24.01.2022.

Mjesečno izvješće za prosinac 2021.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za prosinac 2021.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju prosinca 2021. godine ukupno 2.111.192 člana, odnosno 5.431 člana (0,26 %) više u odnosu na mjesec studeni. U cijeloj 2021. godini u OMF-ove je ušlo 67.687 novih članova, što je za 14,2 % više nego u prethodnoj godini, kada je u sustav drugog stupa ušlo 59.267 novih članova. Pritom se krajem 2021. u B kategoriji nalazilo 89,98 %, u A kategoriji 7,12 % te u C kategoriji 2,90 % ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 67.687 novih članova u 2021. njih 65.175 (96,29 %) automatizmom je rasporedio Regos, dok je u prethodnoj godini taj udio iznosio 95,92 %. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u 2021. godini prestalo je članstvo za 3.887 osiguranika, što je za 14.21 % više u odnosu na 2020. godinu, u kojoj je prestalo članstvo za 59.267 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u 2021. iznosili su 7,5 mlrd. HRK, odnosno 9,2 % više nego u prethodnoj godini. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova u 2021. godini iznosili 1,9 mlrd. HRK, što je povećanje od 23,3 % u odnosu na 2020. godinu.

Neto imovina OMF-ova na kraju prosinca 2021. iznosila je gotovo 133 mlrd. HRK, što je za 13,9 mlrd. HRK (11,7 %) više u odnosu na kraj 2020. godine. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 13,5 % za kategoriju A (0,43 % u 2020.), 7,4 % za kategoriju B (0,94 % u 2020.) i 0,4 % za kategoriju C (1,15 % u 2020.). Time su krajem 2021. anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 7,8 % za Mirex A, 5,5 % za Mirex B i 4,5 % za Mirex C[1].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju prosinca iznosila su 83,4 mlrd. HRK (62,7 % ukupne imovine) te se njihov udio smanjio za 5,47 p.b. na godišnjoj razini. U istom je razdoblju zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećana za 2,68 p.b. na godišnjoj razini te su ona na kraju prosinca iznosila 28,2 mlrd. HRK, odnosno 21,2 % imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 11,98 %, a ulaganja u strane dionice 9,19 % ukupne imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 15,5 mlrd. HRK (11,7 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini povećan za 3,41 p.b. u odnosu na kraj 2020. godine. Novac i depoziti činili su 3,2 % imovine, odnosno 4,3 mlrd. HRK krajem prosinca 2021. godine.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

U 2021. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 4,75 % na godišnjoj razini, dok se broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) povećao za 1,71 %, čime su spomenuti fondovi krajem 2021. brojali 351.251 odnosno 46.002 člana. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u 2021. godini iznosile su 933,95 mil. HRK, odnosno 9,75 % više u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupne godišnje isplate iz DMF-ova u 2021. iznosile su 306,78 mil. HRK, što je za 19,7 mil. HRK (6,88 %) više od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u 2020. godini, kada su one iznosile 287,04 mil. HRK. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 67,98 %, isplate zbog promjene fonda 24,61 %, a isplate zbog smrti 7,41 % ukupnih godišnjih isplata u 2021. Kod ukupnih godišnjih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 84,71 mil. HRK u formi jednokratnih isplata, 64,98 mil. HRK putem mirovinskog društva (fonda), a 57,57 mil. HRK transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u prosincu je porasla za 348,3 mil. HRK (4,67 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,8 mlrd. HRK, čime je u 2021. više nego udvostručena imovina s kraja 2020. godine (porast od 115,78 % na godišnjoj razini). Godišnji prinosi DMF-ova kretali su se u rasponu od -0,30 % do 13,45 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice s udjelom od 52,4 % neto imovine, zatim dionice s 25,1 % te investicijski fondovi s 12,6 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na godišnjoj razini za 6,57 p.b., dok se značaj ulaganja u dionice povećao za 1,09 p.b., a ulaganja u investicijske fondove za 2,62 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U prosincu 2021. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u cijeloj 2021. godini iznosila je 11,7 mlrd. HRK, od čega se 2,9 mlrd. HRK (24,7 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 8,8 mlrd. HRK (75,3 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija povećala za 11,9 %, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 12,7 %, dok je premija u životnom osiguranju porasla za 9,4 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (33,5 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (15,9 %) te ostala osiguranja imovine (10,5 %). Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 7,3 mlrd. HRK, što je porast od 11,8 % na godišnjoj razini. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 3,0 mlrd. HRK (rast od 7,7 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 4,3 mlrd. HRK (rast od 14,8 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u 2021. godini najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (34,0 %), osiguranje cestovnih vozila (18,4 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (13,1 %) i ostala osiguranja imovine (12,5 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u cijeloj 2021. godini iznosio je 2,54 mlrd. HRK, što je za 18,8 % manje nego u 2020. godini. Istovremeno je tržišna kapitalizacija neznatno porasla (za 1,13 %) u odnosu na 2020. godinu. Kod dioničkih indeksa najveći godišnji rast (od 24,13 %) ostvario je CROBEXnutris, dok je najveći godišnji pad (od 31,49 %) zabilježio CROBEXkonstrukt. Dionica kojom se najviše trgovalo u 2021. bila je dionica Podravka d.d., kojom je ostvaren promet od 215,68 mil. HRK (12,4 % ukupnog trgovanja na burzi u 2021. godini) i čija je cijena ostvarila rast od 30,31 % u odnosu na kraj 2020. godine.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U prosincu 2021. poslovala su ukupno 93 UCITS fonda, kao i u prethodnom mjesecu, a ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 21,5 mlrd. HRK te je bila za 3,3 mlrd. HRK ili 18,1 % viša u odnosu na kraj 2020. godine. Trend pozitivnih ukupnih mjesečnih neto uplata u prosincu je prekinut zbog velikih negativnih neto uplata obvezničkih UCITS fondova, tako da su ukupne neto uplate svih UCITS fondova također zabilježile negativan predznak (-210,8 mil. HRK). Ukupne neto uplate UCITS fondova u 2021. godini imale su pozitivan predznak (3,0 mlrd. HRK), za razliku od 2020. godine, kada je ukupna godišnja vrijednost otkupljenih udjela nadmašila vrijednost izdanih udjela za 4,9 mlrd. HRK. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju prosinca činila je 70,0 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 11,3 % odnosno 6,8 % ukupne neto imovine UCITS fondova.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju prosinca 2021. iznosila je 989,7 mil. HRK (mjesečni rast od 1,2 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 1,35 %. Na godišnjoj razini neto imovina fonda porasla je za 2,54 %, a godišnji prinos fonda iznosio je 3,55 %.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća.

 

[1] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.