24.06.2024.

Mjesečno izvješće za svibanj 2024.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za svibanj 2024.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju svibnja 2024. ukupno 2.272.137 članova, odnosno 3.869 članova (0,17 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u kategoriji B nalazilo 80,0 %, u kategoriji A 15,4 %, a u kategoriji C 4,6 % ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 5.919 novih članova u svibnju, njih 5.768 (97,5 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u svibnju je prestalo članstvo za 2.056 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u svibnju iznosili su 127,3 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja travnja). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 37,0 mil. EUR (0,2 % neto imovine s kraja travnja), što je za 11,9 mil. EUR više nego prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju svibnja 2024. iznosila je 21,4 mlrd. EUR, što je za 230,6 mil. EUR (1,1 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju svibnja nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,3 % za kategoriju A, 0,7 % za kategoriju B i 0,4 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 13,9 % za kategoriju A, 10,1 % za kategoriju B i 3,9 % za kategoriju C. Prinosi od početka godine iznosili su 5,3 % za kategoriju A, 3,5 % za kategoriju B i 0,7 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 7,4 % za Mirex A, 5,3 % za Mirex B i 3,3 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju svibnja 2024. iznosila su 13,2 mlrd. EUR (61,7 % imovine) te se njihov udio povećao za 0,1 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova smanjila se za 0,1 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju svibnja 2024. iznosila 23,1 % imovine OMF-ova (4,9 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 13,7 %, a ulaganja u strane dionice 9,4 % imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,2 mlrd. EUR (10,2 % imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini povećao za 0,1 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u svibnju 4,3 % imovine, odnosno 924,5 mil. EUR.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Na kraju svibnja 2024. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,5 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) za 0,03 % te su spomenuti fondovi imali 404.866 (ODMF) odnosno 48.980 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u svibnju 2024. iznosile su 9,5 mil. EUR (0,7 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), dok su ukupne isplate iz DMF-ova iznosile 4,5 mil. EUR (0,3 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca). Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 67,9 %, isplate zbog promjene fonda 25,6 %, a isplate zbog smrti 6,5 % ukupnih isplata u svibnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,4 mil. EUR isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), 1,0 mil. EUR u obliku jednokratnih isplata, a 0,7 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u svibnju se povećala za 12,0 mil. EUR (0,9 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,3 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u svibnju su se kretali od 0,4 % do 1,0 %, a prinosi na godišnjoj razini od 3,5 % do 16,6 %. Prinosi DMF-ova od početka godine kretali su se u rasponu od 0,7 % do 6,6 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (55,4 % imovine), a zatim dionice (25,9 %) te investicijski fondovi (10,1 %). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 0,5 p.b., udio dionica smanjio se za 0,1 p.b., a udio ulaganja u investicijske fondove povećao se za 0,1 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U svibnju 2024. poslovalo je ukupno 14 društava za osiguranje. Ukupna naplaćena premija u prvih pet mjeseci 2024. iznosila je 776,7 mil. EUR, od čega se 133,8 mil. EUR (17,2 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 642,9 mil. EUR (82,8 %) na premiju neživotnih osiguranja. U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (36,9 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (18,9 %) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,2 %). Iznos likvidiranih šteta u prvih pet mjeseci 2024. iznosio je 552,6 mil. EUR. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 216,0 mil. EUR (39,1 %), a na neživotno osiguranje 336,7 mil. EUR (60,9 %). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (41,3 %), osiguranje cestovnih vozila (21,8 %) i osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,7 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u svibnju 2024. iznosio je 30,1 mil. EUR, što predstavlja rast od 12,8 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija povećala se za 1,2 % u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 44,9 mlrd. EUR, od čega su 25,1 mlrd. EUR činile dionice, 18,0 mlrd. EUR obveznice, 1,9 mlrd. EUR instrumenti tržišta novca, a 41 mil. EUR ETF-ovi. Kada je riječ o sektorskim dioničkim indeksima, najveći mjesečni rast (9,4 %) ostvario je CROBEXkonstrukt, dok je najveći mjesečni pad od 1,7 % zabilježio CROBEX10. Minimalni mjesečni pad od 0,01 % zabilježio je i glavni dionički indeks Zagrebačke burze CROBEX, dok je CROBEXtr ostvario mjesečni rast od 0,6 %. Obveznički indeks CROBIS zabilježio je mjesečni pad 0,1 %, dok je CROBIStr ostvario mjesečni rast od 0,1 %. Dionica kojom se u svibnju najviše trgovalo bila je dionica društva HT d.d., kojom je ostvaren promet od 2,95 mil. EUR (15,1 % ukupnog trgovanja na burzi u svibnju), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni pad od 1,96 %.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U svibnju 2024. poslovalo je ukupno 111 UCITS fondova. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 2,7 mlrd. EUR te je bila za 61,5 mil. EUR ili 2,4 % veća u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne mjesečne neto uplate svih UCITS fondova u svibnju su bile pozitivne i iznosile su 25,0 mil. EUR. Negativne neto uplate ostvarili su napajajući fondovi (-0,16 mil. EUR), obveznički fondovi (-0,21 mil. EUR) i fondovi iz kategorije „ostali“ (-0,24 mil. EUR). Pozitivne neto uplate ostvarili su mješoviti fondovi (0,5 mil. EUR), dionički fondovi (1,9 mil. EUR) i novčani fondovi (23,1 mil. EUR).

Neto imovina obvezničkih fondova na kraju svibnja činila je 35,9 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, fondova iz kategorije „ostali“ 26,8 %, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 16,4 % odnosno 5,9 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U svibnju 2024. sve su vrste UCITS fondova imale pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom: dionički (2,3 %), napajajući (1,6 %), fondovi iz kategorije „ostali“ (0,5 %), mješoviti (0,8 %), novčani (0,3 %) i obveznički (0,4 %). Prosječni godišnji prinos ponderiran imovinom na kraju svibnja 2024. iznosio je za dioničke fondove 23,9 %, mješovite 7,3 %, fondove iz kategorije „ostali“  5,1 %, napajajuće 8,6 % i obvezničke 2,7 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju svibnja iznosila je 168,0 mil. EUR (mjesečni rast od 2,5 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 2,7 %.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Statistika/Mjesečna izvješća. [1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenu u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.