23.06.2021.

Mjesečno izvješće za svibanj 2021.

Objavljeno: 23. lipnja 2021.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za svibanj 2021.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) su na kraju svibnja 2021. imali 2.070.165 članova, odnosno 1.823 člana više u odnosu na prethodni mjesec. Velika većina novih članova i dalje izbor OMF-a prepušta Regosu, koji je raspodijelio 3.613, odnosno 95,5 % novih članova u svibnju 2021. Nakon zakonskih izmjena koje su se počele primjenjivati od listopada 2019. (NN, br. 115/2018), Regos sve nove članove kojima je do referentnog dana (kada ispunjavaju kriterije za odlazak u mirovinu) preostalo više od 10 godina rada umjesto u fondove kategorije B raspoređuje u OMF-ove kategorije A, zbog čega OMF-ovi kategorije A bilježe najveći priljev novih članova. Tako je u posljednjih 12 mjeseci prosječna stopa rasta broja članova za OMF-ove kategorije A iznosila 5,9 %, za kategoriju C 2,0 %, dok je za kategoriju B ona bila blago negativna (-0,1 %), i to najvećim dijelom zbog redovnog prelaska osiguranika u C kategoriju. Istodobno je samo u svibnju prestalo članstvo za 1.959 osiguranika zbog odlaska u mirovinu ili smrti, čak 1.068 osiguranika više nego u travnju 2021. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u svibnju iznosili su 607,3 mil. HRK, što je neznatno manje (-1,0 %) nego u prethodnom mjesecu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 254,7 mil. HRK, odnosno čak 202,2 % više nego u travnju 2021., što korespondira s mjesečnim porastom prestanka članstva u OMF-ovima.

Neto imovina OMF-ova u svibnju 2021. povećala se za 0,6 % u odnosu na prethodni mjesec te je iznosila 125,3 mlrd. HRK. Mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,1 % za kategoriju A, 0,3 % za kategoriju B i - 0,1 % za kategoriju C. Prinosi Mirexa od početka godine iznose 0,1 % za kategoriju C, 3,5 % za kategoriju B i 6,5 % za kategoriju A , čime je nastavljen trend oporavka vrijednosti udjela u 2021. Anualizirani prinosi Mirexa od početka rada OMF-ova na kraju svibnja 2021. iznosili su 7,5 % za Mirex A, 5,5 % za Mirex B i 4,8 % za Mirex C[1].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju svibnja iznosila su 79,8 mlrd. HRK (63,7 % ukupne imovine), te je njihov udio za 0,6 postotnih bodova niži nego u travnju. Istodobno je zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova porasla za 0,6 p.b. pa su ulaganja u dionice na kraju svibnja 2021. iznosila 24,8 mlrd. HRK, odnosno 19,8 % imovine OMF-ova. Pri tome su ulaganja u domaće dionice činila 11,1 %, a ulaganja u strane dionice 8,7 % ukupne imovine OMF-ova. Po kategorijama OMF-ovi kategorije A imaju 37,2 % imovine uloženo u dionice, OMF-ovi kategorije B 20,9 % imovine uloženo u dionice, dok OMF-ovi kategorije C zbog strategije ulaganja s najmanje rizika ne ulažu u dionice. Od ostalih oblika ulaganja ističu se ulaganja u investicijske fondove u visini od 13,5 mlrd. HRK (10,8 % imovine), što je povećanje od 7,0 % na mjesečnoj razini pa je udio ovih ulaganja u imovini povećan za 0,7 postotnih bodova u odnosu na travanj. Istodobno su ulaganja u novac i depozite iznosila 5,7 mlrd. HRK (4,6 % imovine), što je za 1,13 % manje nego u prethodnom mjesecu.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Na kraju svibnja 2021. 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) imalo je 340.332 člana, što je povećanje od 0,6 % na mjesečnoj razini. Broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) ostao je relativno nepromijenjen pa su ZDMF-ovi na kraju svibnja 2021. imali 44.730 članova (20 manje nego u prethodnom mjesecu).

Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u svibnju 2021. iznosile su 54,4 mil. HRK, što je za 3,6 % manje u odnosu na travanj. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 29,3 mil. HRK, što je za 22,1 % više nego prethodni mjesec. Od svih isplata u svibnju njih 23 % su one zbog smrti, 22 % zbog promjene fonda, a ostatak od 55 % isplate zbog umirovljenja. Najveći dio isplata od 6,2 mil. HRK zbog umirovljenja isplaćeno je u formi jednokatnih isplata, 5,2 mil. HRK isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), dok je 4,6 mil. HRK transferirano preko mirovinskih osiguravajućih društava.

Neto imovina DMF-ova u svibnju je porasla za 1,1 % te je iznosila 7,1 mlrd. HRK, dok su se mjesečni prinosi pojedinačnih fondova kretali u rasponu od -0,2 % do 1,3 %. Raspon godišnjih prinosa iznosio je od 1,1 % do 13,5 %, dok se prinosi od početka godine kreću u rasponu od -0,2 % do 6,6 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja i dalje čine obveznice s udjelom od 56,3 % u ukupnoj neto imovini, zatim dionice s 25,7 % te investicijski fondovi s 10,9 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 1,4 postotna boda, udio ulaganja u investicijske fondove manji je za 0,3 postotna boda, dok se udio dionica povećao za 0,2 %.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U svibnju 2021. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u prvih pet mjeseci 2021. iznosila je 5,4 mlrd. HRK, od čega se 1,4 mlrd. HRK odnosi na premiju životnih osiguranja, a 4,0 mlrd. HRK na premiju neživotnih osiguranja. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (30,3 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (14,6 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (10,5 %) te ostala osiguranja imovine (13,1 %). Na godišnjoj se razini premija u životnom osiguranju povećala za 14,9 %, premija u neživotnom osiguranju 12,6 %, dok se ukupna zaračunata bruto premija povećala za 13,2 %. Bruto iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 3,0 mlrd. HRK, što je na godišnjoj razini porast od 9,4 %. Od tog iznosa na životno osiguranje odnosi se 1,3 mlrd. HRK (pad od 3,9 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 1,7 mlrd. HRK (rast od 21,8 % na godišnjoj razini). Najznačajniji doprinos spomenutom porastu isplata šteta u segmentu neživotnih osiguranja od 6,9 p.b. čini osiguranje od potresa, dok je doprinos obveznog autoosiguranja iznosio 6,5 p.b. što je povezano s oporavkom cestovnog prometa u 2021. s potisnutih razina u prethodnoj godini. U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u prvih 5 mjeseci 2021. najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (34,3 %), osiguranje cestovnih vozila (18,2 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (16,6 %) i ostala osiguranja imovine (9,5 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u svibnju 2021. iznosio je 224,3 mil. HRK i bio je za 29,9 % viši nego prethodni mjesec. Iako je redovni promet obveznicama smanjen za 70 %, poraslo je trgovanje dionicama (za 53,8 %) i ETF-ovima (za 45,8 %) na mjesečnoj razini. Promet unutar knjige ponuda zabilježio je mjesečni rast od 23,3 %, dok je promet na OTC tržištu porastao za 78,1 %. Tržišna kapitalizacija smanjila se na mjesečnoj razini za 5,1 % te je na kraju svibnja iznosila 262,5 mlrd. HRK. Kod dioničkih indeksa najveći mjesečni rast zabilježili su CROBEXtransport (6,2 %) i CROBEXnutris (3,8 %), dok su najveći mjesečni pad zabilježili CROBEXkonstrukt (-36,1 %), CROBEXindustrija (-7,4 %) i CROBEXplus (-6,2 %). Značajan pad CROBEXkonstrukt indeksa posljedica je snažne korekcije cijene jedne sastavnice indeksa u drugoj polovici svibnja po objavi vijesti o modelu i tijeku financijskog restrukturiranja društva uz ograničeno negativno prelijevanje na vrednovanja ostalih sastavnica indeksa. Dionica kojom se najviše trgovalo u svibnju bila je ona Atlantske plovidbe, kojom je ostvaren promet od 31,8 mil. HRK (18,2 % vrijednosti ukupnog trgovanja dionicama), a koja je zabilježila mjesečni rast cijene od 36,3 %.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U svibnju 2021. godine poslovala su ukupno 92 UCITS fonda, dok su 3 UCITS fonda u likvidaciji, čime je ukupan broj UCITS fondova u svibnju 2021. nepromijenjen u odnosu na prethodni mjesec. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju svibnja iznosila je 19,8 mlrd. HRK te je bila za 0,7 % viša nego prethodni mjesec. Tome su ponovno doprinijele pozitivne neto uplate od 163,4 mil. HRK, koje su zabilježile sve kategorije fondova (dionički fondovi sa 43,9 mil. HRK, obveznički fondovi sa 40,2 mil. HRK te kategorija ostali fondovi sa 38,4 mil. HRK neto uplata). Uz neto uplate rastu neto imovine UCITS fondova pozitivno su doprinijela i pozitivna tržišna kretanja. Najviši mjesečni prinos od 2,13 % u svibnju 2021. ostvarili su dionički fondovi, dok su mjesečni prinosi obvezničkih, mješovitih i ostalih fondova bili između 0,07 % i 0,24 %. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju svibnja 2021. činila je 74,7 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 10,1 %, odnosno 5,8 % ukupne neto imovine UCITS fondova.

Imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju svibnja iznosila je 1,03 mlrd. HRK, što je blagi mjesečni rast od 0,8 %, pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -0,6 %.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća.

 

[1] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002; OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

 

 

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.