28.12.2023.

Mjesečno izvješće za studeni 2023.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za studeni 2023.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju studenoga 2023. ukupno 2.241.901 člana, odnosno 6.822 člana (0,31 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u kategoriji B nalazilo 81,5 %, u kategoriji A 13,9 %, a u kategoriji C 4,6 % ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 8.933 nova člana u studenome njih 8.626 (96,6 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u studenome je prestalo članstvo za 2.111 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u studenome iznosili su 110,3 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja listopada). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 40,0 mil. EUR (0,2 % neto imovine s kraja listopada), što je za 3,3 mil. EUR manje u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju studenoga 2023. iznosila je 19,7 mlrd. EUR, što je za 0,4 mlrd. EUR (2,2 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju studenoga nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 2,6 % za kategoriju A, 1,9 % za kategoriju B i 1,1 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 11,3 % za kategoriju A, 6,6 % za kategoriju B i 1,9 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 7,0 % za Mirex A, 5,1 % za Mirex B i 3,2 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju studenoga 2023. iznosila su 12,5 mlrd. EUR (63,5 % imovine) te se njihov udio smanjio za 0,8 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se za 0,3 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju studenoga 2023. iznosila 22,0 % imovine OMF-ova (4,3 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 13,5 %, a ulaganja u strane dionice 8,5 % imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,1 mlrd. EUR (10,9 % imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini povećao za 0,2 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u studenome 2,9 % imovine, odnosno 570,0 mil. EUR.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Na kraju studenoga 2023. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,5 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) za 0,7 %, čime su spomenuti fondovi imali 390.674 (ODMF) odnosno 48.330 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u studenome 2023. iznosile su 12,9 mil. EUR (1,1 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je povećanje od 44,4 % u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u studenome 2023. iznosile su 3,8 mil. EUR, što je za 0,1 mil. EUR (2,7 %) manje od isplata u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 73,1 %, isplate zbog promjene fonda 21,6 %, a isplate zbog smrti 5,3 % ukupnih isplata u studenome. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,2 mil. EUR isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), 0,9 mil. EUR u formi jednokratnih isplata, a 0,7 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u studenome se povećala za 32,2 mil. EUR (2,8 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,19 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u studenome su se kretali od 0,5 % do 3,1 %, a prinosi na godišnjoj razini od 1,0 % do 12,6 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (55,6 % imovine), a zatim dionice (25,7 %) te investicijski fondovi (10,6 %). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,1 p.b., udio dionica povećao se za 0,1 p.b., kao i udio ulaganja u investicijske fondove koji se povećao za 0,9 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U studenome 2023. poslovalo je ukupno 14 društava za osiguranje. Ukupna naplaćena premija u prvih 11 mjeseci 2023. iznosila je 1,6 mlrd. EUR, od čega se 288,0 mil. EUR (18,1 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 1,3 mlrd. EUR (81,9 %) na premiju neživotnih osiguranja. U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (35,8 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (18,2 %) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,1 %). Iznos likvidiranih šteta u prvih 11 mjeseci 2023. iznosio je 1,0 mlrd. EUR. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 376,4 mil. EUR (36,3 %), a na neživotno osiguranje 659,9 mil. EUR (63,7 %). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (38,7 %), osiguranje cestovnih vozila (20,2 %) i osiguranje od požara i elementarnih šteta (10,0 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u studenome 2023. iznosio je 40,9 mil. EUR, što predstavlja rast od 59,5 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija povećala se za 1,3 % u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 39,6 mlrd. EUR, od čega su 22,0 mlrd. EUR činile dionice, 17,5 mlrd. EUR obveznice, a 19 mil. EUR ETF-ovi. Promatrajući sektorske dioničke indekse, najveći mjesečni rast (7,8 %) ostvario je CROBEXtransport, dok je najveći mjesečni pad od 7,9 % zabilježio CROBEXkonstrukt. Mjesečni rast zabilježio je i glavni dionički indeks Zagrebačke burze CROBEX, kao i CROBEXtr (oba 2,9 %). Obveznički indeks CROBIS zabilježio je također mjesečni rast od 0,2 %, dok je CROBIStr ostvario mjesečni rast od 0,4 %. Dionica kojom se u studenome najviše trgovalo bila je opet dionica društva PODRAVKA d.d., kojom je ostvaren promet od 5,0 mil. EUR (21,3 % ukupnog trgovanja na burzi u studenome), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni rast od 11,2 %.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U studenome 2023. poslovalo je ukupno 113 UCITS fondova, dva više nego u prethodnom mjesecu. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 2,1 mlrd. EUR te je bila za 35,8 mil. EUR ili 1,7 % veća u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne mjesečne neto uplate svih UCITS fondova u studenome su bile pozitivne i iznosile su 1,9 mil. EUR. Negativne neto uplate ostvarili su obveznički fondovi (-10,4 mil. EUR), mješoviti fondovi (-4,5 mil. EUR) i napajajući fondovi (-1,1 mil. EUR). Pozitivne neto uplate ostvarili su fondovi iz kategorije „ostali“ (13,8 mil. EUR), novčani fondovi (2,4 mil. EUR) i dionički fondovi (1,7 mil. EUR). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju studenoga činila je 38,7 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 16,0 % odnosno 12,4 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U studenome 2023. pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom imale su sve vrste UCITS fondova: dionički (4,0 %), napajajući (3,9 %), fondovi iz kategorije „ostali“ (1,6 %), mješoviti (2,8 %) i obveznički (0,9 %).

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju studenoga iznosila je 142,7 mil. EUR (mjesečni rast od 0,2 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 0,4 %.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Statistika/Mjesečna izvješća.[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenu u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.