20.12.2021.

Mjesečno izvješće za studeni 2021.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za studeni 2021.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) su na kraju studenoga 2021. imali ukupno 2.105.761 člana, što je 5.182 člana (0,25 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pri tome se na kraju studenoga 2021. u B kategoriji nalazilo 90,32 %, u A kategoriji 6,82 %, te u C kategoriji 2,86 % ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 6.513 novih članova njih 6.256 (96,1 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti prestalo je članstvo za 1.331 osiguranika, što je za 1,2 % više nego u prethodnom mjesecu. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u studenome 2021. iznosili su 634,7 mil. HRK, dok je od početka godine u OMF-ove uplaćeno ukupno 6,8 mlrd. HRK, odnosno 9,0 % više nego u istom razdoblju prethodne godine. Ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili su u studenome 181,4 mil. HRK, dok je od početka godine isplaćeno ukupno 1,7 mlrd. HRK, što je 23,3 % više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Neto imovina OMF-ova na kraju studenoga 2021. povećala se za 0,3 % na mjesečnoj razini te je iznosila 130,96 mlrd. HRK. Mjesečni prinosi Mirexa iznosili su -0,3 % za kategoriju A, 0,0 % za kategoriju B te -0,2 % za kategoriju C. Prinosi Mirexa od početka godine iznosili su  10,9 % za kategoriju A, 6,1 % za kategoriju B i 0,4 % za kategoriju C, dok su anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili 7,5 % za Mirex A, 5,5 % za Mirex B i 4,5 % za Mirex C[1].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju studenoga iznosila su 82,6 mlrd. HRK (63,0 % ukupne imovine) te se njihov udio povećao za 0,06 p.b. na mjesečnoj razini. U istom je razdoblju zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova smanjena za 0,3 p.b., te su ona na kraju studenoga iznosila 26,7 mlrd. HRK, odnosno 20,4 % imovine OMF-ova. Pri tome su ulaganja u domaće dionice činila 11,5 %, a ulaganja u strane dionice 9,0 % ukupne imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 15,0 mlrd. HRK (11,4 % imovine), a njihov je udio u ukupnoj imovini povećan u odnosu na prethodni mjesec za 0,13 p.b. Novac i depoziti činili su u studenome 3,9 % imovine, odnosno 5,1 mlrd. HRK, što je za 5,9 % manje u odnosu na prethodni mjesec.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

U studenome 2021. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) smanjio se za 0,7 %, dok se broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) povećao za 0,4 %, čime su spomenuti fondovi imali 345.999, odnosno 45.788 članova. Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 78,9 mil. HRK, što je 26,6 % više nego prethodni mjesec. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 22,9 mil. HRK, što je 2,9 % manje nego prethodni mjesec. Od svih isplata, njih 6,8 % bile su one zbog smrti, 24,0 % zbog promjene fonda, a 69,82% isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga. Kod isplata zbog umirovljenja 5,9 mil. HRK isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), 5,5 mil. HRK isplaćeno je u formi jednokratnih isplata, dok je 4,3 mil. HRK transferirano za isplatu u mirovinska osiguravajuća društva.

Neto imovina DMF-ova u studenome je porasla za 10,5 mil. HRK (0,314 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,5 mlrd. HRK, dok su se mjesečni prinosi pojedinačnih fondova kretali u rasponu od -1,0 % do -0,05 %. Raspon godišnjih prinosa iznosio je od -0,51 % do 12,74 %, dok su prinosi od početka godine bili u rasponu od -0,41 % do 10,47 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 54,6 % neto imovine, zatim dionice s 25,2 % te investicijski fondovi s 12,6 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,1 %, udio dionica za 0,6 %, dok su se ulaganja u investicijske fondove povećala za 0,3 %.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U studenome 2021. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u 11 mjeseci 2021. iznosila je 10,7 mlrd. HRK, od čega se 2,6 mlrd. HRK (24,4 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 8,1 mlrd. HRK (75,6%) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija povećala za 11,9 %, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 12,7 %, dok je premija u životnom osiguranju porasla za 9,5 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (33,7 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (15,9 %) te ostala osiguranja imovine (10,7 %). Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 6,5 mlrd. HRK, što je porast od 10,3 % na godišnjoj razini. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 2,63 mlrd. HRK (rast od 5,7 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 3,85 mlrd. HRK (rast od 13,7 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u prvih 11 mjeseci 2021. najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (33,8 %), osiguranje cestovnih vozila (18,6 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (13,8 %) i ostala osiguranja imovine (12,5 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u studenome 2021. iznosio je 149,4 mil. HRK i bio je 62,9 % manji nego prethodni mjesec. Redovni promet dionicama iznosio 130,3 mil. HRK (mjesečni pad od 36,2 %), a prometa obveznicama nije bilo. Redovni promet ETF-ovima iznosio je 3,4 mil. HRK (mjesečni rast od 83,3 %). Promet unutar knjige ponuda zabilježio je mjesečni pad od 43,91%, a promet na OTC tržištu pad od 58,8 %. Tržišna kapitalizacija smanjila se na mjesečnoj razini za 0,12 % te je na kraju studenoga iznosila 271,62 mlrd. HRK, s podjednakim udjelom dionica i obveznica. Kod svih dioničkih indeksa zabilježen je mjesečni pad. Najmanji pad zabilježili su CROBEXindustrija (-1,89 %) i CROBEXplus (-1,90 %), dok je najveći mjesečni pad zabilježio CROBEXtransport (-4,47 %). Dionica kojom se najviše trgovalo u studenome bila je dionica Atlantske plovidbe d.d. kojom je ostvaren promet od 23,67 mil. HRK (18,17 % vrijednosti ukupnog trgovanja dionicama), a koja je zabilježila mjesečni pad cijene od 13,8 %.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U studenome 2021. poslovala su ukupno 93 UCITS fonda (jedan manje nego u prethodnom mjesecu jer je 1 fond iz kategorije „ostali“ prestao s radom), a ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 21,6 mlrd. HRK te je bila 0,57 % manja nego prethodni mjesec. Nastavljen je trend pozitivnih ukupnih neto uplata koje su iznosile 10,1 mil. HRK. Pozitivne neto uplate zabilježili su svi UCITS fondovi osim obvezničkih, dionički fondovi (29,7 mil. HRK), mješoviti fondovi (51,3 mil. HRK), napajajući fondovi (38,9 mil. HRK) te kategorija ostali fondovi (55,2 mil. HRK), dok su obveznički fondovi ostvarili negativne neto uplate (-165,0 mil. HRK). U studenome 2021. sve su kategorije UCITS fondova, osim napajajućih, imale negativan imovinom ponderirani prosječni mjesečni prinos: dionički -1,71 %, fondovi iz kategorije ostali -0,71 %, mješoviti -1,42 %, napajajući fondovi 0,38 %, te obveznički fondovi -0.64 %. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju studenoga činila je 71,0 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 10,9 %, odnosno 6,6 % ukupne neto imovine UCITS fondova. Imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju studenoga iznosila je 978,2 mil. HRK (mjesečni pad od 1,9 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -1,68 %.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća.

 

[1] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.