23.02.2021.

Mjesečno izvješće za siječanj 2021.

Objavljeno: 23. veljače 2021.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za siječanj 2021. (4. tromjesečje 2020.)

MIROVINKI FONDOVI

II. STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su u siječnju 2021. godine 2.061.027 članova, što je za 0,2 % više nego mjesec prije. Od ukupno 4.480 novih članova njih 4.313 rasporedio je Regos, i to gotovo sve u fondove kategorije A. Za 844 člana utvrđen je prestanak članstva, odnosno izlaz iz II. stupa zbog odlaska u mirovinu ili smrti. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u siječnju iznosili su 556,0 mil. HRK, što je za -1,5 % manje u odnosu na siječanj 2020. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 90,2 mil. HRK, odnosno 66,0 % više nego u siječnju 2020.

Neto imovina OMF-ova u siječnju 2021. iznosila je 120,2 mlrd. HRK te se u odnosu na prethodni mjesec povećala za 1 %. Mjesečni prinosi Mirexa u siječnju 2021. iznosili su 1,1 % za kategoriju A, 0,6 % za kategoriju B i 0,2 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa zadržali su pozitivan predznak i kretali su se od 1,1 % do 1,2 %. Anualizirani prinosi Mirexa od početka rada OMF-ova iznose za Mirex A 7,0 %, za Mirex B 5,4 % i za Mirex C 5,1 %. Obveznice su na kraju siječnja bile dominantan oblik ulaganja u strukturi OMF-ova s udjelom od 67,2%, dok su istovremeno ulaganja u dionice činile 18,6%. Od ostalih oblika ulaganja najzastupljenija su ulaganja u investicijske fondove s udjelom od 9,4 % na razini svih OMF-ova.

III. STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Broj članova svih 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) smanjio se u siječnju 2021. za -0,8 % na mjesečnoj razini unatoč priljevu 1.841 novog člana, pa su na kraju siječnja ODMF-ovi brojali ukupno 332.500 članova. Ukupne mjesečne uplate u ODMF-ove u siječnju iznosile su 55,4 mil. HRK (smanjenje od -18,2 % u odnosu na siječanj 2020.). Istodobno su i ukupne mjesečne isplate iz ODMF-ova bile manje za -24,2 % na godišnjoj razini te su iznosile 24,6 mil. HRK. Broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) smanjio se u siječnju 2021. za -1,0 % na mjesečnoj razini pa su ZDMF-ovi na kraju mjeseca imali 44.777 članova. U siječnju 2021. smanjile su se i ukupne mjesečne uplate u ZDMF-ove (za -2,4 % na godišnjoj razini) te su iznosile 7,5 mil. HRK, dok je iznos ukupnih mjesečnih isplata iznosio 5,2 mil. HRK, što je godišnji porast od 18,9 %.

Neto imovina ODMF-ova u siječnju je porasla za 1,1 % na mjesečnoj razini i iznosila je 5,6 mlrd. HRK, dok su se mjesečni prinosi kretali u rasponu od 0,1 % do 1,1 %. Raspon godišnjih prinosa bio je nešto veći, pri čemu je prinos dijela fondova bio negativan (između -2,7 % i 1,7 %). Rast neto imovine na mjesečnoj razini zabilježili su i ZDMF-ovi (porast od 0,9 %) te je njihova neto imovina na kraju siječnja 2021. iznosila 1,2 mlrd. HRK. Raspon mjesečnih prinosa kretao se od 0,2 % do 1,1 %, dok su se godišnji prinosi kretali između -1,2 % i 2,7 %. Struktura ulaganja DMF-ova slična je onoj kod OMF-ova, uz nešto veći udio vlasničkih ulaganja. Najveći dio portfelja čine obveznice s 58,8 %, zatim dionice s 24,2 %, te investicijski fondovi s 9,5 %.

MIROVINSKA OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA (MOD)

U srpnju 2020. godine uz postojeći Raiffeisen MOD s radom je počelo i Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo. Ta su dva MOD-a na kraju 2020. godine u dijelu obveznoga mirovinskog osiguranja obuhvaćala 4.427 korisnika i 4.419 ugovora odnosno 6.273 korisnika i 6.390 ugovora u dijelu dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja. Ukupna aktiva MOD-ova na kraju 2020. godine iznosila je 1,4 mlrd. HRK (povećanje od 65 % u odnosu na prethodnu godinu), a njihova dobit za 2020. godinu iznosila je 8,2 mil. HRK (povećanje od 181,4 % na godišnjoj razini). Do značajnog porasta imovine i dobiti MOD-ova došlo je zbog većeg broja osiguranika koji pri odlasku u mirovinu koriste tzv. kombiniranu isplatu iz I. i II. mirovinskog stupa s obzirom na mogućnosti koje takva mirovina nudi (dodatak na mirovinu ostvarenu u I. stupu i djelomične jednokratne novčane isplate od 15 % iznosa od ukupno kapitaliziranih sredstava doznačenih MOD-u u određenim uvjetima). 

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U siječnju 2021. godine poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u siječnju 2021. iznosila je 1,1 mlrd. HRK te se povećala za 1,9 % u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Bruto iznos likvidiranih šteta u siječnju 2021. iznosio je 515,8 mil. HRK te se na razini godine povećao za 8,7 %.

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi iznosio je u siječnju 2021. godine 166,9 mil. HRK te je bio za -27,1 % manji u odnosu na prosinac 2020. ponajprije uslijed manjeg blok-prometa dionicama. Istodobno je promet unutar knjige ponuda zabilježio porast od 8,8 %, čemu je najveći doprinos dalo trgovanje obveznicama. Tržišna kapitalizacija porasla je na mjesečnoj razini za 0,6 % i na kraju siječnja iznosila je 272,4 mlrd. HRK. Svi indeksi osim CROBEXturista bilježili su pozitivan mjesečni rast, pri čemu se najviše isticao indeks CROBEXindustrija s porastom od 9,3 %. Najtrgovanija dionica bila je ona Valamar Riviere, kojom je ostvaren promet od gotovo 21 mil. HRK s mjesečnim rastom cijene od 0,7 %. Promet na OTC tržištu zabilježio je mjesečni rast od 33,4 %.

INVESTICIJSKA DRUŠTVA

U 4. tromjesečju 2020. poslovalo je 27 pravnih osoba ovlaštenih za pružanje investicijskih usluga, odnosno 7 investicijskih društava, 13 kreditnih institucija i 7 društava za upravljanje investicijskim fondovima. Na tromjesečnoj je razini vrijednost imovine kojom upravljaju investicijska društva porasla za 5,4 %, dok je rast imovine kojom upravljaju kredite institucije odnosno društva za upravljanje investicijskim fondovima porasla za 4,0 % odnosno 1,3 %. Međutim, na godišnjoj je razini vrijednost imovine kojom upravljaju pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga smanjena, od -28,1 % do ­-3,7 %. Ukupna imovina pod skrbništvom investicijskih društava raste od kraja 2019. te je u prosincu 2020. iznosila 1,8 mlrd. HRK.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U siječnju 2021. godine poslovalo je ukupno 96 UCITS fondova (3 UCITS fonda su u likvidaciji, a 1 fond je brisan iz registra), što je jednak broj kao i mjesec prije. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju siječnja iznosila je 18,5 mlrd. HRK te je na mjesečnoj razini porasla za 1,8 %. No na godišnjoj razini i dalje se bilježi smanjenje neto imovine UCITS fondova od -19,6 %, što je prvenstveno posljedica snažnog povlačenja sredstava iz obvezničkih fondova u ožujku 2020. kao reakcije ulagača na neizvjesnost uzrokovanu eskaliranjem pandemije koronavirusa. Imovina obvezničkih fondova činila je 77,8 % ukupne imovine UCITS fondova na kraju siječnja 2021.

Početkom 2021. prinosi svih kategorija UCITS fondova bili su pozitivni, pri čemu je najviši prosječni ponderirani prinos od 0,9 % ostvaren u kategoriji dioničkih UCITS-a, dok su obveznički fondovi ostvarili najniži prosječni mjesečni prinos od -0,1 %. U svim kategorijama UCITS fondova u siječnju 2021. ukupne su uplate nadmašivale ukupne isplate (ukupna vrijednost neto uplata svih UCITS fondova iznosila je 280 mil. HRK).

Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji zabilježio je mjesečni rast imovine od 2,4 % i ona je na kraju siječnja iznosila 988,1 mil. HRK.

LEASING DRUŠTVA

Poslovanje leasing društva bilo je u 2020. značajno otežano uslijed pandemije koronavirusa. Tako je ukupna aktiva 15 leasing društava na kraju 2020. iznosila 19,8 mlrd. HRK te se smanjila za -8,5 % u odnosu na kraj prethodne godine. Istodobno je ukupna dobit leasing društava smanjena za -67,9 % (168,1 mil. HRK). Nedospjela ugovorena vrijednost aktivnih ugovora pala je za -7,5 % u segmentu operativnog odnosno za -4,2 % u segmentu financijskog leasinga na razini godine. Značajno je smanjena i vrijednost novozaključenih ugovora (-16,8 % u segmentu operativnog leasinga te -37,6 % u segmentu financijskog leasinga na godišnjoj razini), što odražava smanjenu gospodarsku aktivnost u 2020. u uvjetima koronakrize i visokih neizvjesnosti.

FAKTORING DRUŠTVA

Na kraju 2020. godine u sektoru faktoringa poslovala su 4 faktoring društva, 2 manje nego na kraju prethodne godine. Društvo PLUS A-FAKTOR započelo je proces likvidacije, a društvo ERSTE FACTORING pripojeno je matičnoj banci. Ukupna aktiva faktoring društava na kraju 2020. iznosila je 325,2 mil. HRK, a ukupna dobit 7,4 mil. HRK. U volumenu transakcija u 2020. najviše je bio zastupljen klasični faktoring u vrijednosti od 783,6 mil. HRK (78,9 % transakcija), kao i u potraživanjima, gdje je klasični faktoring na kraju godine iznosio 116,1 mil. HRK (64,9 % potraživanja).

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.