19.03.2021.

Mjesečno izvješće za veljaču 2021.

Vijest objavljena: 19. ožujka 2021.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za veljaču 2021.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su u veljači 2021. godine 2.063.482 članova, što je za 0,1 % više u odnosu na prethodni mjesec. Od ukupno 3.322 nova člana njih 3.111 (93,7 %) rasporedio je Regos. S druge strane, za 867 članova utvrđen je prestanak članstva, zbog odlaska u mirovinu ili smrti. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u veljači iznosili su 593,0 mil. HRK, što je za 4,2 % više u odnosu na veljaču 2020. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 111,6 mil. HRK, odnosno 12,8 % više nego u veljači 2020.

Neto imovina OMF-ova u veljači 2021. iznosila je 121,4 mlrd. HRK te se u odnosu na prethodni mjesec povećala za 0,9 %. Mjesečni prinosi Mirexa u veljači 2021. iznosili su 0,97 % za kategoriju A, 0,59 % za kategoriju B i -0,06 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa zadržali su pozitivan predznak i kretali su se od 1,1 % do 5,1 %. Anualizirani prinosi Mirexa od početka rada OMF-ova iznose za Mirex A 7,1 %, za Mirex B 5,4 % i za Mirex C 5,0 %. Ulaganja OMF-ova u obveznice na kraju veljače iznosila su 68,3 % imovine, dok su istovremeno ulaganja u dionice činila 18,9 %. Od ostalih oblika ulaganja najzastupljenija su ulaganja u investicijske fondove s udjelom od 9,5 % na razini svih OMF-ova.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Broj članova svih osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se u veljači 2021. za 0,5 % na mjesečnoj razini pa su na kraju mjeseca ODMF-ovi imali ukupno 334.178 članova. Ukupne mjesečne uplate u ODMF-ove u veljači iznosile su 50,5 mil. HRK (smanjenje od 9,3 % u odnosu na veljaču 2020.). Istodobno su ukupne mjesečne isplate iz ODMF-ova bile veće za 21,9 % na godišnjoj razini te su iznosile 28,1 mil. HRK. Broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) smanjio se u veljači 2021. za ,04 % na mjesečnoj razini pa su ZDMF-ovi na kraju mjeseca imali 44.761 člana. U veljači 2021. smanjile su se i ukupne mjesečne uplate u ZDMF-ove (za 3,4 % na godišnjoj razini) te su iznosile 6,1 mil. HRK, dok je iznos ukupnih mjesečnih isplata iznosio 4,2 mil. HRK, što je godišnji porast od 7,4 %.

Neto imovina ODMF-ova u veljači je porasla za 0,9 % na mjesečnoj razini i iznosila je 5,7 mlrd. HRK, dok su se mjesečni prinosi kretali u rasponu od -0,4 % do 1,1 %. Raspon godišnjih prinosa bio je nešto veći, pri čemu je prinos dijela fondova bio negativan (između -0,1 % i 4,5 %). Rast neto imovine na mjesečnoj razini zabilježili su i ZDMF-ovi (porast od 0,4 %) te je njihova neto imovina na kraju veljače 2021. iznosila 1,21 mlrd. HRK. Raspon mjesečnih prinosa kretao se od -0,5 % do 1,3 %, dok su se godišnji prinosi kretali između 0,2 % i 4,8 %. Struktura ulaganja DMF-ova slična je onoj kod OMF-ova, uz nešto veći udio vlasničkih ulaganja. Najveći dio portfelja čine obveznice s 59,9 %, zatim dionice s 25,0 % te investicijski fondovi s 11,1 %.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U veljači 2021. godine poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u veljači 2021. iznosila je 2,1 mlrd. HRK te se povećala za 5,7 % u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Bruto iznos likvidiranih šteta u veljači 2021. iznosio je 1,1 mlrd. HRK te se na razini godine povećao za 11,3 %.

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi iznosio je u veljači 2021. godine 199,5 mil. HRK, što je za 19,5 % više u odnosu na prethodni mjesec, ponajprije uslijed većeg blok-prometa dionicama. Istodobno je promet unutar knjige ponuda zabilježio mjesečni rast od 6,2 %, iako je trgovanje obveznicama zabilježilo pad od 39,8%. Tržišna kapitalizacija porasla je na mjesečnoj razini za 1,4 % i na kraju veljače iznosila je 276,2 mlrd. HRK. Svi indeksi osim CROBIS-a bilježili su pozitivan mjesečni rast, pri čemu se najviše isticao indeks CROBEXkonstrukt s porastom od 17,9 %. Dionica kojom se najviše trgovalo i u veljači je bila ona Valamar Riviere, kojom je ostvaren promet od 15,8 mil. HRK s mjesečnim rastom cijene od 3,4 %. Promet na OTC tržištu zabilježio je mjesečni rast od 2,3 %.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U veljači 2021. godine poslovalo je ukupno 95 UCITS fondova (3 UCITS fonda su u likvidaciji). Riječ je o jednom fondu manje u odnosu na siječanj jer je došlo do pripajanja jednog fonda drugom. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju veljače iznosila je 18,9 mlrd. HRK te je na mjesečnoj razini porasla za 2,0 %. Imovina obvezničkih fondova na kraju veljače 2021. činila je 76,9 % ukupne imovine UCITS fondova.

Prosječni imovinom ponderirani mjesečni prinosi svih kategorija UCITS fondova (osim obvezničkih) bili su pozitivni u veljači 2021., pri čemu je najviši prosječni ponderirani prinos od 1,3 % ostvaren u kategoriji dioničkih UCITS fondova, dok su obveznički fondovi ostvarili najniži prosječni mjesečni prinos od -0,6 %. U svim kategorijama UCITS fondova u veljači 2021. ukupne su uplate nadmašivale ukupne isplate (ukupna vrijednost neto uplata svih UCITS fondova iznosila je 402,8 mil. HRK).

Imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju veljače iznosila je 962,4 mil. HRK.

Cjelovito izvješće dostupno je putem poveznice Publikacije/Mjesečna izvješća.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.