20.12.2022.

Mjesečno izvješće za studeni 2022.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za studeni 2022.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju studenoga 2022. godine ukupno 2.172.342 člana, odnosno 6.412 članova (0,3 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pri tome se u kategoriji B nalazilo 86,0 %, u kategoriji A 10,3 %, a u kategoriji C 3,7 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 7.864 nova člana u studenome njih 7.607 (96,7 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u studenome je prestalo članstvo za 1.452 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u studenome iznosili su 705,4 mil. HRK (0,5 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), gotovo jednako kao u prethodnom mjesecu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 187,2 mil. HRK (0,1 % neto imovine s kraja listopada 2022.), što je 24,5 % manje u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju studenoga 2022. iznosila je 133,0 mlrd. HRK, što je za 2,2 mlrd. HRK (1,7 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju studenoga nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,8 % za kategoriju A, 1,3 % za kategoriju B i 1,2 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su -1,2 % za kategoriju A, -2,8 % za kategoriju B i -4,7 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,4 % za Mirex A, 5,1 % za Mirex B i 3,4 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju studenoga 2022. iznosila su 84,1 mlrd. HRK (63,3 % imovine) te se njihov udio povećao za 0,1 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se (0,5 p.b.) te su ona na kraju studenoga 2022. iznosila 20,1 % imovine OMF-ova (26,7 mlrd. HRK). Pri tome su ulaganja u domaće dionice činila 11,9 %, a ulaganja u strane dionice 8,2 % imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 14,5 mlrd. HRK (10,9 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini povećan za 0,01 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su 6,9 mlrd. HRK, odnosno 5,2 % imovine OMF-ova na kraju studenoga 2022.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

U studenome 2022. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 % na mjesečnoj razini, a broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) za 0,3 %, čime su spomenuti fondovi imali 370.860 (ODMF) odnosno 46.878 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u studenome 2022. iznosile su 78,1 mil. HRK (1,0 % neto imovine s kraja listopada), odnosno 32,6 % više u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u studenome 2022. iznosile su 23,2 mil. HRK, što je za 0,8 mil. HRK (3,2 %) manje od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 76,1 %, isplate zbog promjene fonda 19,9 %, a isplate zbog smrti 4,0 % ukupnih isplata u studenome. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 5,6 mil. HRK u obliku jednokratnih isplata i 7,1 mil. HRK putem mirovinskog društva (fonda), a 5,0 mil. HRK transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u studenome se povećala za 148,7 mil. HRK (2,0 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,8 mlrd. HRK. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u studenome su se kretali od 0,5 % do 3,3 %, a prinosi na godišnjoj razini od -9,0 % do -0,9 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja na kraju studenoga 2022. čine obveznice s udjelom od 55,2 % imovine, zatim dionice s 24,7 % te investicijski fondovi s 11,1 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 1,6 p.b., ulaganja u investicijske fondove narasla su za 0,1 p.b., dok su ulaganja u dionice stagnirala (rast od 0,03 p.b.).

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U studenome 2022. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija od početka 2022. iznosila je 11,6 mlrd. HRK, od čega se 2,6 mlrd. HRK (22,0 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 9,0 mlrd. HRK (78,0 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija u prvih jedanaest mjeseci 2022. povećala za 7,8 %, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 11,3 %, dok je premija u životnom osiguranju bila manja za 2,9 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (32,8 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (16,2 %) te ostala osiguranja imovine (11,3 %). Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 7,0 mlrd. HRK, što je porast od 7,9 % na godišnjoj razini. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 2,9 mlrd. HRK (rast od 10,2 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 4,1 mlrd. HRK (rast od 6,3 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (38,0 %), osiguranje cestovnih vozila (19,9 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (8,9 %) i ostala osiguranja imovine (11,3 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u studenome 2022. iznosio je 224,1 mil. HRK, što predstavlja  pad od 35,3 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija neznatno je porasla (za 0,8 %) u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 256,9 mlrd. HRK, od čega su 133,8 mlrd. HRK činile dionice, 123,0 mlrd. HRK obveznice, a 56 mil. HRK ETF-ovi. Svi dionički indeksi ostvarili su negativne mjesečne prinose u studenom 2022., pri čemu je najmanji mjesečni pad od -1,5 % ostvario CROBEXkonstrukt, dok je najveći mjesečni pad od -5,2 % zabilježio CROBEX10transport. Glavni dionički indeksi Zagrebačke burze CROBEX i CROBEX10 zabilježili su mjesečni pad od -1,6 % odnosno -1,7 %. Oba obveznička indeksa zabilježila su mjesečni rast, i to CROBIS 2,3 % i CROBIStr 2,4 %. Dionica kojom se u studenome najviše trgovalo bila je dionica društva PODRAVKA d.d., kojom je ostvaren promet od 24,2 mil. HRK (22,8 % ukupnog trgovanja na burzi u studenome), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni rast od 3,3 %.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U studenome 2022. poslovalo je ukupno 100 UCITS fondova, četiri više nego u prethodnom mjesecu jer su s radom počeli novi fondovi iz kategorije ostalih fondova, a jedan obveznički fond započeo je proces likvidacije. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 16,8 mlrd. HRK te je bila za 369,4 mil. HRK ili 2,3 % veća u odnosu na prethodni mjesec. Za razliku od listopada, ukupne neto uplate UCITS fondova u studenome su opet bile s pozitivnim predznakom i iznosile su 69,0 mil. HRK. Negativne mjesečne neto uplate ostvarili su obveznički fondovi (-257,7 mil. HRK), napajajući fondovi (-3,2 mil. HRK) i mješoviti fondovi (-0,9 mil. HRK), a pozitivne neto uplate ostvarili su fondovi iz kategorije „ostali“ (323,4 mil. HRK) i dionički fondovi (7,3 mil. HRK). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju studenoga činila je 63,2 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 12,0 % odnosno 6,5 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U studenome 2022. sve vrste UCITS fondova imale su pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom, i to dionički 3,0 %, napajajući 2,4 %, mješoviti 2,0 %, ostali 1,6 % i obveznički 0,9 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju studenoga iznosila je 933,7 mil. HRK (mjesečni pad od 1,9 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -1,7 %.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća.

 

[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenih u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.