23.10.2023.

Sjednica Savjeta Hanfe: Hrvatski mirovinski sustav dobio pozitivnu međunarodnu ocjenu

Članovi Savjeta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na današnjoj su sjednici, između ostalog, razmatrali izloženost sektora financijskih usluga sistemskim rizicima, ključne komponente održivog financiranja i ESG čimbenike, distribuciju udjela u UCITS fondovima u poslovnicama banaka i aktualnosti na tržištu kapitala.

Ukupna ocjena sistemskih rizika sektora financijskih usluga smanjena je u prvih devet mjeseci 2023., ali i dalje se nalazi u zoni povišenih sistemskih rizika. Inflacija je blago usporila, a povoljni uvjeti na tržištu rada doprinijeli su smanjenju sistemskih rizika u makroekonomskom okružju. Pristupanje Hrvatske europodručju smanjilo je valutni rizik i ukupnu izloženost sektora financijskih usluga sistemskim rizicima te se pozitivno odrazilo na kreditni rejting Republike Hrvatske, a koji su sredinom 2022. i po okončanju postupka pristupanja europodručju poboljšale sve tri agencije. U okolnostima visokih makroekonomskih, monetarnih, financijskih i geopolitičkih rizika glavni rizici za domaći sektor financijskih usluga i dalje su kamatni i tržišni rizici.

Pri razmatranju aktualnih događanja na području održivog financiranja posebno je istaknuto kako je takvo financiranje postalo imperativ današnjice te ima ključnu ulogu u dugoročnoj zaštiti tržišta i društva. Ono ne podrazumijeva samo „zeleno“ financiranje nego i proces razmatranja i uzimanja u obzir okolišnih, društvenih i upravljačkih (ESG) čimbenika prilikom donošenja odluka o ulaganju te zahtijeva nove pristupe i strategije u osiguranju održive budućnosti. Članovi Savjeta upoznati su i s uočenim izazovima s kojima se u kontekstu ESG-a susreću društva na tržištu osiguranja. Trenutačno stanje na tržištu u Hrvatskoj pokazuje da se od ukupno osam društava za osiguranje koja u portfelju imaju investicijske proizvode osiguranja samo kod dva proizvoda promiču okolišna i društvena obilježja, a nijedan proizvod na hrvatskom tržištu nema za cilj održivo ulaganje. Neovisno o kompleksnoj i opsežnoj regulativi koja obuhvaća mnoge poslovne procese društava, a koja se konstantno nadopunjava i razvija, Hanfa će dodatno poticati društva na održiva ulaganja i razvoj proizvoda usmjerenih prema održivosti.

Tijekom Savjeta predstavnici Hanfe održali su prezentaciju o distribuciji udjela u UCITS fondovima u poslovnicama banaka. Iz prikazanih kretanja u posljednje tri godine vidljiv je značajan pad iznosa distribucije udjela u UCITS fondovima u 2. kvartalu 2022. godine, koji je najvećim dijelom uzrokovan ratom u Ukrajini i negativnim kretanjima na tržištima kapitala koje je on potaknuo, kao i pojavom inflacije i dizanjem kamatnih stopa, što je negativno utjecalo na prinose obvezničkih fondova. Hanfa će nastaviti pojačanu kontrolu primjene europske regulative kako bi se ulagateljima pružale kvalitetnije informacije o rizicima investicijskih proizvoda koje nude investicijska društva i društva za upravljanje investicijskim fondovima. 

Na sjednici Savjeta bilo je riječi i o aktualnostima na tržištu kapitala i istraživanju o stanju tržišta kapitala koju je izradila CFA Udruga Hrvatska. Temeljem istraživanja radi se na  strategiji, a kao ključne promjene potrebne za razvoj predlažu se porezne reforme, kategorizacija tržišta kao emerging marketa te uvođenje investicijskih računa s poreznim poticajima za ulagatelje.

Članovima Savjeta prezentirana je i analiza hrvatskog mirovinskog sustava prema Mercer CFA Institute Global Pension Indexu, prema kojem je hrvatski mirovinski sustav dobio ocjenu C+ (raspon od A do E). Ocjena C+ opisno odgovara sljedećoj procijeni: sustav ima dobre postavke/regulativu, ali ima i velike rizike i nedostatke koje treba riješiti; bez poboljšanja njegova učinkovitost i dugoročna održivost mogu se dovesti u pitanje. 

Ukupna ocjena sastojala se od procijene triju kriterija – adekvatnosti, održivosti i integriteta. U pogledu adekvatnosti i održivosti Hrvatska stoji nešto slabije u odnosu na kriterij integriteta, u kojem se ocjenjuje cjelovitost i pouzdanost sustava na temelju regulacije, načina upravljanja, zaštite, transparentnosti i troškova poslovanja. Hrvatska je uz Poljsku jedina srednje europska zemlja koja je razmatrana u ovoj analizi te je prema svom poretku u rangu nekih drugih zapadnoeuropskim zemljama poput Francuske i Španjolske te ispred Italije, Austrije i Poljske. Članovi Savjeta zaključili su kako je prema Mercerovoj ljestvici hrvatski mirovinski sustav dobio pozitivnu međunarodnu ocjenu. 


Savjet Hanfe savjetodavno je tijelo Hanfe, koje se redovito sastaje i daje mišljenja te stručne i znanstvene savjete radi razvoja i unaprjeđenja nadzorne prakse. Čini ga devet članova, i to predsjednik Upravnog vijeća Hanfe (po službenoj dužnosti), pet članova koje biraju predstavnici udruga subjekata nadzora pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i tri člana koja imenuje Vlada RH.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.