20.04.2022.

Mjesečno izvješće za ožujak 2022.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za ožujak 2022.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju ožujka 2022. ukupno 2.122.402 člana, odnosno 3.267 članova (0,15 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 89,21 %, u A kategoriji 7,14 % te u C kategoriji 3,05 % ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 4.049 novih članova u ožujku njih 3.898 (96,27 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u ožujku je prestalo članstvo za 782 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u ožujku iznosili su 664,7 mil. HRK, odnosno 4,78 % više nego u prethodnom mjesecu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 102,7 mil. HRK, što je 11,9 % manje u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova u ožujku se povećala za 2,1 mlrd. HRK (1,64 %) te je na kraju mjeseca iznosila 132,12 mlrd. HRK. Nakon pada u veljači mjesečni prinosi Mirexa A i B kategorije blago su se oporavili u ožujku i rasli su 2,21 % za kategoriju A, 1,30 % za kategoriju B i -0,03 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 6,48 % za kategoriju A, 2,54 % za kategoriju B i -2,13 % za kategoriju C, dok su anualizirani prinosi od  početka rada OMF-ova iznosili 7,27 % za kategoriju A, 5,35 % za kategoriju B i 4,01 % za kategoriju C[1].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju ožujka iznosila su 83,8 mlrd. HRK (63,43 % ukupne imovine) te se njihov udio smanjio za 0,92 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova u ožujku povećana je za 0,68 p.b. na mjesečnoj razini te su ona iznosila 27,8 mlrd. HRK, odnosno 21,0 % imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,4 %, a ulaganja u strane dionice 8,6 % ukupne imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove na kraju ožujka iznosila su 15,7 mlrd. HRK (11,86 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini povećan za 0,01 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti iznosili su na kraju ožujka 4,2 mlrd. HRK (3,15 % imovine).

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

U ožujku 2022. godine broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,51 % na mjesečnoj razini, dok je broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) ostao relativno nepromijenjen, čime su spomenuti fondovi imali 357.470 (ODMF), odnosno 46.022 (ZDMF) člana. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u ožujku 2022. iznosile su 64,6 mil. HRK, odnosno 0,11 % manje nego prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u ožujku 2022. iznosile su 46,13 mil. HRK, što je za 13,6 mil. HRK (41,81 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Od toga su isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile 74,19 %, isplate zbog promjene fonda 21,08 %, a isplate zbog smrti 4,73 % ukupnih isplata u ožujku 2022. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 16,33 mil. HRK (47,72 %) transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove), 11,44 mil. HRK (33,42 %) isplaćeno je u formi jednokratnih isplata, a 6,46 mil. HRK (18,57 %) putem mirovinskog društva (fonda).

Neto imovina DMF-ova u ožujku je povećana za 102,2 mil. HRK (1,34 %) te je iznosila 7,72 mlrd. HRK. Mjesečni prinosi DMF-ova u ožujku su se kretali od -0,08 % do 2,52 %, dok su se na godišnjoj razini kretali u rasponu od -2,87 % do 5,20 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice s udjelom od 53,29 % neto imovine, zatim dionice s 25,51 % te investicijski fondovi s udjelom od 11,34 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 1,20 p.b., kao i ulaganja u investicijske fondove za 0,57 p.b dok su se povećala ulaganja u dionice za 0,68 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U ožujku 2022. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u prva tri mjeseca 2022. iznosila je 3,55 mlrd. HRK, od čega se 0,84 mlrd. HRK (23,52 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 2,71 mlrd. HRK (76,48 %) na premiju neživotnih osiguranja. Zaračunata bruto premija u prva tri mjeseca 2022. bila je za 9,02 % viša u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 9,86 %, dok je premija u životnom osiguranju porasla za 6,36 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (27,76 %) i osiguranje cestovnih vozila (14,61 %), zatim osiguranje od požara i elementarnih šteta (11,62 %) te ostala osiguranja imovine (13,18 %). Iznos likvidiranih šteta u prva tri mjeseca 2022. iznosio je 1,88 mlrd. HRK, što je porast od 5,30 % na godišnjoj razini. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 0,81 mlrd. HRK (rast od 6,96 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 1,07 mlrd. HRK (rast od 4,07 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (40,55 %), osiguranje cestovnih vozila (19,63 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (8,58 %) i ostala osiguranja imovine (8,84 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u ožujku 2022. iznosio je 326,47 mil. HRK, što je smanjenje od 0,77 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija povećala se za 1,18 % u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 270,97 mlrd. HRK, od čega su 139,92 mlrd. HRK (51,64 %) činile dionice, 130,98 mlrd. HRK (48,34 %) obveznice, a 69,38 mil. HRK (0,02 %) ETF-ovi. Za razliku od kraja veljače, kada je većina dioničkih i obvezničkih indeksa na Zagrebačkoj burzi bilježila negativne predznake, u ožujku 2022. svi su dionički indeksi zabilježili rast, dok su obveznički indeksi još uvijek zadržali negativan predznak. Temeljni dionički indeks CROBEX zabilježio je na kraju ožujka mjesečni rast od 4,94%, kao i CROBEXtr, dok je najveći mjesečni rast od 11,96 % ostvario CROBEXtransport. Temeljni obveznički indeks CROBIS zabilježio je mjesečni pad od -1,73 %,  a CROBIStr pad od 1,52 %. Dionica kojom se u ožujku najviše trgovalo ponovno je bila dionica AD PLASTIK d.d., kojom je ostvaren promet od 26,3 mil. HRK (10,59 % ukupnog trgovanja dionicama na burzi), a čija je cijena ostvarila mjesečni pad vrijednosti od -16,13 %.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U ožujku 2022. poslovalo je ukupno 95 UCITS fondova, a njihova je ukupna neto imovina na kraju mjeseca iznosila 18,08 mlrd. HRK te je bila za 0,9 mlrd. HRK, odnosno 4,70 % niža u odnosu na prethodni mjesec. Negativne neto odljeve u ožujku 2022. zabilježile su sve vrste UCITS fondova. Obveznički UCITS fondovi zabilježili su neto odljeve od -0,87 mlrd. HRK, a slijedili su mješoviti UCITS fondovi s neto odljevima od -42,44 mil. HRK i dionički UCITS fondovi s neto odljevima od -2,25 mil. HRK. Fondovi iz kategorije „ostali“ te napajajući UCITS fondovi zabilježili su neto odljeve u visini od -90,33 mil. HRK odnosno -6,62 mil. HRK. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju ožujka činila je 67,8 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 12,3 % odnosno 7,0 % ukupne neto imovine UCITS fondova. Prosječni mjesečni prinos ponderiran neto imovinom bio je pozitivan u svim kategorijama osim obvezničkih UCITS fondova koji su ostvarili prinos od -0,13 %. Pozitivne mjesečne prinose ostvarile su sljedeće kategorije UCITS fondova: dionički 2,16 %, mješoviti 1,08 %, ostali 0,80 % i napajajući 2,30 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju ožujka iznosila je 1,02 mlrd. HRK (mjesečni rast od 3,34 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 3,55 %.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća.

 

[1] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.