23.09.2021.

Mjesečno izvješće za kolovoz 2021.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za kolovoz 2021.

 

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju kolovoza 2021. godine 10.026 članova (0,48 %) više u odnosu na prethodni mjesec, čime se broj ukupnih članova popeo na 2.088.425. Pritom je ponovno najveći dio od ukupno 10.822 nova člana (98,2 %) automatizmom rasporedio Regos. Prosječna mjesečna stopa rasta broja članova tijekom posljednjih godinu dana za OMF-ove kategorije A iznosila je 6,6 %, za OMF-ove kategorije C 2,1 %, dok je za OMF-ove kategorije B i dalje bila blago negativna (-0,1 %). Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u kolovozu 2021. prestalo je članstvo za 991 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u istom mjesecu iznosili su 628,6 mil. HRK, dok je od početka godine u OMF-ove uplaćeno ukupno 4,9 mlrd. HRK, odnosno 448,4 mil. HRK (10,2 %) više nego u istom razdoblju prethodne godine. Ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova u kolovozu su iznosili 150,7 mil. HRK. Od početka godine isplaćeno je ukupno 1,2 mlrd. HRK, što je za 284,7 mil. HRK ili 31,1 % više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Neto imovina OMF-ova na kraju kolovoza 2021. povećala se za 0,9 % na mjesečnoj razini te je iznosila 128,7 mlrd. HRK. Mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 0,97 % za kategoriju A, 0,55 % za kategoriju B i 0,20 % za kategoriju C, čime je nastavljen trend oporavka vrijednosti udjela u 2021. Prinosi Mirexa od početka godine iznose 9,50 % za kategoriju A, 5,32 % za kategoriju B i 0,54 % za kategoriju C, dok anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznose 7,6 % za Mirex A, 5,5 % za Mirex B i 4,7 % za Mirex C.

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju kolovoza iznosila su 82,2 mlrd. HRK (63,9 % ukupne imovine) te se njihov udio povećao za 0,2 p.b. na mjesečnoj razini. U istom je razdoblju zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova porasla za 2,7 p.b. te su ona krajem kolovoza iznosila 26,5 mlrd. HRK, odnosno 20,6 % imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 11,9 %, a ulaganja u strane dionice 9,1 % ukupne imovine OMF-ova. Promatrano po kategorijama, OMF-ovi kategorije A imaju 37,2 % imovine uloženo u dionice, OMF-ovi kategorije B imaju 21,8 % imovine uloženo u dionice, dok OMF-ovi kategorije C zbog strategije ulaganja s najmanje rizika ne ulažu u dionice. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 13,8 mlrd. HRK (10,7 % imovine) te je udio tih ulaganja u imovini neznatno povećan u odnosu na prethodni mjesec (za 2,0 p.b.). Novac i depoziti činili su u kolovozu 4,2 % imovine, odnosno 5,4 mlrd. HRK.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

U kolovozu 2021. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 %, dok je istovremeno broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) stagnirao, čime su spomenuti fondovi brojali 345.229 odnosno 45.415 članova. Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 53,1 mil. HRK, što je za 5,1 % manje u odnosu na prethodni mjesec. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 20,6 mil. HRK, što je za 14,6 % manje nego prethodni mjesec. Od svih isplata, njih 67,4 % bilo je zbog umirovljenja, 25,2 % zbog promjene fonda, 6,7 % zbog smrti, a ostatak od 0,6 % isplata bio je zbog ostalih razloga. Najveći dio isplata zbog umirovljenja, koji je iznosio 5,5 mil. HRK, isplaćen je putem mirovinskog društva (fonda), 4,7 mil. HRK isplaćeno je u formi jednokratnih isplata, dok je 3,7 mil. HRK transferirano za isplatu u mirovinska osiguravajuća društva.

Neto imovina DMF-ova u kolovozu je porasla za 69 mil. HRK (0,95 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,33 mlrd. HRK, dok su se mjesečni prinosi pojedinačnih fondova kretali u rasponu od 0,11 % do 1,03 %. Znatno širi je raspon godišnjih prinosa, koji je iznosio od 0,85 % do 14,46 %, dok se prinosi od početka godine kreću u rasponu od 0,11 % do 9,57 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja i dalje čine obveznice s udjelom od 56,7 % neto imovine, zatim dionice s 25,4 % te investicijski fondovi s 10,8 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,43 p.b., udio ulaganja u investicijske fondove za 0,59 p.b., dok se udio dionica povećao za 0,27 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U kolovozu 2021. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u prvih osam mjeseci 2021. iznosila je 8,1 mlrd. HRK, od čega se 1,98 mlrd. HRK (24,4 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 6,15 mlrd. HRK (75,6 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija povećala za 12,1 %, pri čemu je premija neživotnih osiguranja porasla za 12,7 %, a premija životnih osiguranja za 10,3 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (32,4 %), a zatim osiguranje cestovnih vozila (15,4 %) te ostala osiguranja imovine (12,1 %). Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 4,6 mlrd. HRK, što je na godišnjoj razini porast od 8,3 %. Od tog iznosa na životno osiguranje odnosi se 1,9 mlrd. HRK (pad od 0,3 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 2,7 mlrd. HRK (rast od 15,4 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u prvih osam mjeseci 2021. najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (34,1 %), osiguranje cestovnih vozila (18,7 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (15,4 %) i ostala osiguranja imovine (10,4 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u kolovozu 2021. blago je porastao u odnosu na prethodni mjesec (0,7 %) i iznosio je 126,6 mil. HRK. Redovni promet obveznicama, kojeg u prethodnom mjesecu nije bilo, iznosio je 7,98 mil. HRK, dok je redovni promet dionicama zabilježio mjesečni pad od 8,0 %, a redovni promet ETF-ovima mjesečni pad od 16,5 %. Promet unutar knjige ponuda zabilježio je mjesečni pad od 1,6 %, a pad od 37,6 % zabilježio je i promet na OTC tržištu. Tržišna kapitalizacija rasla je na mjesečnoj razini za 0,5 % te je na kraju kolovoza iznosila 268,7 mlrd. HRK, od čega su dionice činile 49,4 %, a obveznice 50,6 %. Kod dioničkih indeksa najizraženiji mjesečni rast zabilježili su CROBEXtransport (2,0 %) i CROBEXturist (1,8 %), dok je najveći mjesečni pad zabilježio CROBEXkonstrukt (-4,4 %). Najistaknutiji porast vrijednosti od početka godine zabilježili su prehrambeni indeks CROBEXnutris (16,44 %) i industrijski indeks CROBEXindustrija (11,67 %). Dionica kojom se u kolovozu najviše trgovalo na uređenom tržištu bila je ona Atlantske plovidbe d.d., kojom je ostvaren promet od 13,99 mil. HRK (12,8 % vrijednosti ukupnog trgovanja dionicama), a koja je zabilježila mjesečni rast cijene od 11,9 %.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U kolovozu 2021. poslovala su ukupno 94 UCITS fonda, koja su upravljala neto imovinom u vrijednosti od 21,1 mlrd. HRK, što je porast od 2,0 % u odnosu na prethodni mjesec. Tome su, uz nastavljeni trend pozitivnih tržišnih kretanja, doprinijele i pozitivne ukupne neto uplate od 355,2 mil. HRK. Neto uplate zadržale su pozitivan predznak u svim kategorijama fondova (dionički fondovi 43,5 mil. HRK, mješoviti fondovi 29,4 mil. HRK, obveznički fondovi 181,8 mil. HRK, napajajući fondovi 24,6 mil. HRK te kategorija ostali fondovi 75,8 mil. HRK). U kolovozu 2021. najviši imovinom ponderirani prosječni mjesečni prinos od 1,98 % imali su napajajući fondovi, a zatim dionički (1,79 %) i mješoviti fondovi (0,92 %). Fondovi iz kategorije ostali ostvarili su prosječni mjesečni prinos od 0,51 %, a obveznički fondovi 0,15 %. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju kolovoza 2021. činila je 72,8 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 10,6 %, odnosno 6,2 % ukupne neto imovine UCITS fondova.

Imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju kolovoza iznosila je 1,02 mlrd. HRK, što je mjesečni pad od 0,5 %, pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -0,3 %.

 

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.