21.06.2022.

Mjesečno izvješće za svibanj 2022.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za svibanj 2022.

 

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju svibnja 2022. godine ukupno 2.128.591 člana, odnosno 3.235 članova (0,15 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 88,61 %, u A kategoriji 8,17 %, a u C kategoriji 3,22 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 5.600 novih članova u svibnju, njih 5.472 (97,70 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u svibnju je prestalo članstvo za 2.246 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u svibnju iznosili su 681,7 mil. HRK, odnosno 1,7 % više nego u prethodnom mjesecu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 314,6 mil. HRK, što je 159,1 % više u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju svibnja 2022. iznosila je 130,9 mlrd. HRK, što je za 515,3 mil. HRK (0,39 %) manje u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju svibnja mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 0,33 % za kategoriju A, -0,72 % za kategoriju B i -0,43 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 3,69 % za kategoriju A, 0,31 % za kategoriju B i -3,53 % za kategoriju C, a anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,97 % za Mirex A, 5,22 % za Mirex B i 3,81 % za Mirex C[1].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju svibnja iznosila su 83,5 mlrd. HRK (63,8 % ukupne imovine) te se njihov udio smanjio za 1,07 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova u svibnju je neznatno povećana (za 0,04 p.b. na mjesečnoj razini) te su ona iznosila 27,1 mlrd. HRK, odnosno 20,69 % imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,54 %, a ulaganja u strane dionice 8,14 % ukupne imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 14,6 mlrd. HRK (11,13 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini smanjen za 0,54 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u svibnju 4,12 % imovine, odnosno 5,4 mlrd. HRK.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

U svibnju 2022. godine broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,60 % na mjesečnoj razini, dok se broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) povećao za 0,07 %, čime su spomenuti fondovi brojali 361.475 (ODMF) odnosno 46.035 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u svibnju 2022. iznosile su 64,12 mil. HRK, odnosno 15,6 % više u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u svibnju 2022. iznosile su 26,38 mil. HRK, što je za 0,6 mil. HRK (2,24 %) manje od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 79,55 %, isplate zbog promjene fonda 15,39 %, a isplate zbog smrti 5,05 % ukupnih isplata u svibnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 7,24 mil. HRK u formi jednokratnih isplata, 6,65 mil. HRK putem mirovinskog društva (fonda), a 7,09 mil. HRK transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u svibnju se smanjila za 9,2 mil. HRK (0,12 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,65 mlrd. HRK. Mjesečni prinosi DMF-ova u svibnju su se kretali od -1,71 % do -0,14 %, dok su se prinosi na godišnjoj razini kretali u rasponu od -5,35 % do 1,43 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja na kraju svibnja 2022. činile su obveznice s udjelom od 53,72 % neto imovine, zatim dionice s udjelom 25,57 % te investicijski fondovi s udjelom od 10,94 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,14 p.b., udio u ulaganja u investicijske fondove za 0,49 p.b., a udio ulaganja u dionice za 0,02 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U svibnju 2022. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u prvih pet mjeseci 2022. iznosila je 5,71 mlrd. HRK, od čega se 1,27 mlrd. HRK (22,2 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 4,44 mlrd. HRK (77,8 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija u prvih pet mjeseci 2022. povećala za 6,25 %, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 10,74 %, dok je premija životnih osiguranja pala za 6,97 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (29,3 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (14,7 %) te ostala osiguranja imovine (14,6 %). Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 3,11 mlrd. HRK, što je porast od 3,1 % na godišnjoj razini. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 1,33 mlrd. HRK (rast od 3,9 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 1,78 mlrd. HRK (rast od 2,5 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u prvih pet mjeseci 2022. najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (40,4 %), osiguranje cestovnih vozila (19,8 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (8,1 %) i ostala osiguranja imovine (10,0 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u svibnju 2022. iznosio je 188,4 mil. HRK, što predstavlja rast od 17,1 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija neznatno se smanjila (za 0,86 %) u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 267,5 mlrd. HRK, od čega su 138,9 mlrd. HRK činile dionice, 128,6 mlrd. HRK obveznice, a 65 mil. HRK ETF-ovi. Kod dioničkih indeksa najveći mjesečni rast od 3,12 % ostvario je CROBEXtransport, dok je najveći mjesečni pad zabilježio CROBEX10 (-3,25 %). Mjesečni pad zabilježio je i glavni dionički indeks Zagrebačke burze CROBEX (-2,39 %), kao i obveznički indeksi CROBIS (-0,76%) i CROBIStr (-0,56 %). Dionica kojom se u svibnju najviše trgovalo bila je ponovno dionica Valamar Riviera d.d., kojom je ostvaren promet od 22,13 mil. HRK (14,36 % ukupnog trgovanja na burzi u svibnju), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni pad od 7,43 %.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U svibnju 2022. poslovala su ukupno 94 UCITS fonda, jedan više nego u prethodnom mjesecu jer je s radom počeo novi fond u kategoriji „ostali“. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 17,13 mlrd. HRK te je bila za 0,43 mlrd. HRK ili 2,43 % manja u odnosu na prethodni mjesec. U svibnju je i dalje zadržan trend negativnih ukupnih mjesečnih neto odljeva UCITS fondova (-281,7 mil. HRK) zbog dominantnih negativnih neto uplata obvezničkih UCITS fondova (-295,3 mil. HRK). Pozitivne mjesečne neto uplate ostvarili su napajajući fondovi (3,3 mil. HRK) te fondovi iz kategorije „ostali“ (37,7 mil. HRK), dok su negativne neto uplate, pored obvezničkih, zabilježili i dionički fondovi (161 tis. HRK) i mješoviti fondovi (27,3 mil. HRK). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju svibnja činila je 66,7 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 12,8 % odnosno 7,0 % ukupne neto imovine UCITS fondova. Što se tiče prosječnog mjesečnog prinosa ponderiranog imovinom, sve vrste UCITS fondova zadržale su negativan mjesečni prinos i to: napajajući -1,84 %, dionički -1,37 %, mješoviti -0,92 %, ostali -0,57 % i obveznički -0,18 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju svibnja iznosila je 987,2 mil. HRK (mjesečni pad od 3,74 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -3,50 %.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća.

[1] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.