Preuzimanje dioničkih društava

Zakonom o preuzimanju dioničkih društava uređuje se postupak preuzimanja ciljnih društava objavljivanjem ponude za preuzimanje, a sa svrhom zaštite dioničara u situaciji kada jedan dioničar stekne kontrolu nad ciljnim društvom.

Ciljno društvo definirano je kao:

  • dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj:
    • čije su dionice s pravom glasa uvrštene na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj u smislu odredbi Zakona o tržištu kapitala ili
    • čije su dionice s pravom glasa uvrštene na uređeno tržište države članice Europskog gospodarskog prostora, a nisu uvrštene na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj ili
  • dioničko društvo sa sjedištem u drugoj državi Europskog gospodarskog prostora čije su dionice s pravom glasa uvrštene na uređeno tržište.

Ponuda za preuzimanje je javno objavljena ponuda, obvezna ili dobrovoljna, upućena svim dioničarima ciljnog društva za stjecanje svih dionica s pravom glasa, uz uvjete i na način određen Zakonom o preuzimanju dioničkih društava, pri čemu ta ponuda može istodobno biti upućena i za stjecanje povlaštenih dionica bez prava glasa. Sadržaj ponude, između ostalog, u slučaju pravnih osoba uključuje i podatke o glavnim djelatnostima te osnovne podatke o poslovanju i financijskom položaju ponuditelja (Smjernice za prikazivanje podataka o glavnim djelatnostima te osnovnih podataka o poslovanju i financijskom položaju).

Obvezna ponuda za preuzimanje nastaje kada fizička ili pravna osoba, neposredno ili posredno, samostalno ili djelujući zajednički, stjecanjem dionica s pravom glasa ciljnog društva prijeđe prag od 25 % dionica s pravom glasa ciljnog društva (kontrolni prag).

U slučajevima propisanim Zakonom o preuzimanju dioničkih društava unatoč prelasku kontrolnog praga ne nastaje obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, pri čemu je potrebno Hanfu obavijestiti o korištenju iznimke bez odgode, a najkasnije u roku od četiri dana od dana nastanka određenih okolnosti na kojima se temelji iznimka. Obavijest o korištenju iznimke mora sadržavati osnovne podatke o stjecatelju i ciljnom društvu, iznimku na koju se stjecatelj poziva, opis okolnosti koje se odnose na korištenje iznimke, popis osoba s kojima stjecatelj djeluje zajednički u odnosu na ciljno društvo te dokumentaciju kojom se dokazuju okolnosti koje se odnose na korištenje iznimke. Moguće je uzastopno korištenje iznimki.

Hanfa odlučuje o zahtjevu ponuditelja za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje te nadzire primjenu odredbi Zakona o preuzimanju dioničkih društava i u slučaju utvrđenih nezakonitosti i/ili nepravilnosti izriče nadzorne mjere propisane odredbama toga zakona.

Nakon što Hanfa odobri objavljivanje, ponuda za preuzimanje javno se objavljuje (u Narodnim novinama i putem tržišnog operatera uređenog tržišta na koje su uvrštene dionice ciljnog društva) i traje 28 kalendarskih dana računajući od dana zadnje objave.

U roku od deset dana od objave ponude za preuzimanje uprava ciljnog društva dužna je objaviti obrazloženo mišljenje o ponudi za preuzimanje (Smjernice za sastavljanje mišljenja uprave ciljnog društva).

Za vrijeme trajanja ponude za preuzimanje dioničari ciljnog društva koji žele prodati svoje dionice ponuditelju te dionice pohranjuju kod depozitara (u Republici Hrvatskoj za nematerijalizirane dionice to je uvijek središnje klirinško depozitarno društvo, a za materijalizirane dionice kreditna institucija po izboru ponuditelja).

Po završetku ponude za preuzimanje ponuditelj plaća i preuzima sve dionice pohranjene kod depozitara za vrijeme roka trajanja ponude za preuzimanje, nakon čega javno objavljuje izvješće o preuzimanju.

Objavljivanjem izvješća o preuzimanju završava postupak preuzimanja ciljnog društva.

Ako ne objavi ponudu za preuzimanje na način i u rokovima propisanim Zakonom o preuzimanju dioničkih društava, ponuditelj ne smije, osim pod uvjetima propisanim Zakonom o preuzimanju dioničkih društava, dalje stjecati/otpuštati niti se obvezivati na stjecanje/otpuštanje dionica ciljnog društva na drugi način osim ponudom za preuzimanje. U suprotnom podliježe prekršajnoj odgovornosti i može biti tužen od strane ostalih dioničara na obvezno sklapanje ugovora o prodaji dionica.

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.