18.07.2022.

Mjesečno izvješće za lipanj 2022.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za lipanj 2022.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju lipnja 2022. godine ukupno 2.133.373 člana, odnosno 4.782 člana (0,2 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pri tome se u B kategoriji nalazilo 88,3 %, u A kategoriji 8,5 %, a u C kategoriji 3,2 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 6.299 novih članova u lipnju njih 6.174 (98,0 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u lipnju je prestalo članstvo za 1.517 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u lipnju iznosili su 699,4 mil. HRK, odnosno 2,6 % više nego u prethodnom mjesecu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 253,8 mil. HRK, što je 19,4 % manje u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju lipnja 2022. iznosila je 129,1 mlrd. HRK, što je za 1,8 mlrd. HRK (1,4 %) manje u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju lipnja mjesečni prinosi Mirexa iznosili su -2,4 % za kategoriju A, -1,7 % za kategoriju B i -1,0 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 0,1 % za kategoriju A, -2,1 % za kategoriju B i -4,5 % za kategoriju C, a anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,6 % za Mirex A, 5,1 % za Mirex B i 3,5 % za Mirex C[1].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju lipnja iznosila su 83,53 mlrd. HRK (64,7 % ukupne imovine) te se njihov udio povećao za 0,91 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova smanjena je za 0,42 p.b. na mjesečnoj razini u lipnju te su ona iznosila 26,2 mlrd. HRK, odnosno 20,3 % imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,4 %, a ulaganja u strane dionice 7,9 % imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 13,7 mlrd. HRK (10,6 % imovine), pri čemu je njihov udio u ukupnoj imovini smanjen za 0,54 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su 4,0 % imovine, odnosno 5,2 mlrd. HRK na kraju lipnja 2022. godine.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

U lipnju 2022. godine broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,5 % na mjesečnoj razini, dok se broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) povećao za 1,2 %, čime su spomenuti fondovi brojali 363.263 (ODMF) odnosno 46.589 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u lipnju 2022. iznosile su 55,69 mil. HRK, odnosno 13,2 % manje u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova iznosile su 28,18 mil. HRK, što je za 1 mil. HRK (6,8 %) više od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 76,3 %, isplate zbog promjene fonda 17,0 %, a isplate zbog smrti 6,7 % ukupnih isplata u lipnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 6,32 mil. HRK u formi jednokratnih isplata, 6,81 mil. HRK putem mirovinskog društva (fonda), a 8,37 mil. HRK transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u lipnju se smanjila za 119,3 mil. HRK (1,6 % na mjesečnoj razini) te je na kraju mjeseca iznosila 7,53 mlrd. HRK. Mjesečni prinosi DMF-ova u lipnju su se kretali od -3,3 % do -0,9 %, dok su se prinosi na godišnjoj razini kretali u rasponu od -8,0 % do -2,0 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja na kraju lipnja 2022. činile su obveznice s udjelom od 53,8 % imovine, zatim dionice s udjelom od 25,3 % te investicijski fondovi s udjelom od 10,4 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova neznatno se povećao na mjesečnoj razini (za 0,02 p.b.), dok su se ulaganja u investicijske fondove smanjila za 0,59 p.b., a ulaganja u dionice za 0,27 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U lipnju 2022. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u prvih šest mjeseci 2022. iznosila je 6,89 mlrd. HRK, od čega se 1,54 mlrd. HRK (22,4 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 5,35 mlrd. HRK (77,6 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija u prvih šest mjeseci 2022. povećala za 7,5 %, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 10,9 %, dok je premija životnih osiguranja bila manja za 2,8 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (29,8 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (15,0 %) te ostala osiguranja imovine (14,2 %). Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 3,7 mlrd. HRK, što je porast od 4,4 % na godišnjoj razini. Od tog se iznosa na životno osiguranje odnosi 1,57 mlrd. HRK (rast od 3,8 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 2,12 mlrd. HRK (rast od 5,0 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u prvih šest mjeseci 2022. najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (40,1 %), osiguranje cestovnih vozila (19,9 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (8,5 %) i ostala osiguranja imovine (9,7 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u lipnju 2022. iznosio je 150,2 mil. HRK, što predstavlja pad od 25,3 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija neznatno se smanjila (za 1,4 %) u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 263,9 mlrd. HRK, od čega su 137,3 mlrd. HRK činile dionice, 126,5 mlrd. HRK obveznice, a 66 mil. HRK ETF-ovi. Kod dioničkih indeksa najveći mjesečni rast od 1,12 % ostvario je CROBEXturist, dok je najveći mjesečni pad zabilježio indeks CROBEXindustrija (-9,1 %). Mjesečni pad zabilježili su i glavni dionički indeksi Zagrebačke burze CROBEX (-3,2 %) i CROBEX10 (-3,6 %), kao i obveznički indeksi CROBIS (-1,7 %) i CROBIStr (-1,4 %). Dionica kojom se u lipnju najviše trgovalo bila je ponovno dionica Valamar Riviera d.d., kojom je ostvaren promet od 17,43 mil. HRK (13,7 % ukupnog trgovanja na burzi u lipnju), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni rast od 2,8 %. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Središnje klirinško depozitarno društvo i Zagrebačka burza u lipnju su održali 13. godišnju edukaciju namijenjenu društvima čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište Zagrebačke burze, na kojoj je sudjelovalo više od 110 predstavnika izdavatelja.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U lipnju 2022. poslovala su ukupno 93 UCITS fonda, jedan manje nego u prethodnom mjesecu jer je u kategoriji obvezničkih fondova došlo do pripajanja jednog fonda drugom. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 16,69 mlrd. HRK te je bila za 0,44 mlrd. HRK ili 2,6 % manja u odnosu na prethodni mjesec. I u lipnju je nastavljen trend negativnih ukupnih mjesečnih neto odljeva UCITS fondova (-74,4 mil. HRK, tj. 0,4 % imovine svih UCITS fondova u odnosu na kraj svibnja), s tim da su negativne mjesečne neto uplate ostvarile sve kategorije UCITS fondova, i to napajajući fondovi -25,13 mil. HRK (3,9 % imovine napajajućih fondova s kraja svibnja), obveznički fondovi -22,11 mil. HRK (0,2 % imovine obvezničkih fondova s kraja svibnja), dionički fondovi -13,51 mil. HRK (0,6 % imovine dioničkih fondova s kraja svibnja), mješoviti fondovi -11,49 mil. HRK (1,0 % imovine mješovitih fondova s kraja svibnja) i fondovi iz kategorije „ostali“ -2,16 mil. HRK (0,1 % imovine ostalih fondova s kraja svibnja). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju lipnja činila je 67,4 % neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 12,5 % odnosno 6,8 % neto imovine svih UCITS fondova. Što se tiče prosječnog mjesečnog prinosa ponderiranog imovinom, sve kategorije UCITS fondova zadržale su negativan mjesečni prinos, i to napajajući -4,4 %, dionički -4,0 %, mješoviti -4,0 %, ostali -3,3 % i obveznički -1,1 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju lipnja iznosila je 974,6 mil. HRK (mjesečni pad od 1,3 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -1,1 %.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća

[1] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.