Licenciranje

U želji da rad i usluge Hanfe učinimo što dostupnijima i jednostavnijima za korištenje, kreirali smo ovu rubriku kako bi sve informacije o postupcima licenciranja bile dostupne na jednom, središnjem mjestu.

Hanfa podneske potpisane kvalificiranim elektroničkim potpisom u postupcima licenciranja zaprima na adresu elektroničke pošte pisarnica@hanfa.hr.

Podnesci dostavljeni u elektroničkom obliku s kvalificiranim elektroničkim potpisom smatraju se vlastoručno potpisanim.

Kvalificirani elektronički potpis definiran je Uredbom (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (Uredba eIDAS). Nadležno tijelo za provedbu Uredbe eIDAS te Zakona o provedbi te Uredbe u pogledu odredaba kojima se uređuju usluge povjerenja jest Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, na čijim internetskim stranicama možete pronaći više informacija o ovoj temi.

Ako se pismeno primljeno u elektroničkom obliku ne može pročitati, pošiljatelja će se bez odgode o tome obavijestiti i zatražiti da ga ponovno dostavi u čitljivom obliku u određenom roku. Ako to pošiljatelj ne učini, smatrat će se da pismeno nije zaprimljeno.

Ako se pismeno sastoji od više listova, svi listovi trebaju biti sadržani u jednoj datoteci, bez praznih listova. Svako pismeno i prilog treba činiti zasebnu cjelinu, a ako su zbog količine podataka podneseni u više datoteka, potrebno je u nazivu datoteke naznačiti da čine istu cjelinu.

Ako nije propisana obveza dostave podneska u elektroničkom obliku, takav podnesak može se dostaviti putem pružatelja poštanskih usluga ili osobnom dostavom.

 Obavijest obveznicima plaćanja naknada

Obveznici plaćanja naknada prema Pravilniku o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN, br. 26/19) do donošenja novog pravilnika propisane iznose u kunama za potrebe plaćanja preračunavaju u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije te po općim pravilima preračunavanja kako je propisano Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN, br. 57/22 i 88/22). Račun za uplatu i poziv na broj ostaju nepromijenjeni.

 

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.