22.04.2021.

Mjesečno izvješće za ožujak 2021.

Objavljeno: 22. travnja 2021.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za ožujak 2021.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) u ožujku 2021. godine imali su 2.065.960 članova, što je za 0,1 % više u odnosu na prethodni mjesec, dok je na razini tromjesečja rast iznosio 0,4 %.   Kao i prethodnih mjeseci, najveći broj novih članova (3.250 novih članova u ožujku 2021.) ne bira aktivno dobrovoljni mirovinski fond već to za njih čini Regos koji je u ožujku rasporedio 3.028 članova (93,2 %). Istodobno je prestalo članstvo za 772 člana zbog odlaska u mirovinu ili smrti, dok je u prva 3 mjeseca taj broj iznosio 2.483. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u ožujku iznosili su 614,7 mil. HRK, što je za 7,0 % više u odnosu na ožujak 2020. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 98,2 mil. HRK, odnosno 71,7 % više nego u ožujku 2020.

Neto imovina OMF-ova na kraju ožujka 2021. iznosila je 123,8 mlrd. HRK te se u odnosu na prethodni mjesec povećala za 2,0 %, dok se u odnosu na kraj 2020. povećala za 4,0 %. Mjesečni prinosi Mirex indeksa iznosili su 2,6 % za kategoriju A, 1,6 % za kategoriju B i 0,1 % za kategoriju C. Prinosi Mirex indeksa u prvom tromjesečju 2021. kretali su se od 0,2 % za kategoriju C, 2,9% za kategoriju B i 4,7 % za kategoriju A, što prvenstveno reflektira efekt niskih vrijednosti indeksa netom nakon snažne kontrakcije cijena u ožujku 2020. godine. Anualizirani prinosi Mirexa od početka rada OMF-ova na kraju ožujka 2021. iznosili su za Mirex A 7,4 %, za Mirex B 5,5 % i za Mirex C 5,0 %. Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju ožujka iznosila su 65,2 % ukupne neto imovine, dok su istovremeno ulaganja u dionice činila 19,4 %. Od ostalih oblika ulaganja najzastupljenija su ulaganja u investicijske fondove s udjelom od 10,2 %.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Broj članova svih 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se u ožujku 2021. za 0,6 % na mjesečnoj razini (0,3 % u odnosu na kraj 2020.), pa su na kraju mjeseca ODMF-ovi imali ukupno 336.230 članova. Ukupne mjesečne uplate u ODMF-ove u veljači iznosile su 52,8 mil. HRK, što je za 8,9 % više u odnosu na ožujak 2020. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iz ODMF-ova bile manje za 18,3 % na godišnjoj razini te su iznosile 24,4 mil. HRK.

Na temelju zakonskih izmjena koje su stupile na snagu krajem 2019. članovi dobrovoljnih mirovinskih fondova mogu pri odlasku u mirovinu birati način isplate ušteđene mirovine: putem mirovinskog osiguravajućeg društva (MOD) kao i prije izmjena, putem mirovinskog društva (fonda) ili putem društva za životno osiguranje (ovaj način isplate još nije zaživio u praksi). Osim toga članovima je na raspolaganju i mogućnost jednokratne novčane isplate do iznosa od 100.000 HRK, dok se ostatak ušteđenog iznosa mirovine isplaćuje putem jednog od izabranih modela isplate.

U prva tri mjeseca 2021. članovima ODMF-ova isplaćeno je ukupno 77,2 mil. HRK. Najveći dio tih isplata (25,4 mil. HRK ili 32,9 %) odnosio se na jednokratne isplate u novcu. Dodatnih 16,1 mil. HRK, odnosno 20,9 % od ukupnih isplata ODMF-ova u prvom tromjesečju 2021., isplaćeno je kroz transferiranje sredstava u MOD-ove radi isplate mirovina dok je putem mirovinskog društva (fonda) isplaćeno još 12,7 mil. HRK ili 16,5 % ukupnih isplata. Ostale isplate u iznosu od 22,9 mil. HRK, ili 29,7 % ukupnih isplata, odnose se na isplate u slučaju smrti, isplate s osnove promjene fonda te isplate zbog ostalih razloga.

Broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) povećao se u ožujku 2021. za 0,03 % na mjesečnoj razini (- 1,0% u prva 3 mjeseca 2021.) pa su ZDMF-ovi na kraju mjeseca imali 44.775 članova. Istodobno su se ukupne mjesečne uplate u ZDMF-ove povećale za 0,5 % na godišnjoj razini te su iznosile 8,5 mil. HRK, dok je iznos ukupnih mjesečnih isplata iznosio 5,3 mil. HRK, što je godišnji porast od 0,4 %.

Ukupne isplate iz ZDMF-ova u prva tri mjeseca 2021. iznosile su 14,7 mil. HRK. Od toga su najveći dio činile isplate s osnove promjene fonda u iznosu od 4,2 mil. HRK ili 29,0 % ukupnih tromjesečnih isplata ZDMF-ova. Dodatnih 4,0 mil. HRK, ili 26,9 % ukupnih isplata, transferirano je MOD-ovima, a sličan iznos (3,7 mil. HRK ili 25,2 %) isplaćen je članovima i putem jednokratnih isplata. Ostatak od 1,8 mil. HRK, ili 12,5 % ukupnih isplata, isplaćen je članovima putem mirovinskog društva (fonda).

Neto imovina ODMF-ova u ožujku je porasla za 2,0 % u odnosu na prethodni mjesec (4,1 % na razini tromjesečja) te je iznosila 5,8 mlrd. HRK, dok su se mjesečni prinosi kretali u rasponu od 0,1 % do 2,6 %. Raspon prinosa u prvom tromjesečju 2021. kretao se između 0,1 % i  4,3%. Sličan mjesečni rast neto imovine ostvarili su i ZDMF-ovi te je ona krajem ožujka iznosila 1,24 mlrd (rast od 3,3 % u odnosu na kraj 2020.). HRK. Raspon mjesečnih prinosa kretao se od 0,3 % do 2,4 %, dok su se tromjesečni prinosi kretali između 0,7 % i 4,6 %.

Struktura ulaganja DMF-ova slična je onoj kod OMF-ova, uz nešto veći udio vlasničkih ulaganja te se nije značajno mijenjala u odnosu na prethodni mjesec. Najveći dio portfelja i dalje čine obveznice s 57,7 %, zatim dionice s 25,6 %, te investicijski fondovi s 11,1 %.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U ožujku 2021. godine poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija za prva tri mjeseca 2021. iznosila je 3,3 mlrd. HRK te se povećala za 6,3 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Bruto iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 1,8 mlrd. HRK te se na razini godine povećao za 0,9 %.

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u ožujku 2021. godine iznosio je 167,9 mil. HRK, što je za 15,9 % manje u odnosu na prethodni mjesec. Padu prometa u najvećoj je mjeri pridonio pad prometa obveznica od 34,4 % i blok prometa dionica od 36,5 %. Promet unutar knjige ponuda također je zabilježio mjesečni pad od 10,8 %.Tržišna kapitalizacija porasla je na mjesečnoj razini za 0,3 % i na kraju ožujka iznosila je 277,0 mlrd. HRK. Kod dioničkih indeksa najveći mjesečni rast zabilježili su CROBEXnutris (7,7%) i CROBEXprime (5,1%), dok je osjetan pad zabilježio CROBEXkontrukt (-11,3%). Dionica kojom se najviše trgovalo u ožujku bila je ona HT-a, kojom je ostvaren promet od 21,3 mil. HRK s mjesečnim rastom cijene od 7,0 %. Promet na OTC tržištu zabilježio je mjesečni rast od 77,3 %.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U ožujku 2021. godine poslovao je ukupno 91 UCITS fond (3 UCITS fonda su u likvidaciji). To je pet fondova manje u odnosu na veljaču jer je došlo do spajanja tri dionička fonda u jedan novi dionički fond te dva obveznička fonda u novi fond koji je u kategoriji ostali, dok su istodobno dva obveznička fonda prestala s radom. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju ožujka iznosila je 19,3 mlrd. HRK, što je mjesečni rast od 2,0 %. Imovina obvezničkih fondova na kraju ožujka 2021. činila je 75,9 % ukupne imovine UCITS fondova.

Imovinom ponderirani prosječni mjesečni prinosi svih kategorija UCITS fondova u ožujku 2021. bili su pozitivni, pri čemu je najviši prosječni ponderirani prinos od 2,6 % ostvaren u kategoriji dioničkih fondova, dok su obveznički fondovi ostvarili najniži prosječni mjesečni prinos od 0,2 %. I na tromjesečnoj razini dionički su fondovi ostvarili najveći prosječni prinos od 4,7% , dok su najmanji prinos od -0,03% imali obveznički fondovi.

U svim kategorijama UCITS fondova u ožujku 2021. ukupne su uplate nadmašivale ukupne isplate (ukupna vrijednost neto uplata svih UCITS fondova iznosila je 363,9 mil. HRK).

Imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju ožujka iznosila je 1,0 mlrd. HRK.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.