Informacija o virtualnim valutama i rizicima ulaganja u virtualne valute

Vijest objavljena: 20.2.2018.

Uzimajući u obzir kontinuirani interes šire javnosti za tematikom virtualnih valuta i ulaganjima u virtualne valute (od kojih su najpoznatije Bitcoin i Ether), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) još jednom poziva građane na oprez i razborito postupanje kod ulaganja u takve proizvode. Riječ je o vrlo rizičnim i visoko špekulativnim ulaganjima kod kojih, između ostalog, postoji rizik značajnog gubitka uloženih sredstava. Virtualne valute ne izdaju niti za njih garantiraju središnje banke i takvi proizvodi nemaju pravni status novca, odnosno valute.

Riječ je o proizvodima čija cijena, odnosno vrijednost podliježe znatnoj fluktuaciji u vrlo kratkom vremenskom razdoblju, kod kojih nema instrumenata zaštite i koji nisu regulirani. Kod takvih proizvoda postoji i velika vjerojatnost znatne promjene (kolebljivosti) cijene. Ulagatelj u takve proizvode sam je odgovoran za moguće gubitke proizašle iz ulaganja.

Osim rizika pada cijene, kod korištenja takvih proizvoda mogu se materijalizirati razni rizici s kojima se potrebno upoznati prije ulaganja, a oni uključuju nemogućnost prodaje proizvoda, nedostatak transparentnosti formiranja cijene, moguće operativne probleme na platformama za ulaganje i trgovanje. Tako npr. može doći do zastoja u trgovanju, hakerskih napada na platforme, nemogućnosti prodaje u željenom razdoblju, nemogućnosti pristupa elektroničkom novčaniku itd.

Uslijed navedenog, Hanfa i ovim putem ponovo poziva građane na izuzetan oprez pri korištenju ovih nereguliranih proizvoda. Prije donošenja odluke o ulaganju u virtualne valute uputno je detaljno se informirati o obilježjima i rizicima koji proizlaze iz ulaganja u njih, pri čemu se kao izvori informacija preporučuju pouzdani i vjerodostojni izvori kao što su nadzorna tijela i institucije zadužene za nadzor financijskog sustava u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji. Mjerodavna tijela u Hrvatskoj i u nizu država članica Europske unije već su objavila informacije o ovoj tematici (kao što su priopćenje Hrvatske narodne banke i informacija Vijeća za financijsku stabilnost), a posljednje upozorenje zajednički su 12. veljače 2018. objavili Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA), Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) i Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA).