Članovi nadzornog odbora


Članovi nadzornog odbora

Pored uvjeta za članove nadzornog odbora društva propisanih Zakonom o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000,118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 152/2011, 111/2012, 144/2012, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023), član nadzornog odbora društva iz nadležnosti Hanfe može biti osoba koja u svakom trenutku ispunjava uvjete stručnosti, odnosno posjeduje odgovarajuće stručne kvalifikacije, znanje i iskustvo potrebno za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti, kao i uvjete primjerenosti, odnosno ima dobar ugled i integritet i nije u sukobu interesa. 

Stručne kvalifikacije, znanje i potrebno iskustvo, kao i uvjeti primjerenosti, odnosno dobar ugled i integritet za svakog člana nadzornog odbora subjekata koji su u nadzoru Hanfe propisani su posebnim zakonima i podzakonskim aktima. 

Član nadzornog odbora treba biti u mogućnosti posvetiti svojim dužnostima u nadzornom odboru sve vrijeme potrebno za ispravno i kvalitetno obnašanje dužnosti.

Zakonski okvir

  • Zakon o osiguranju - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 30/15, 112/18, 63/20, 133/20, 151/22, dalje Zakon)
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (NN, br. 133/20)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora podnosi Društvo, a u slučaju osnivanja novog Društva njegovi osnivači pisanim ili elektroničkim putem i to najmanje tri mjeseca prije isteka mandata pojedinom članu nadzornog odbora ili najmanje tri mjeseca prije planiranog početka mandata za novog člana nadzornog odbora i to za mandat koji ne može biti duži od četiri godine.

S obzirom na učestalu praksu, Hanfa skreće pažnju da je zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora potrebno podnijeti vodeći računa da isti ne bude  znatno preuranjen u odnosu na  propisani rok od najmanje tri mjeseca  prije  isteka postojećeg mandata ili planiranog početak novog. Zahtjev je potrebno podnijeti u roku od najmanje 3 mjeseca, ali ne 4 ili više mjeseci prije isteka mandata pojedinom članu nadzornog odbora ili planiranog početka mandata za novog člana nadzornog odbora  budući se uvjeti i činjenice  na temelju kojih Hanfa donosi rješenje kojim izdaje odobrenje članu nadzornog odbora mogu značajno izmijeniti od podnošenja zahtjeva i donošenja rješenja po tom zahtjevu pa do početka mandata na koji se rješenje odnosi.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Zahtjev

Prilog 1 - Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 4

Zakonski okvir

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Društva podnosi Društvo za mandat koji ne može biti duži od četiri godine. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Društva potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 45. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima. Društvo je dužno podnijeti zahtjev za izdavanje prethodnog odobrenja najmanje tri mjeseca prije isteka mandata pojedinog člana nadzornog odbora.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka 

Propisani uvjeti

Prilozi zahtjevu

Upitnik za kandidata za člana nadzornog odbora

Izjava kandidata za člana nadzornog odbora

Zakonski okvir

Članom nadzornog odbora mirovinskog društva može biti izabrana ili imenovana samo osoba koja je dobila odobrenje Hanfe za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora mirovinskog društva. 

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora mirovinskog društva podnosi mirovinsko društvo za mandat koji ne može biti duži od četiri godine. 

Za člana nadzornog odbora mirovinskog društva može biti izabrana ili imenovana osoba koja ima dobar ugled, odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo za nadziranje vođenja poslova mirovinskog društva. 

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Predložak zahtjeva

Prilozi zahtjevu

Upitnik

Zakonski okvir

Za člana nadzornog odbora mirovinskog društva može biti izabrana ili imenovana osoba koja ima dobar ugled, odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo za nadziranje vođenja poslova mirovinskog društva. 

Smatra se da je prije navedeni uvjet ispunjen ako osoba ima najmanje pet godina iskustva u vođenju ili nadzoru nad vođenjem poslova društva usporedive veličine i predmeta poslovanja kao i mirovinsko društvo.

Uvjeti

Zakonski okvir

  • Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine broj 44/16 i 126/19 , 110/21 i 76/22)
  • Pravilnik o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru društva za upravljanje UCITS fondovima (NN, br. 136/20

Za člana nadzornog odbora društva za upravljanje može biti izabrana ili imenovana osoba koja ima dobar ugled, odgovarajuće stručno znanje, sposobnost i iskustvo za nadziranje vođenja poslova društva za upravljanje te može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti u društvu za upravljanje.

Uvjeti

Zakonski okvir 

  • Zakon o alternativnim investicijskim fondovima (NN, br. 21/18126/19 i 110/21, 83/2023)
  • Pravilnik o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem (NN, br. 136/20)

Za člana nadzornog odbora UAIF-a može biti izabrana ili imenovana osoba koja ima dobar ugled, odgovarajuće stručno znanje, sposobnost i iskustvo za nadziranje vođenja poslova UAIF-a te može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti u UAIF-u.

Članovi nadzornog odbora zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću kojim upravlja vanjski UAIF moraju imati odgovarajuće stručno znanje i iskustvo iz područja upravljanja imovinom u koju će se ulagati imovina AIF-a u skladu s investicijskom strategijom tog AIF-a.

Uvjeti

Zakonski okvir

Članovi nadzornog odbora investicijskog društva moraju zajedno imati stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebno za neovisno i samostalno nadziranje poslova investicijskog društva, a posebice razumijevanje poslova i ključnih rizika investicijskog društva.

Zakonski okvir 

Član nadzornog odbora središnje druge ugovorne strane ili središnjeg depozitorija vrijednosnih papira mora imati dobar ugled, odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo za obavljanje te funkcije u društvu i ispunjavati posebne uvjete za člana nadzornog odbora propisane zakonom kojim se uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava, Zakonom i pravilnicima u pogledu sukoba interesa, poštenog i savjesnog obavljanja posla i posvećenosti ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti.

Zakonski okvir

Za člana nadzornog odbora leasing-društva može biti izabrana ili imenovana osoba koja ima dobar ugled, odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo za nadziranje vođenja poslova leasing-društva.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka 

Propisani uvjeti

Izjava kandidata za člana nadzornog odbora

Zakonski okvir

Za člana nadzornog odbora faktoring-društva može biti izabrana ili imenovana osoba koja ima dobar ugled, odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo za nadziranje vođenja poslova faktoring-društva.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka 

Uvjeti za članstvo u nadzornom odboru

Izjava kandidata za člana nadzornog odbora

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.