18.03.2022.

Mjesečno izvješće za veljaču 2022.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za veljaču 2022.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju veljače 2022. godine ukupno 2.119.135 članova, odnosno 3.585 članova (0,17 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 89,44 %, u A kategoriji 7,56 % te u C kategoriji 3,0 % ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 4.517 novih članova u veljači njih 4.360 (96,52 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u veljači je prestalo članstvo za 932 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u veljači iznosili su 634,3 mil. HRK, odnosno 3,7 % više nego u prethodnom mjesecu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 116,6 mil. HRK, što je 15,4 % manje u odnosu na prethodni mjesec.

Porast makroekonomskih neizvjesnosti u prvoj polovici veljače prouzročio je porast globalne premije za rizik, što se negativno odrazilo na vrednovanja na financijskim tržištima, kako stranim tako i domaćem. Eskalacija geopolitičkih tenzija u drugoj polovici veljače kreirala je dodatan vanjski šok na cijene dioničkih i obvezničkih vrijednosnih papira na međunarodnim tržištima. Posljedično se neto imovina OMF-ova u veljači smanjila za 3,1 mlrd. HRK (2,35 %) te je iznosila 129,99 mlrd. HRK krajem mjeseca. Negativna kretanja na financijskim tržištima odrazila su se i na mjesečne prinose Mirexa, koji su u veljači iznosili -3,92 % za kategoriju A, -2,76 % za kategoriju B i -1,90 % za kategoriju C. Time su godišnji prinosi Mirexa iznosili 6,88 % za kategoriju A, 2,89 % za kategoriju B i -2,03 % za kategoriju C, dok su anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili 7,04 % za kategoriju A, 5,30 % za kategoriju B i 4,06 % za kategoriju C[1].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju veljače iznosila su 83,6 mlrd. HRK (64,25 % ukupne imovine) te se njihov udio povećao za 2,3 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova u veljači smanjena je za 1,08 p.b. na mjesečnoj razini te su ona iznosila 26,5 mlrd. HRK, odnosno 20,37 % imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,18 %, a ulaganja u strane dionice 8,20 % ukupne imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove na kraju veljače 2022. iznosila su 15,4 mlrd. HRK (11,85 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini povećan za 0,77 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti iznosili su 4,0 mlrd. HRK (3,08 % imovine) na kraju veljače 2022.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

U veljači 2022. godine broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,64 % na mjesečnoj razini, dok se broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) smanjio za 0,03 %, čime su spomenuti fondovi brojali 355.599 (ODMF) odnosno 46.024 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u veljači 2022. iznosile su 64,7 mil. HRK, odnosno 17,0 % manje u odnosu na prethodni mjesec.

Ukupne isplate iz DMF-ova u veljači 2022. iznosile su 32,53 mil. HRK, što je za 1,2 mil. HRK (3,66 %) manje od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 67,9%, isplate zbog promjene fonda 22,07 %, a isplate zbog smrti 10,02 % ukupnih isplata u veljači. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 8,96 mil. HRK u formi jednokratnih isplata, 6,50 mil. HRK putem mirovinskog društva (fonda), a 6,63 mil. HRK transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Pod utjecajem negativnih tržišnih vrednovanja neto imovina DMF-ova u veljači je smanjena za 209,8 mil. HRK (2,68 %) te je iznosila 7,62 mlrd. HRK. Mjesečni prinosi DMF-ova u veljači su se kretali od -5,53 % do -1,65 %, a prinosi na godišnjoj razini od -2,56 % do 5,27 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice s udjelom od 54,49 % neto imovine, zatim dionice s 24,83 % te investicijski fondovi s udjelom od 12,01 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 2,45 p.b., dok su se smanjila ulaganja u investicijske fondove za 0,44 p.b. te ulaganja u dionice za 0,92 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U veljači 2022. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u prva dva mjeseca 2022. godine iznosila je 2,24 mlrd. HRK, od čega se 0,46 mlrd. HRK (20,45 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 1,78 mlrd. HRK (79,55 %) na premiju neživotnih osiguranja. Zaračunata bruto premija u siječnju i veljači 2022. bila je za 6,29 % viša u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 9,40 %, dok je premija u životnom osiguranju pala za -4,28 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (26,46 %) i osiguranje cestovnih vozila (14,15 %), zatim osiguranje od požara i elementarnih šteta (13,56 %) te ostala osiguranja imovine (12,54 %). Iznos likvidiranih šteta u prva dva mjeseca 2022. iznosio je 1,17 mlrd. HRK, što je porast od 5,73 % na godišnjoj razini. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 0,49 mlrd. HRK (rast od 7,58 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 0,68 mlrd. HRK (rast od 4,44 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u veljači najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (36,40 %), osiguranje cestovnih vozila (18,57 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,67 %) i ostala osiguranja imovine (8,96 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u veljači 2022. iznosio je 339,16 mil. HRK, što predstavlja blago smanjenje (od 0,77 %) na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija smanjila se za 2,16 % u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 267,79 mlrd. HRK, od čega su 137,08 mlrd. HRK činile dionice, 130,65 mlrd. HRK obveznice, a 62,54 mil. HRK ETF-ovi. Nepovoljna globalna tržišna kretanja odrazila su se i na domaće tržište, gdje su temeljni dionički i obveznički indeksi Zagrebačke burze zabilježili mjesečni pad vrijednosti, i to dionički CROBEX od -6,23 %, a obveznički CROBIS od -3,16 %. Porast geopolitičkih tenzija i makroekonomskih neizvjesnosti heterogeno se odrazio na vrijednost domaćih dioničkih izdanja reflektirajući time različit utjecaj koji te nestabilnosti imaju na pojedine djelatnosti gospodarstva. Tako je primjerice dionički indeks CROBEXtransport zabilježio mjesečni rast od 3,11 %, dok je indeks CROBEXindustrija zabilježio pad od -10,61 % u veljači 2022. godine. Dionica kojom se u veljači najviše trgovalo ponovno je bila dionica HT d.d., kojom je ostvaren promet od 24,0 mil. HRK (12,60 % ukupnog trgovanja dionicama na burzi), a čija je cijena ostvarila mjesečni pad vrijednosti od -0,27 %.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U veljači 2022. poslovalo je ukupno 95 UCITS fondova, a njihova ukupna neto imovina na kraju mjeseca iznosila je 18,97 mlrd. HRK te je bila za 2,1 mlrd. HRK, odnosno 10,05 % manja u odnosu na prethodni mjesec. Odraz je to smanjene vrijednosti udjela na temelju negativnih tržišnih kretanja, ali i neto odljeva sredstava iz fondova. Negativne neto odljeve u veljači 2022. zabilježile su sve vrste UCITS fondova, gdje su obveznički UCITS fondovi zabilježili neto odljeve od -1,28 mlrd. HRK, a slijedili su mješoviti UCITS fondovi s neto odljevima od -107,0 mil. HRK i dionički UCITS fondovi s neto odljevima od -102,42 mil. HRK. Fondovi iz kategorije „ostali“ te napajajući UCITS fondovi zabilježili su neto odljeve u visini od -46,21 mil. HRK odnosno -14,35 mil. HRK. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju veljače činila je 69,1 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 11,4 % odnosno 6,8 % ukupne neto imovine UCITS fondova. Što se tiče prosječnog mjesečnog prinosa ponderiranog imovinom, i u veljači su sve vrste UCITS fondova ostvarile negativan mjesečni prinos s obzirom na pad cijena na globalnim dioničkim i obvezničkim tržištima, i to: dionički -6,88 %, mješoviti -3,94 %, ostali -2,53 %, napajajući -2,37 %, i obveznički -2,06 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju veljače iznosila je 987,0 mil. HRK (mjesečni pad od 0,43 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -0,32 %.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća.

 

[1] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.