Članovi uprave

Članom uprave društva može biti imenovana samo osoba koja prethodno dobije licencu (odobrenje/suglasnost) Hanfe za obavljanje funkcije člana uprave, koja kontinuirano ispunjava uvjete propisane zakonima u nadležnosti Hanfe i podzakonskim aktima donesenim na temelju tih zakona te koja ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost, dobar ugled i iskustvo za vođenje poslova društva.

Uz zahtjev za izdavanje licence (odobrenja/suglasnosti) za člana uprave podnositelj dostavlja propisanu dokumentaciju/podatke, a Hanfa može zatražiti i druge dokumente i podatke kojima se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta. Uz zahtjev se prilaže i dokaz o uplati naknade u skladu s Pravilnikom o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Zahtjev se podnosi isključivo za funkciju člana uprave (ne i za funkciju predsjednika uprave).

Ako se u postupku zastupa po punomoći, ona se obvezno dostavlja uz zahtjev ili se može naknadno priložiti.

Kada se ista osoba ponovno imenuje u upravu, zahtjevu nije potrebno priložiti određenu dokumentaciju kako je propisano pojedinim pravilnikom.

U postupku za izdavanje licence za člana uprave (odobrenja/suglasnosti) Hanfa može odlučiti da kandidat usmeno predstavi program vođenja poslova društva pred komisijom koju čine djelatnici Hanfe 

Sve strane isprave moraju biti prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a dostavljaju se ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine).

Ako se utvrdi da je dokumentacija koja se prilaže zahtjevu neispravna i/ili nepotpuna, Hanfa će pozvati podnositelja zahtjeva da dopuni dokumentaciju u primjerenom roku.

Ako podnositelj zahtjeva u zadanom roku ne dopuni dokumentaciju ili ne opravda kašnjenje u dostavi dokumenata, tj. ne zatraži dodatni rok uz opravdano obrazloženje, Hanfa će odlučiti temeljem dokumentacije kojom raspolaže.

U svrhu ekonomičnosti i učinkovitosti vođenja postupka za izdavanje licence (odobrenja/suglasnosti) te lakše pripreme podnošenja zahtjeva u nastavku su odgovarajuće upute čija je svrha olakšati operativnu pripremu podnošenja zahtjeva, i to po vrstama društava iz nadležnosti Hanfe za čije članove uprave postoji propisana obveza prethodnog pribavljanja licence (odobrenja/suglasnosti). Navedene upute samo su tehničke naravi i nemaju snagu ni učinak propisanog akta.

Napomena/preporuka:

Zahtjev se podnosi najmanje tri mjeseca prije isteka mandata pojedinom članu uprave ili prije očekivanog početka mandata za novoga člana uprave 

Zakonski okvir

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave podnosi nadzorni odbor društva pisanim ili elektroničkim putem i to tri mjeseca prije isteka mandata pojedinom članu uprave ili tri mjeseca prije planiranog početka mandata za novog člana uprave i to za mandat koji ne može biti duži od pet godina.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 4

Zakonski okvir 

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za obavljanje funkcije člana uprave Društva Hanfi podnosi nadzorni odbor mirovinskog osiguravajućeg društva najmanje tri mjeseca prije isteka mandata pojedinom članu uprave, pisanim ili elektroničkim putem, za mandat koji ne može biti duži od pet godina.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Obrazac zahtjeva

Prilozi zahtjevu

Upitnik

Izjava

Zakonski okvir

 

Zahtjev za izdavanje odobrenja za imenovanje člana uprave podnose članovi društva odnosno nadzorni odbor društva za upravljanje za mandat koji ne može biti dulji od pet godina.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Predložak zahtjeva

Prilozi zahtjevu

Upitnik

Izjava - Prilog 2

Izjava - Prilog 3

Zakonski okvir

  • Zakon o alternativnim investicijskim fondovima (NN, br. 21/18 126/19110/21, 83/2023)
  • Pravilnik o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem (NN, br. 136/20br. 79/22)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za imenovanje člana uprave podnose članovi društva odnosno nadzorni odbor UAIF-a za mandat koji ne može biti dulji od pet godina.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Predložak zahtjeva

Prilozi zahtjevu

Upitnik

Izjava - Prilog 2

Izjava - Prilog 3

Zakonski okvir

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave podnose članovi društva odnosno nadzorni odbor mirovinskog društva za mandat koji ne može biti dulji od pet godina.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Predložak zahtjeva

Prilozi zahtjevu

Upitnik

Zakonski okvir

Zahtjev podnosi kandidat za člana uprave leasing društva na obrascu uz obvezno priloženu pisanu odluku ili suglasnost organa leasing društva nadležnog za imenovanje članova uprave na mandat koji ne može biti duži od pet godina.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Obrazac zahtjeva

Prilozi zahtjevu

Upitnik

Zakonski okvir

Zahtjev podnosi kandidat za člana uprave faktoring društva uz obvezno priloženu pisanu odluku ili suglasnost organa faktoring društva nadležnog za imenovanje članova uprave na mandat koji ne može biti duži od pet godina.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Obrazac zahtjeva

Prilozi zahtjevu

Upitnik

Zakonski okvir

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave podnosi nadzorni odbor odnosno članovi društva, na mandat koji ne može biti dulji od pet godina, na obrascu iz Priloga IV, pisanim ili elektroničkim putem u skladu sa uputama koje Hanfa objavljuje na svojoj internetskoj stranici te mora sadržavati funkciju  planirani opseg nadležnosti za koje se izabrani kandidat namjerava imenovati,  obrazloženu odluku o izboru kandidata, predloženo trajanje mandata, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Obrazac - Prilog IV

Obrazac - Prilog V

Obrazac - Prilog VI

Obrazac - Ogledni primjerak Priloga VIII

Zakonski okvir

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave podnosi nadzorni odbor odnosno osnivači burze, na mandat koji ne može biti dulji od pet godina, na obrascu iz Priloga IV, pisanim ili elektroničkim putem u skladu sa uputama koje Hanfa objavljuje na svojoj internetskoj stranici te mora sadržavati funkciju  planirani opseg nadležnosti za koje se izabrani kandidat namjerava imenovati,  obrazloženu odluku o izboru kandidata, predloženo trajanje mandata, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Obrazac - Prilog IV

Obrazac - Prilog V

Obrazac - Prilog VI

Obrazac - Ogledni primjerak Priloga VIII

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.