Trgovanje

Mjesto trgovanja znači svako uređeno tržište, multilateralna trgovinska platforma ili organizirana trgovinska platforma. Uređeno tržište i navedene platforme spadaju u multilateralne sustave trgovanja.

Multilateralni sustavi mjesta su organiziranog trgovanja financijskim instrumentima odnosno svi sustavi koji omogućavaju spajanje višestrukih interesa trećih strana za kupnju i prodaju financijskih instrumenata na način koji dovodi do zaključivanja ugovora u vezi s financijskim instrumentima, a razlikuju se:

 • uređeno tržište
  • multilateralni sustav kojim upravlja tržišni operater
 • multilateralna trgovinska platforma (MTP)
  • multilateralni sustav kojim upravlja investicijsko društvo ili tržišni operater
 • organizirana trgovinska platforma (OTP)
  • multilateralni sustav koji nije uređeno tržište ili MTP, a koji obuhvaća sve oblike organizirane provedbe i dogovaranja trgovanja koji nemaju funkcije ili regulatorne specifikacije postojećih mjesta trgovanja. 
S druge strane, bilateralni sustav trgovanja financijskim instrumentima je:
 • sistematski internalizator
  • investicijsko društvo koje na organiziran, učestao i sustavan način trguje za vlastiti račun izvršavajući naloge klijenata izvan uređenog tržišta ili multilateralne trgovinske platforme.

Za upravljanje uređenim tržištem i MTP-om potrebno je odobrenje Hanfe, dok je investicijsko društvo koje namjerava steći status sistematskog internalizatora dužno o tome Hanfu prethodno obavijestiti.

Na objavu podataka o ponudi i potražnji (podaci prije trgovanja) i podataka o izvršenim transakcijama (podaci nakon trgovanja) primjenjuju se odredbe Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 i Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU, o izvještavanju o transakcijama, transparentnosti tržišta i uvrštavanju financijskih instrumenata za trgovanje.

Uređeno tržište multilateralni je sustav koji vodi i/ili kojim upravlja tržišni operater te koji ispunjava sljedeće uvjete:

 • spaja ili olakšava spajanje višestrukih interesa trećih strana za kupnju i prodaju financijskih instrumenata u skladu s unaprijed određenim jednoznačnim pravilima i na način koji dovodi do zaključivanja ugovora u vezi s financijskim instrumentima koji su uvršteni radi trgovanja po njegovim pravilima i/ili u sustavu
 • posjeduje odobrenje kao uređeno tržište i
 • redovito djeluje u skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala.

Poslovanjem uređenog tržišta u Republici Hrvatskoj može, kao tržišni operater, upravljati samo burza sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a na temelju odobrenja Hanfe. Tržišni operater može biti i sâmo uređeno tržište.

Osnivanje i poslovanje tržišnog operatera (pravni oblik, temeljni kapital, sastav uprave i nadzornog odbora, kvalificirani ulagatelji, organizacijski zahtjevi, izvještavanje Hanfe o poslovanju) te uspostavljanje i funkcioniranje uređenog tržišta (vrsta i način trgovanja, sustav poravnana i/ili namire, izvještavanje o ponudi i potražnji, izvještavanje o provedenim transakcijama, uvjeti za uvrštenje financijskih instrumenata, privremena obustava i isključenje financijskih instrumenata iz trgovanja, članstvo) propisani su odredbama Zakona o tržištu kapitala. Za upravljanje uređenim tržištem potrebno je odobrenje Hanfe. Opće uvjete poslovanja burze i uređenog tržišta kojim upravlja burza je dužna propisivati aktima (Pravilima i Uputama) te je obvezna donijeti Cjenik vodeći se ravnopravnošću položaja svih korisnika usluga burze i razumnim komercijalnim uvjetima.

Trgovanje na uređenom tržištu mora se odvijati po načelima učinkovitosti, ažurnosti, nepristranosti i jednakosti svih sudionika, a tržišni operater dužan je odabrati trgovinski sustav za trgovanje vodeći se načelima:

 • učinkovitosti
 • ekonomičnosti
 • funkcionalnosti trgovinskog sustava
 • zaštite ulagatelja.

U Republici Hrvatskoj postoji jedno uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d. kao tržišni operater. Detaljniji podaci dostupni su na službenoj internetskoj stranici Zagrebačke burze d.d.

Kalendar trgovinskih dana

Hanfa je u skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala obvezna na svojim internetskim stranicama objavljivati kalendar trgovinskih dana svakog uređenog tržišta koje posluje u Republici Hrvatskoj.

Kalendar trgovinskih dana uređenog tržišta kojim upravlja Zagrebačka burza d.d. dostupan je u nastavku.

Multilateralna trgovinska platforma (MTP) multilateralni je sustav koji spaja višestruke interese trećih strana za kupnju i prodaju financijskih instrumenata u okviru sustava i u skladu s nediskrecijskim pravilima.

Osnovna su značajka MTP-a niži zahtjevi transparentnosti u odnosu na uređeno tržište te s tim povezan veći rizik ulaganja u financijske instrumente kojima se trguje na MTP-u. Daljnja važna razlika MTP-a i uređenog tržišta jest ta što uređenim tržištem može upravljati samo tržišni operater koji za to dobije odobrenje Hanfe, dok MTP-om može upravljati investicijsko društvo ili tržišni operater koji za to dobije odobrenje Hanfe.

Operater MTP-a dužan je propisati i primjenjivati transparentna pravila i postupke koja uređuju:

 • pristup sustavu kojim upravlja
 • kriterije za uvrštenje financijskih instrumenata u trgovanje
 • trgovanje financijskim instrumentima
 • namiru transakcija.

S ciljem osiguranja fer, korektnog i transparentnog trgovanja financijskim instrumentima u sustavu MTP-a operater MTP-a dužan je:

 • osigurati, kada je to moguće, da prilikom uvrštenja financijskog instrumenta u trgovanje, kao i tijekom trgovanja predmetnim financijskim instrumentom, postoji dovoljno javno dostupnih podataka o financijskim instrumentima kojima se trguje unutar sustava kojim upravlja kako bi korisnicima sustava kojim upravlja omogućio donošenje investicijskih odluka (uzevši pritom u obzir prirodu i vrstu financijskih instrumenata kojima se trguje unutar sustava kojim upravlja, kao i vrstu korisnika sustava kojim upravlja)
 • osigurati korektno i uredno trgovanje i određivanje cijena, uključujući i referentne cijene te učinkovito provođenje naloga (pri čemu pravila o trgovanju i određivanju cijena operateru MTP-a ne smiju dati mogućnost slobodne procjene)
 • propisati i primjenjivati mjere i postupke za redovito praćenje aktivnosti svojih korisnika u svrhu utvrđivanja mogućeg kršenja pravila, neurednih uvjeta trgovanja ili ponašanja koje u sebi sadrži indicije o zlouporabi tržišta
 • osigurati mehanizme za učinkovitu namiru transakcija zaključenih unutar sustava MTP-a te transparentno obavijestiti svoje korisnike o obvezama glede namire transakcija zaključenih unutar sustava.
U Republici Hrvatskoj postoji jedan MTP pod nazivom Progress tržište, kojim upravlja Zagrebačka burza d.d., a namijenjen je malim i srednjim poduzećima (SME). Detaljniji podaci dostupni su na službenoj internetskoj stranici Zagrebačke burze d.d. - https://progress.market/hr 
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.