14.02.2024.

Upozoravamo na prijelazna razdoblja odredaba Uredbe MiCA i obmanjujuće informacije u vezi s bijelom knjigom

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) obavještava javnost o mogućim obmanjujućim objavama od strane ponuditelja kriptovaluta.

Uredba (EU) 2023/1114 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 2023. o tržištima kriptoimovine i izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 1095/2010 te direktiva 2013/36/EU i (EU) 2019/1937 (dalje u tekstu: MiCA) stupila je na snagu 29. lipnja 2023. s odgođenom primjenom odredaba o tokenima elektroničkog novca (eng. electronic money tokens, EMT) i tokenima vezanima uz imovinu (eng. asset referenced tokens, ART), koje će se primjenjivati od 30. lipnja 2024., te odgodom odredaba koje se odnose na izdavanje ostalih vrsta kriptoimovine te na pružanje usluga vezanih uz kriptoimovinu, koje će biti u primjeni od 30. prosinca 2024.

Republika Hrvatska trenutačno nema nacionalni okvir za izdavanje kriptoimovine, koja nije financijski instrument u kontekstu Zakona o tržištu kapitala (dalje u tekstu: ZTK), ni za pružanje usluga u vezi s izdavanjem kriptoimovine.

Na poslovanje s kriptoimovinom i pružanje usluga u odnosu na kriptoimovinu koja se ne kvalificira kao financijski instrument trenutačno se primjenjuju samo opća pravila koja se odnose na ugovorne odnose iz Zakona o obveznim odnosima te odredbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Trenutačno je u postupku izrada Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2023/1114, kojim će cijela regulativa biti i operativno određena na nacionalnoj razini.

Hanfa upozorava javnost na oprez kod ponuda kriptoimovine u kojima se navodi kako je bijela knjiga o kriptoimovini izdana u skladu s MICA-om, a posebice ako se prilikom promocije ili u njoj navodi da je dostavljena nadležnom tijelu na znanje i/ili odobrenje.

Nakon 30. prosinca 2024. pri javnoj ponudi kriptoimovine koja ne obuhvaća tokene vezane uz imovinu ni tokene e-novca ili pri traženju uvrštenja za trgovanje takvom kriptoimovinom u Uniji, ponuditelji ili osobe koje traže uvrštenje za trgovanje trebali bi izraditi, dostaviti nadležnom tijelu i objaviti opisni dokument koji sadržava informacije koje su dužni objaviti („bijela knjiga o kriptoimovini”). Pored toga, određene odredbe, a u koje spada odredba o izradi bijele knjige ne odnose se na javne ponude kriptoimovine koje su istekle prije kraja ovog prijelaznog razdoblja.

Hanfa ne odobrava, niti će nakon prijelaznog razdoblja odobravati, bijele knjige o kriptoimovini.

Nakon stupanja na snagu navedenih odredaba, bijela knjiga o kriptoimovini na prvoj će stranici sadržavati sljedeću jasnu i istaknutu izjavu: „Ovu bijelu knjigu o kriptoimovini nije odobrilo nijedno nadležno tijelo u nijednoj državi članici Europske unije. Za sadržaj ove bijele knjige o kriptoimovini odgovoran je isključivo ponuditelj kriptoimovine“, u skladu s člankom 6. stavkom 3. MiCA-e.

Važno je da imatelji kriptoimovine i sadašnji ili potencijalni klijenti usluga povezanih s kriptoimovinom budu svjesni da se, uz rizike povezane s kriptoimovinom, pravila MiCA-e o pružanju usluga povezanih s kriptoimovinom neće početi primjenjivati do 30. prosinca 2024. Stoga imatelji kriptoimovine i klijenti pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom tijekom tog razdoblja neće imati koristi od regulatornih i nadzornih zaštitnih mjera na razini EU-a ni mehanizama pravne zaštite ugrađenih u MiCA-u, kao što su mogućnost podnošenja službenih pritužbi njihovim nacionalnim nadležnim tijelima protiv pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom i mogućnost zahtijevanja popravljanja štete koju su pretrpjeli zbog toga što su informacije u bijeloj knjizi o kriptoimovini bitne za procjenu kriptoimovine netočne ili nepotpune.

Slijedom navedenog, Hanfa upozorava javnost kako nije ovlaštena zaprimiti bijelu knjigu o kriptoimovini, a posljedično ni provjeravati jesu li u nju uključene sve potrebne informacije zahtijevane MiCA-om.

Pripazite na obmanjujuće informacije pri nuđenju kriptoimovine i povezanih proizvoda, posebice onih koji se agresivno oglašavaju javnosti uporabom marketinških materijala i drugih informacija koje mogu biti nejasne, nepotpune i netočne.

S obzirom na gore navedeni vremenski okvir potrošačima se preporučuje da se prije ulaganja u kriptoimovinu informiraju o svim rizicima u vezi s tom imovinom, kao i o eventualnoj zaštiti i pravima koja im pripadaju, a osobito u razdoblju prije početka primjene odredaba MiCA-e koje se odnose na ART-ove i EMT-ove te pružanje usluga povezanih s kriptoimovinom.

Dodatne informacije dostupne su u ESMA-inu priopćenju, kojim se pojašnjava vremenski okvir za MiCA-u i potiče sudionike na tržištu i nacionalna nadležna tijela da se počnu pripremati za tranziciju, iz listopada 2023., zajedničkom priopćenju o rizicima povezanima s kriptoimovinom koje su izdala Europska nadzorna tijela (EBA, EIOPA i ESMA) u ožujku 2022., kao i u priopćenju HNB-a iz srpnja 2021. te priopćenjima Hanfe od 8. srpnja 2021. i od 5. listopada 2022.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.