20.09.2022.

Mjesečno izvješće za kolovoz 2022.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za kolovoz 2022.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju kolovoza 2022. godine ukupno 2.150.492 člana, odnosno 10.038 članova (0,47 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pri tome se u B kategoriji nalazilo 87,2 %, u A kategoriji 9,3 %, te u C kategoriji 3,5 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 11.138 novih članova u kolovozu njih 10.940 (98,2 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u kolovozu je prestalo članstvo za 1.100 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u kolovozu iznosili su 705,4 mil. HRK (0,5 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca.), odnosno 1,1 % manje nego u prethodnom mjesecu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 156,3 mil. HRK (0,1 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je 12,7 % manje u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju kolovoza 2022. iznosila je 132,5 mlrd. HRK, što je za 165,1 mil. HRK (0,1 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju kolovoza nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su -0,2 % za kategoriju A, -0,3 % za kategoriju B i -0,5 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 0,5 % za kategoriju A, -1,3 % za kategoriju B i -4,1 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,7 % za Mirex A, 5,2 % za Mirex B i 3,6 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju kolovoza 2022. iznosila su 85,7 mlrd. HRK (64,67 % imovine) te se njihov udio povećao za 0,1 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova na kraju kolovoza 2022. iznosila je 20,4 % imovine OMF-ova (27,0 mlrd. HRK), što također čini povećanje njihovog udjela za 0,1 p.b. na mjesečnoj razini. Pri tome su ulaganja u domaće dionice činila 12,4 %, a ulaganja u strane dionice 8,0 % imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 14,1 mlrd. HRK (10,7 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini smanjen za 0,1 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u kolovozu 3,5 % imovine, odnosno 4,7 mlrd. HRK.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

U kolovozu 2022. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 % na mjesečnoj razini, a broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) za 0,1 %, čime su spomenuti fondovi imali 366.135 (ODMF) odnosno 46.739 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u kolovozu 2022. iznosile su 62,9 mil. HRK (0,8 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), odnosno 17,5 % više u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u kolovozu 2022. iznosile su 22,3 mil. HRK, što je za 0,6 mil. HRK (2,8 %) manje od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 76,2 %, isplate zbog promjene fonda 18,7 %, a isplate zbog smrti 5,1 % ukupnih isplata u kolovozu. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 4,7 mil. HRK u obliku jednokratnih isplata, 6,9 mil. HRK putem mirovinskog društva (fonda), a 5,1 mil. HRK transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u kolovozu se povećala za 21,1 mil. HRK (0,3 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,7 mlrd. HRK. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u kolovozu su se kretali od -0,6 % do 0,2 %, a prinosi na godišnjoj razini od -7,4 % do -0,9 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 56,4 % imovine, zatim dionice s 25,1 % te investicijski fondovi s 10,5 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,2 p.b., ulaganja u investicijske fondove su stagnirala, dok se značaj ulaganja u dionice povećao za 0,1 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U kolovozu 2022. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija od početka 2022. iznosila je 8,8 mlrd. HRK, od čega se 2,0 mlrd. HRK (22,6 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 6,8 mlrd. HRK (77,4 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija u prvih osam mjeseci 2022. povećala za 8,1 %, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 10,6 %, dok je premija u životnom osiguranju bila veća za 0,4 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (31,1 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (15,5 %) te ostala osiguranja imovine (12,9 %). Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 5,0 mlrd. HRK, što je porast od 8,6 % na godišnjoj razini. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 2,2 mlrd. HRK (rast od 13,3 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 2,8 mlrd. HRK (rast od 5,2 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u prvih osam mjeseci najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (39,8 %), osiguranje cestovnih vozila (20,3 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (8,2 %) i ostala osiguranja imovine (10,2 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u kolovozu 2022. iznosio je 97,5 mil. HRK, što predstavlja  pad od 31,5 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija neznatno se povećala (za 0,5 %) u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 263,8 mlrd. HRK, od čega su 137,6 mlrd. HRK činile dionice, 126,2 mlrd. HRK obveznice, a 60,5 mil. HRK ETF-ovi. Kod dioničkih indeksa najveći mjesečni rast od 10,5 % ostvario je CROBEXkonstrukt, dok je najveći mjesečni pad zabilježio CROBEXtransport (-1,8 %). Mjesečni rast zabilježili su i glavni dionički indeksi Zagrebačke burze CROBEX (1,6 %) i CROBEX10 (2,5 %), kao i obveznički indeksi CROBIS (0,3 %) i CROBIStr (0,5 %). Dionica kojom se u kolovozu najviše trgovalo bila je dionica društva PODRAVKA d.d., kojom je ostvaren promet od 12,0 mil. HRK (12,9 % ukupnog trgovanja na burzi), a čija je vrijednost na mjesečnoj razini ostala nepromijenjena.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U kolovozu 2022. poslovala su ukupno 93 UCITS fonda, jedan više nego u prethodnom mjesecu jer je počeo s radom još jedan fond iz kategorije ostalih fondova. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 16,8 mlrd. HRK te je bila za 1,7 mil. HRK manja u odnosu na prethodni mjesec. Zadržan je i povećan pozitivan predznak ukupnih mjesečnih neto uplata u UCITS fondove, koje su u kolovozu iznosile 158,5 mil. HRK, i to opet najvećim dijelom zbog pozitivnih neto uplata u UCITS fondove iz kategorije „ostali“ (107,8 mil. HRK). Negativne mjesečne neto uplate ostvarili su dionički fondovi (-22,4 mil. HRK), mješoviti fondovi (-4,5 mil. HRK) i napajajući fondovi (-7,5 mil. HRK), dok su obveznički fondovi ostvarili pozitivne neto uplate (85,1 mil. HRK). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju kolovoza činila je 66,3 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 12,4 %, odnosno 6,8 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U kolovozu 2022. sve vrste UCITS fondova imale su negativan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom, i to napajajući -2,7 %, dionički -0,8 %, mješoviti -2,0 %, ostali -1,5 % i obveznički -0,6 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju kolovoza iznosila je 1, 0 mlrd. HRK (mjesečni rast od 5,5 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 5,7 %.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća.

[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenih u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.