22.07.2021.

Mjesečno izvješće za lipanj 2021.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za lipanj 2021. 

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) su na kraju lipnja 2021. imali 2.072.616 članova, odnosno 2.451 člana (0,12 %) više u odnosu na svibanj. I dalje najveći broj novih članova izbor OMF-a prepušta Regosu, koji je u lipnju 2021. raspodijelio 3.559, odnosno 95,5 % novih članova. U posljednjih 12 mjeseci prosječna mjesečna stopa rasta broja članova za OMF-ove kategorije A iznosila je 6,1 %, za kategoriju C 1,9 %, dok je za kategoriju B i dalje blago negativna (-0,1 %), i to najvećim dijelom zbog redovnog prelaska osiguranika u C kategoriju. Istodobno je u lipnju 2021. prestalo članstvo za 1.277 osiguranika zbog odlaska u mirovinu ili smrti, što je 682 osiguranika (34,8 %) manje nego u svibnju. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u lipnju iznosili su 608,4 mil. HRK, što je 0,2 % više nego u prethodnom mjesecu. Od početka godine u OMF-ove je uplaćeno ukupno 3,6 mlrd. HRK, i to 1,8 mlrd. HRK u prvom, a 1,8 mlrd. HRK u drugom tromjesečju 2021. Ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova u lipnju su iznosili 222,7 mil. HRK, odnosno 12,5 % manje nego u svibnju 2021. Promatrajući ukupne isplate po zatvaranju osobnih računa, od početka godine isplaćeno je ukupno 861,7 mil. HRK, i to 300,0 mil. HRK u prvom i 561,7 mil. HRK u drugom tromjesečju 2021., što je 87,2 % više nego u prvom tromjesečju 2021.

Neto imovina OMF-ova u lipnju 2021. povećala se za 0,9 % u odnosu na prethodni mjesec te je iznosila 126,4 mlrd. HRK. Mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,1 % za kategoriju A, 0,6 % za kategoriju B i 0,03 % za kategoriju C, čime je i dalje nastavljen trend oporavka vrijednosti udjela u 2021. Tako prinosi Mirexa od početka godine iznose 0,1 % za kategoriju C, 4,2 % za kategoriju B i 7,6 % za kategoriju A, dok su anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili 7,5 % za Mirex A, 5,5 % za Mirex B i 4,8 % za Mirex C[1] na kraju lipnja 2021.

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju lipnja iznosila su 80,0 mlrd. HRK (63,3 % ukupne imovine), te se njihov udio povećao za 0,3 postotnih bodova u odnosu na svibanj 2021. Istodobno je zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova porasla za 2,2 p.b. pa su ulaganja u dionice na kraju lipnja 2021. iznosila 25,3 mlrd. HRK, odnosno 20,0 % imovine OMF-ova. Pri tome su ulaganja u domaće dionice činila 11,3 %, a ulaganja u strane dionice 8,8 % ukupne imovine OMF-ova. Po kategorijama OMF-ovi kategorije A imaju 37,1 % imovine uloženo u dionice, OMF-ovi kategorije B 21,2 % imovine uloženo u dionice, dok OMF-ovi kategorije C zbog strategije ulaganja s najmanje rizika ne ulažu u dionice. Od ostalih oblika ulaganja ističu se ulaganja u investicijske fondove u visini od 13,6 mlrd. HRK (10,8 % imovine), pa je udio ovih ulaganja u imovini povećan za 0,4 postotnih bodova u odnosu na svibanj. Istodobno su novac i depoziti činili 4,7 % imovine, odnosno 5,9 mlrd. HRK.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Na kraju lipnja 2021. 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) imalo je 342.226 članova, što je povećanje od 0,6 % na mjesečnoj razini. Broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) povećao se na mjesečnoj razini za 1,6 % (721 član) pa su ZDMF-ovi na kraju lipnja 2021. imali 45.461 člana.

Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u lipnju 2021. iznosile su 60,5 mil. HRK, što je 11,1 % više u odnosu na svibanj. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 24,3 mil. HRK, što je 17,1 % manje nego prethodni mjesec. Od svih isplata u lipnju njih 18,4 % su one zbog smrti, 21,0 % zbog promjene fonda, a ostatak od 60,6 % isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga. Najveći dio isplata od 6,1 mil. HRK zbog umirovljenja isplaćeno je u formi jednokatnih isplata, 5,3 mil. HRK isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), dok je 3,0 mil. HRK transferirano preko mirovinskih osiguravajućih društava.

Neto imovina DMF-ova u lipnju je porasla za 1,2 % te je iznosila 7,2 mlrd. HRK, dok su se mjesečni prinosi pojedinačnih fondova kretali u rasponu od -0,1 % do 1,5 %. Raspon godišnjih prinosa iznosio je od 0,2 % do 14,5 %, dok se prinosi od početka godine kreću u rasponu od -0,3 % do 7,6 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja i dalje čine obveznice s udjelom od 55,5 % u ukupnoj neto imovini, zatim dionice s 26,3 % te investicijski fondovi s 11,3 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,7 p.b., udio ulaganja u investicijske fondove veći je za 0,5 p.b., dok se udio dionica povećao za 0,6 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U lipnju 2021. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u prvih šest mjeseci 2021. iznosila je 6,4 mlrd. HRK, od čega se 1,6 mlrd. HRK odnosi na premiju životnih osiguranja, a 4,8 mlrd. HRK na premiju neživotnih osiguranja. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (31,1 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (14,9 %) te ostala osiguranja imovine (13,2 %). Na godišnjoj se razini premija u životnom osiguranju povećala za 13,3 %, premija u neživotnom osiguranju 13,1 %, dok se ukupna zaračunata bruto premija povećala za 13,1 %. Bruto iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 3,5 mlrd. HRK, što je na godišnjoj razini porast od 8,2 %. Od tog iznosa na životno osiguranje odnosi se 1,5 mlrd. HRK (pad od 2,7 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 2,0 mlrd. HRK (rast od 18,2 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u prvih 6 mjeseci 2021. najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (34,7 %), osiguranje cestovnih vozila (18,5 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (16,0 %) i ostala osiguranja imovine (9,7 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u lipnju 2021. iznosio je 288,9 mil. HRK i bio je 28,8 % viši nego prethodni mjesec. Redovni promet obveznicama smanjen za 88,2 %, a dionicama za 33,6 %, ali je blok promet dionicama zabilježio mjesečni rast od 420,9 %, a ETF-ovima 13,8 %. Promet unutar knjige ponuda zabilježio je mjesečni pad od 35,3 %, kao i promet na OTC tržištu od 12,3 %. Tržišna kapitalizacija povećala se na mjesečnoj razini za 0,4 % te je na kraju lipnja iznosila 263,6 mlrd. HRK. Kod dioničkih indeksa najveći mjesečni rast zabilježili su CROBEXtransport (6,5 %) i CROBEXindustrija (2,9 %), dok je mjesečni pad zabilježio samo CROBEXkonstrukt (-2,1 %). Dionica kojom se najviše trgovalo u lipnju bila je ponovno ona Atlantske plovidbe, kojom je ostvaren promet od 15,4 mil. HRK (13,2 % vrijednosti ukupnog trgovanja dionicama), a koja je zabilježila mjesečni rast cijene od 19,3 %.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U lipnju 2021. poslovala su ukupno 93 UCITS fonda, dok su 3 UCITS fonda u likvidaciji. Dva nova UCITS fonda, od kojih je 1 „zeleni“ u kategoriji napajajućih fondova, počela su s radom, dok je u kategoriji obvezničkih fondova 1 fond pripojen drugom. Time je ukupan broj UCITS fondova u lipnju 2021. povećan za jedan u odnosu na prethodni mjesec. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju lipnja iznosila je 20,2 mlrd. HRK te je bila ponovno za 0,7 % viša nego prethodni mjesec. Tome su ponovno doprinijele pozitivne neto uplate od 304,4 mil. HRK, koje su zabilježile sve kategorije fondova (dionički fondovi sa 50,0 mil. HRK, obveznički fondovi sa 66,7 mil. HRK te kategorija ostali fondovi sa 79,3 mil. HRK neto uplata). Kao i prethodni mjesec, rastu neto imovine UCITS fondova pozitivno su doprinijela i pozitivna tržišna kretanja. U lipnju 2021. najviši prosječni mjesečni prinos od 2,52 % imali su dionički fondovi, obveznički fondovi ostvarili su prosječni mjesečni prinos od 0,23 %, dok je raspon prosječnih mjesečnih prinosa ostalih fondova bio od 0,88 % do 2,37 %. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju lipnja 2021. činila je 73,6 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 10,4 %, odnosno 6,1 % ukupne neto imovine UCITS fondova.

Imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju lipnja iznosila je 1,04 mlrd. HRK, što je mjesečni rast od 1,1 %, pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 2,3 %.

[1] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.