Popis upućenih osoba

Hanfa je u skladu s odredbom članka 511. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala (NN, br. 65/18, 17/20, 83/21 i 151/22) nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EU) br. 596/2014 (dalje: Uredba o zlouporabi tržišta).

Izdavatelji su u skladu s člankom 18. Uredbe o zlouporabi tržišta dužni sastavljati i ažurirati popis upućenih osoba. Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2022/1210 utvrđen je točan format popisa upućenih osoba, uključujući i standardne predloške, a sve kako bi se olakšala jedinstvena primjena zahtjeva za sastavljanje i ažuriranje popisa upućenih osoba propisanih u Uredbi o zlouporabi tržišta.

Popisi upućenih osoba važan su alat za regulatore prilikom istraga o mogućim zlouporabama tržišta i služe za identifikaciju osoba koje imaju pristup povlaštenim informacijama te su značajni za provođenje nadzornih aktivnosti. Također, popisi upućenih osoba vrlo su korisni i izdavateljima jer im olakšavaju kvalitetno upravljanje povlaštenim informacijama te praćenje i kontrolu pristupa povlaštenim informacijama koje se na njih odnose te osiguravaju da svaka osoba koja ima pristup tim informacijama ispunjava sve propisane obveze i da je svjesna sankcija predviđenih u slučaju njihove zlouporabe ili nedopuštenog širenja.

Zbog svega navedenog Hanfa je donijela Odluku o načinu i rokovima dostave popisa upućenih osoba Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (KLASA: 011-01/23-01/04; URBROJ: 326-01-60-62-23-1; dalje: Odluka), kojom je propisana obveza dostave popisa upućenih osoba Hanfi na tromjesečnoj osnovi.

U nastavku se daju određena pojašnjenja i napomene, koje će se prema potrebi dopunjavati, a sve kako bi se izdavateljima olakšalo ispunjavanje obveza u skladu s Uredbom o zlouporabi tržišta i Odlukom.

  • Svaki izdavatelj Hanfi dostavlja popis upućenih osoba koji sastavlja i ažurira upravo taj izdavatelj, a ne popise upućenih osoba drugih izdavatelja na kojima se nalaze njegovi zaposlenici koji su kroz svoje redovno poslovanje došli u posjed povlaštenih informacija o tim drugim izdavateljima.
  • S obzirom na to da je Odlukom propisana obveza dostave popisa upućenih osoba na tromjesečnoj osnovi, u slučaju da u pojedinom tromjesečju nije došlo do ažuriranja popisa upućenih osoba, Hanfi se ponovno dostavlja popis upućenih osoba koji je dostavljen prethodno tromjesečje.
  • Ako je u relevantnom tromjesečju identificirano nekoliko povlaštenih informacija, nije potrebno za svaku povlaštenu informaciju izraditi posebnu datoteku u XML formatu, već se sve dostavlja Hanfi putem jedne datoteke.
  • Prilikom popunjavanja popisa upućenih osoba u dijelu koji se odnosi na prezime pri rođenju, ako se ono ne razlikuje od prezimena koje je navedeno u popisu upućenih osoba za navedenu osobu, potrebno je staviti napomenu npr. „nije primjenjivo“, „n/a“, „nije različito“…
  • Prilikom popunjavanja popisa upućenih osoba u dijelu koji se odnosi na nacionalni identifikacijski broj, potrebno je upisati OIB za osobe koji imaju OIB, a za osobe koje nemaju OIB, a iz zemalja su koje ne izdaju nacionalni identifikaciji broj, potrebno je staviti odgovarajuću napomenu.
  • Prilikom popunjavanja popisa upućenih osoba u dijelu koji se odnosi na privatne telefonske brojeve, a s obzirom na to da mnogi nemaju kućni telefonski broj te imaju jedan telefonski broj mobitela koji je istovremeno i za službene i privatne svrhe, može se ponoviti upis broja službenog mobitela ili staviti napomena da je broj jednak kao i službeni.

U slučaju da je izdavatelj u relevantnom tromjesečju odgodio objavu povlaštene informacije u skladu s člankom 17. stavkom 4. Uredbe o zlouporabi tržišta, a ona nije javno objavljena do isteka roka za dostavu popisa upućenih osoba, izdavatelj je dužan postupiti u skladu s člankom 17. stavkom 4. Uredbe o zlouporabi tržišta te Hanfi nakon objavljivanja predmetne povlaštene informacije dostaviti obrazloženje o ispunjenju uvjeta za odgodu objavljivanja povlaštene informacije putem SRPI-ja, kategorija „Obrazloženje o odgodi povlaštene informacije“ (navedena kategorija SRPI-ja nije vidljiva javnosti, već samo određenim zaposlenicima Hanfe).

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.