Mjesečna izvješća

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za travanj 2023.

 

Mjesečna izvješća 2023.

Siječanj 2023. Priopćenje Izvješće Srpanj 2023. Priopćenje Izvješće
Veljača 2023. Priopćenje Izvješće Kolovoz 2023. Priopćenje Izvješće
Ožujak 2023. Priopćenje Izvješće Rujan 2023. Priopćenje Izvješće
Travanj 2023. Priopćenje Izvješće Listopad 2023. Priopćenje Izvješće
Svibanj 2023. Priopćenje Izvješće Studeni 2023. Priopćenje Izvješće
Lipanj 2023. Priopćenje Izvješće Prosinac 2023. Priopćenje Izvješće

Povratak na vrh

Mjesečna izvješća 2022.

 Siječanj 2022.  Priopćenje  Izvješće  Srpanj 2022.  Priopćenje  Izvješće
 Veljača 2022.  Priopćenje  Izvješće  Kolovoz 2022.  Priopćenje  Izvješće
 Ožujak 2022.  Priopćenje  Izvješće  Rujan 2022.  Priopćenje  Izvješće
 Travanj 2022.  Priopćenje  Izvješće  Listopad 2022.  Priopćenje  Izvješće
 Svibanj 2022.  Priopćenje  Izvješće  Studeni 2022.  Priopćenje  Izvješće
 Lipanj 2022.  Priopćenje  Izvješće  Prosinac 2022.  Priopćenje  Izvješće

 

Povratak na vrh

Mjesečna izvješća 2021.

Siječanj 2021. Priopćenje Izvješće Srpanj 2021. Priopćenje Izvješće
Veljača 2021. Priopćenje Izvješće Kolovoz 2021. Priopćenje Izvješće
Ožujak 2021. Priopćenje Izvješće Rujan 2021.  Priopćenje  Izvješće
Travanj 2021 Priopćenje Izvješće Listopad 2021. Priopćenje Izvješće
Svibanj 2021 Priopćenje Izvješće Studeni 2021. Priopćenje Izvješće
Lipanj 2021. Priopćenje Izvješće Prosinac 2021. Priopćenje Izvješće

Povratak na vrh

Starija izvješća