju prethodne suglasnosti Hanfe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na koji sponzor delegira servisiranje sekuritiziranih izloženosti.
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.