20.10.2022.

Mjesečno izvješće za rujan 2022.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za rujan 2022.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju rujna 2022. ukupno 2.160.216 članova, odnosno 9.724 člana (0,45 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pri tome se u B kategoriji nalazilo 86,7 %, u A kategoriji 9,8 %, te u C kategoriji 3,5 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 11.144 novih članova u rujnu njih 10.913 (97,9 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u rujnu je prestalo članstvo za 1.420 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u rujnu iznosili su 719,6 mil. HRK (0,5 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), odnosno 2,0 % više nego u prethodnom mjesecu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 157,0 mil. HRK (0,1 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je 0,5 % više u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju rujna 2022. iznosila je 129,4 mlrd. HRK, što je za 3,1 mlrd. HRK (2,3 %) manje u odnosu na kraj kolovoza. Na kraju rujna nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su -3,7 % za kategoriju A, -2,8 % za kategoriju B i -2,1 % za kategoriju C. Istovremeno su godišnji prinosi Mirexa iznosili -2,9 % za kategoriju A, -4,0 % za kategoriju B i -6,1 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,2 % za Mirex A, 5,0 % za Mirex B i 3,3 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju rujna 2022. iznosila su 84,4 mlrd. HRK (65,2 % imovine) te se njihov udio povećao za 0,6 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova na kraju rujna 2022. iznosila je 19,5 % (25,2 mlrd. HRK), što čini smanjenje njihovog udjela za 0,9 p.b. na mjesečnoj razini. Pri tome su ulaganja u domaće dionice činila 12,1 %, a ulaganja u strane dionice 7,4 % imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 13,6 mlrd. HRK (10,5 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini smanjen za 0,2 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u rujnu 4,0 % imovine, odnosno 5,1 mlrd. HRK.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

U rujnu 2022. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 % na mjesečnoj razini, a broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) smanjio se za 0,01 %, zbog čega su spomenuti fondovi imali 367.700 (ODMF) odnosno 46.720 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u rujnu 2022. iznosile su 56,8 mil. HRK (0,7 % imovine s kraja prethodnog mjeseca), odnosno 9,7 % manje u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u rujnu 2022. iznosile su 26,1 mil. HRK, što je za 3,7 mil. HRK (16,8 %) više od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 75,8 %, isplate zbog promjene fonda 20,9 %, a isplate zbog smrti 3,3 % ukupnih isplata u rujnu. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 7,0 mil. HRK transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD), 6,9 mil. HRK isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), dok je u obliku jednokratnih isplata isplaćeno 5,8 mil. HRK. U rujnu 2022. prvi je put isplaćeno i 88 tis. HRK putem životnog osiguranja.

Neto imovina DMF-ova u rujnu se smanjila za 196,1 mil. HRK (2,5 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,5 mlrd. HRK. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u rujnu su se kretali od -5,0 % do -1,4 %, a prinosi na godišnjoj razini od -11,6 % do -3,6 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice s udjelom od 56,7 % imovine, zatim dionice s 24,3 % te investicijski fondovi s 10,6 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 0,3 p.b., ulaganja u investicijske fondove narasla su za 0,1 p.b., dok se značaj ulaganja u dionice smanjio za 0,8 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U rujnu 2022. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija od početka 2022. iznosila je 9,7 mlrd. HRK, od čega se 2,2 mlrd. HRK (22,4 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 7,6 mlrd. HRK (77,6 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija u prvih devet mjeseci 2022. povećala za 7,19 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pri tome je godišnji rast premije neživotnih osiguranja iznosio 10,7 %, dok je premija životnih osiguranja bila manja za 0,6 % u odnosu na prvih devet mjeseci 2021. godine. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (31,7 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (15,8 %) te ostala osiguranja imovine (12,4 %). Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 5,7 mlrd. HRK, što je porast od 9,4 % na godišnjoj razini. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 2,4 mlrd. HRK (rast od 13,4 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 3,2 mlrd. HRK (rast od 6,6 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u prvih devet mjeseci najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (38,7 %), osiguranje cestovnih vozila (20,0 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (7,9 %) i ostala osiguranja imovine (12,4 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u rujnu 2022. iznosio je 427,7 mil. HRK, što predstavlja rast od 338,5 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija smanjila se za 2,5 % u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 257,1 mlrd. HRK, od čega su 132,9 mlrd. HRK činile dionice, 124,2 mlrd. HRK obveznice, a 52,9 mil. HRK ETF-ovi. Kod sektorskih dioničkih indeksa mjesečni rast vrijednosti od 2,6 % ostvario je CROBEXkonstrukt, dok su preostali indeksi zabilježili smanjenje vrijednosti, pri čemu je najveći mjesečni pad zabilježio CROBEXnutris (-8,5 %). Mjesečni pad zabilježili su i glavni dionički indeksi Zagrebačke burze CROBEX (-4,7 %) i CROBEX10 (-5,9 %), kao i obveznički indeksi CROBIS (-1,9 %) i CROBIStr (-1,6 %). Dionica kojom se u rujnu najviše trgovalo bila je dionica društva TANKERSKA NEXT GENERATION d.d., kojom je ostvaren promet od 26,0 mil. HRK (17,4 % ukupnog trgovanja na burzi), a čija je vrijednost na mjesečnoj razini porasla za 45,5 %.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U rujnu 2022. poslovala su ukupno 94 UCITS fonda, jedan više nego u prethodnom mjesecu jer je počeo s radom još jedan fond iz kategorije ostalih fondova. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 16,5 mlrd. HRK te je bila za 348,4 mil. HRK manja u odnosu na prethodni mjesec. I dalje je zadržan pozitivan predznak ukupnih mjesečnih neto uplata u UCITS fondove, koje su u rujnu iznosile 71,0 mil. HRK, i to opet najvećim dijelom zbog pozitivnih neto uplata u UCITS fondove iz kategorije ostali (115,9 mil. HRK). Negativne mjesečne neto uplate ostvarili su dionički fondovi (-27,0 mil. HRK), mješoviti fondovi (-17,8 mil. HRK) i napajajući fondovi (-2,7 mil. HRK), dok su obveznički fondovi ostvarili pozitivne neto uplate (2,5 mil. HRK). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju rujna činila je 65,3 % neto imovine svih UCITS fondova, dok su imovine dioničkih i mješovitih fondova iznosile 11,5 % odnosno 6,4 % neto imovine svih UCITS fondova. U rujnu 2022. sve vrste UCITS fondova zabilježile su negativan prosječni imovinom ponderirani mjesečni prinos, i to dionički -6,6 %, napajajući -5,4 %, mješoviti -4,9 %, ostali -3,4 % i obveznički -1,7 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju rujna iznosila je 967, 1 mil. HRK (mjesečni pad od 4,0 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -3,8 %.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća.

 

[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenih u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.