Popis odobrenih prospekata

Izdavatelj/ponuditelj/podnositelj zahtjeva za uvrštenje Vrsta vrijednosnih papira Datum odluke o odobrenju prospekta/dopune prospekta  Prospekt/dopuna prospekta Konačni uvjeti osnovnog prospekta 
ATLANTSKA PLOVIDBA d.d., Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24, OIB: 61063868086 izdanje i uvrštenje na uređeno 
tržište do najviše 697.760 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, bez nominalnog iznosa
19.9.2023. pojednostavljeni prospekt u vezi s izdanjem i 
uvrštenjem
 
PRIMO REAL ESTATE d.d., Zagreb, Ulica Miroslava Miholića 2, OIB: 52157649749 uvrštenje na uređeno tržište 900.715 redovnih dionica,
izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalnog iznosa 200,00 kuna po dionici, ukupnog
nominalnog iznosa 180.143.000,00 kuna
20.6.2023. pojednostavljeni prospekt u vezi s uvrštenjem  

Izdavatelj/ponuditelj/podnositelj zahtjeva za uvrštenje  Vrsta vrijednosnih papira Datum odluke o odobrenju prospekta/dopune prospekta  Prospekt/dopuna prospekta   Konačni uvjeti osnovnog prospekta 
DALEKOVOD, d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222 uvrštenje na uređeno tržište 41.000.000 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalnog iznosa 10,00 kuna po dionici, ukupnog nominalnog iznosa 410.000.000,00 kuna 4.5.2022. pojednostavljeni prospekt u vezi s uvrštenjem  
IMPERIAL RIVIERA d.d., Rab, Jurja Barakovića 2, OIB: 90896496260 uvrštenje na uređeno tržište 790.010 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, bez nominalnog iznosa 28.4.2022 pojednostavljeni prospekt u vezi s uvrštenjem  
MON PERIN d.d., Bale, Trg La Musa 2, OIB: 06374155285 uvrštenje na uređeno tržište 10.673.027 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalnog iznosa 10,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa 106.730.270,00 kuna 13.3.2022. jedinstveni prospekt u vezi s uvrštenjem  
STANOVI JADRAN d.d., Split, Kralja Zvonimira 14/IX, OIB: 88680117715 uvrštenje na uređeno tržište 355.269 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalnog iznosa 200,00 kuna po dionici, ukupnog nominalnog iznosa 71.053.800,00 kuna  1.2.2022. jedinstveni prospekt u vezi s uvrštenjem  
Quattro logistika d.d., Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB: 91855269571 uvrštenje na uređeno tržište 32.500.005 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalnog iznosa 10,00 kuna po dionici, ukupnog nominalnog iznosa 325.000.050,00 kuna.  2.6.2022. jedinstveni prospekt u vezi s uvrštenjem

 

 

 

 

 

Agro Invest Grupa d.o.o., Buzin, Buzinski prilaz 10, OIB: 94617721444 Uvrštenje obveznica na uređeno tržište ukupnog nominalnog iznosa do najviše 300.000.000,00 HRK, denominacije  od 1,00 HRK, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i amortizirajuće dospijeće glavnice kroz polugodišnju otplatu u iznosu od po 5% glavnice krajem svakog od prvih 12 (dvanaest) polugodišnjih razdoblja nakon dana izdanja, 10% glavnice krajem 13. (trinaestog)  polugodišnjeg razdoblja nakon dana izdanja te s dospijećem posljednjeg dijela glavnice u iznosu od 30% glavnice 7 (sedam) godina nakon dana izdanja, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku. 9.6.2022. jedinstveni prospekt u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem  
MERITUS ULAGANJA d.d., Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 62A, OIB 62230095889 Javna ponuda i uvrštenje obveznica na uređeno tržište ukupnog nominalnog iznosa do najviše 50.000.000,00 EUR, denominacije od 100.000,00 EUR, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratno dospijeće glavnice nakon pet godina. 14.7.2022. jedinstveni prospekta u vezi s javnom ponudom obveznica  
PROFESSIO ENERGIA d.d., Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB 88975636912, Uvrštenje na uređeno tržište 1.604.478 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalnog iznosa 100,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa 160.447.800,00 kuna. 29.7.2022. jedinstveni pojednostavljeni prospekt u vezi s uvrštenjem  
HELIOS FAROS, dioničko društvo za ugostiteljstvo, Stari Grad, Naselje Helios 5, OIB: 48594515409 Uvrštenje na uređeno tržište 13.000.000 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalnog iznosa 10,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa 130.000.000,00
kuna.
26.10.2022. prospekt EU-a za oporavak  
VIS, d.d., Vis, Šetalište Apolonija Zanelle 5, OIB: 55505367731 Uvrštenje 1.550.000
redovnih dionica na uređeno tržište, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalnog iznosa
10,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa 5.500.000,00 kuna.
13.12.2022. prospekt EU-a za oporavak  
MODRA ŠPILJA d.d., Komiža, Ribarska ulica 72, OIB: 30953977438 Uvrštenje 2.200.000 redovnih dionica na uređeno tržište, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalnog iznosa 10,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa 22.000.000,00 kuna.  21.12.2022. prospekt EU-a za oporavak 

Izdavatelj/ponuditelj/podnositelj zahtjeva za uvrštenje Vrsta vrijednosnih papira Datum odluke o odobrenju prospekta/dopune prospekta Prospekt/dopuna prospekta 

Konačni uvjeti osnovnog prospekta 

 

SAMOBORKA d.d., Samobor, Zagrebačka 32a, OIB: 53149109818 uvrštenje 2.000.000 obveznica na uređeno tržište, nominalnog iznosa 1,00 EUR, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz tromjesečnu isplatu kamata i amortizaciju glavnice kroz nejednake tromjesečne obroke, u cijelosti po dospijeću 2. kolovoza 2026., izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, ukupnog nominalnog iznosa 2.000.000 EUR 9.12.2021. jedinstveni prospekt u vezi s uvrštenjem  
HOK-OSIGURANJE d.d., Zagreb, Capraška ulica 6, OIB: 00432869176 uvrštenje 17.000.000 obveznica na uređeno tržište, denominacije od 1,00 HRK, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i isplatu glavnice, u cijelosti, po dospijeću 18. prosinca 2025., izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, ukupnog nominalnog iznosa 17.000.000,00 kuna 2.12.2021. jedinstveni prospekt u vezi s uvrštenjem    
INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb, Avenija V. Holjevca 10, OIB: 27759560625 javna ponuda i uvrštenje obveznica na uređeno tržište ukupnog nominalnog iznosa do najviše 2.000.000.000,00 HRK, denominacije od 1.000.000,00 HRK, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratno dospijeće glavnice nakon pet godina, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku 10.11.2021. pojednostavljeni jedinstveni prospekt u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem   
SPIN VALIS d.d., Požega, Industrijska 24, OIB: 39070040029  uvrštenje 65.706 redovnih dionica na uređeno tržište, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalnog iznosa 440,00 kuna po dionici,
ukupnog nominalnog iznosa 28.910.640,00 kuna
1.9.2021. jedinstveni prospekt u vezi s uvrštenjem    
Meritus ulaganja d.d., Zagreb, Heinzelova ulica 62a, OIB: 62230095889 javna ponuda najmanje 122.000, a najviše 140.000 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, bez nominalnog iznosa i uvrštenje na uređeno tržište najmanje 122.000, a najviše 140.000 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku 8.7.2021 pojednostavljeni prospekt u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem  
SPAN d.d., Zagreb, Koturaška cesta 47, OIB 19680551758 javna ponuda do 578.200 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 5.782.000,00 kuna i uvrštenje na uređeno tržište 1.960.000 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 19.600.000,00 kuna  8.7.2021.  jedinstveni prospekt u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem  
M SAN GRUPA d.o.o., Zagreb, Buzinski prilaz 10, OIB: 34695138237 javna ponuda i uvrštenje obveznica na uređeno tržište ukupnog nominalnog iznosa do najviše 200.000.000,00 kuna, denominacije od 1,00 kune, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu i dospijećem od 5 godina, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku  17.6.2021.  jedinstveni prospekt u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem  
VILLA DUBROVNIK d.d., Dubrovnik, Vlaha Bukovca 6, OIB: 66669628743 uvrštenje 830.019 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 83.001.900,00 kuna  2.6.2021.  dopuna jedinstvenog prospekta u vezi s uvrštenjem  
PRIMO REAL ESTATE d.d., Zagreb, Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9, OIB: 52157649749 uvrštenje 806.385 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 200 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 161.277.000,00 kuna 2.6.2021. prospekt uvrštenja redovnih dionica

Izdavatelj/ponuditelj/ podnositelj zahtjeva za uvrštenje Vrsta vrijednosnih papira Datum odluke o odobrenju prospekta/dopune prospekta Prospekt/dopuna prospekta Konačni uvjeti osnovnog prospekta
SAMOBORKA d.d., Samobor, Zagrebačka 32/a, OIB: 53149109818 6.800.000 obveznica, nominalne vrijednosti 1,00 EUR, izdanih u nematerijaliziranom obliku, na uređeno tržište. 23.12.2020. prospekt u vezi s uvrštenjem  
CIAK Grupa d.d., Zagreb, Savska Opatovina 36, OIB: 28466564680 izdanje do najviše 7.218.825 novih redovnih dionica na ime javnom ponudom, bez nominalnog iznosa, u nematerijaliziranom obliku i uvrštenjem na uređeno tržište novih dionica te postojećih 13.406.390 redovnih dionica, svih izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, bez nominalnog iznosa 3.12.2020. prospekt u vezi s izdanjem i uvrštenjem   
ATLANTIC GRUPA d.d., Zagreb, Miramarska 23, OIB: 71149912416 obavijest o vrijednosnom papiru i sažetak prospekta u svezi izdanja i uvrštenja na uređeno tržište obveznica ukupnog nominalnog iznosa do najviše 300.000.000,00 kuna u denominaciji od 1.000,00 kuna 26.11.2020. obavijest o vrijednosnom papiru i sažetak prospekta  
ATLANTIC GRUPA d.d., Zagreb, Miramarska 23, OIB: 71149912416 - 4.11.2020. registracijski dokument   
VIS d.d., Vis, Šetalište Apolonija Zanelle 5 , OIB: 55505367731  4.511.916 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 45.119.160,00 kuna 17.9.2020.  prospekt u vezi  uvrštenjem   
MODRA ŠPILJA d.d., Komiža, Ribarska ulica 72, OIB: 30953977438  3.263.225 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 32.632.250,00 kuna  17.9.2020.  prospekt u vezi s uvrštenjem   
VILLA DUBROVNIK d.d., Dubrovnik, Vlaha Bukovca 6, OIB: 66669628743   830.019 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti po dionici 100,00 kuna, ukupne nominalne vrijednosti 83.001.900,00 kuna 16.7.2020.  prospekt u vezi s uvrštenjem  
IMPERIAL RIVIERA d.d., Rab, Jurja Barakovića 2, OIB: 90896496260  488.012 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, bez nominalnog iznosa  7.5.2020.  prospekt u vezi s uvrštenjem  
HELIOS FAROS, dioničko društvo za ugostiteljstvo, Stari Grad, Naselje Helios 5, OIB: 48594515409  23.595.766 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 235.957.660,00 kuna  29.4.2020.  prospekt u vezi s uvrštenjem   
THE GARDEN BREWERY d.d., Zagreb, Kanalski put 1, OIB: 54394356292  80.807 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 500,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 40.403.500,00 kuna  29.4.2020.   prospekt u vezi s uvrštenjem

Izdavatelj/ponuditelj/ podnositelj zahtjeva za uvrštenje Vrsta vrijednosnih papira Datum odluke o odobrenju prospekta/dopune prospekta Prospekt/dopuna prospekta Konačni uvjeti osnovnog prospekta
VARTEKS d.d., Varaždin, Zagrebačka 94, OIB:00872098033  1.885.879 redovnih dionica na uređeno tržište, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 18.858.790,00 kuna  5.12.2019.  prospekt uvrštenja dionica   
JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d., Rijeka, Svilno 20, OIB: 20950636972 do najviše 130.000.000 obveznica denominacije od 1,00 HRK, s fiksnom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu i dospijećem od 5 godina, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku  21.11.2019.  prospekt izdanja i uvrštenja obveznica   
DALEKOVOD PROFESSIO d.d., Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB: 88975636912  661.696 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 66.169.600,00 kuna  1.8.2019.  prospekt uvrštenja dionica   
MERITUS ULAGANJA d.d., Zagreb, Heinzelova ulica 62/a, OIB: 62230095889  857.805 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, bez nominalnog iznosa, ukupne nominalne vrijednosti 85.780.500,00 kuna 25.7.2019.  prospekt uvrštenja dionica   
BADEL 1862 dioničko društvo, vina, alkoholna i bezalkoholna pića, Zagreb, Vlaška 116, OIB 36749512860 24.653.649 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti  246.536.490,00 kuna   6.6.2019.  prospekt uvrštenja dionica  
PETROKEMIJA, d.d., Kutina, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008  54.155.771 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 541.557.710,00 kuna 4.4.2019.  prospekt uvrštenja dionica   

Izdavatelj/ponuditelj/ podnositelj zahtjeva za uvrštenje Vrsta vrijednosnih papira Datum odluke o odobrenju prospekta/dopune prospekta Prospekt/dopuna prospekta Konačni uvjeti osnovnog prospekta
Erste&Steiermärkische  bank d.d., Rijeka, Jadranski  trg  3/a obveznica do najviše
500.000.000,00 HRK, denominacije  od  1.000.000,00 HRK, s fiksnom kamatnom stopom uz
polugodišnju isplatu kamata i dospijećem od 5 godina, izdanih na ime, u nematerijaliziranom
obliku
15.11.2018. prospekt izdanja i uvrštenja obveznica  
KRAŠ d.d., Zagreb, Ravnice 48 najmanje 62.500 do najviše 125.000 novih redovnih dionica na ime nominalnog iznosa 400,00 kuna u nematerijaliziranom obliku, ukupnog nominalnog iznosa od najmanje 25.000.000,00 do najviše 50.000.000,00 kuna 25.10.2018. prospekt izdanja i uvrštenja  
Drvna  industrija  SPAČVA  dioničko  društvo,  Vinkovci,  Duga  ulica  181 1.500.000 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom  obliku, nominalne  vrijednosti 20,00kuna po dionici, ukupne
nominalne vrijednosti 30.000.000,00 kuna
12.9.2018. prospekt u vezi s uvrštenjem dionica  
Jadran d.d., Bana Jelačića 16, Crikvenica do 16.390.360 redovnih dionica, na ime, bez nominalnog iznosa, ukupne nominalne vrijednosti do 282.733.710,00 kuna 12.9.2018. prospekt u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem dionica  
Stanovi Jadran d.d. za poslovanje nekretninama, Kralja Zvonimira 14/IX, Split 381.240 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 200,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 76.248.000,00 kuna 21.6.2018. prospekt u vezi s uvrštenjem dionica  
Jadran d.d., Crikvenica, Bana Jelačića 16  49.131.669 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 491.316.690,00 kuna   5.1.2018. prospekt u vezi s uvrštenjem dionica 

Izdavatelj/ponuditelj/ podnositelj zahtjeva za uvrštenje Vrsta vrijednosnih papira Datum odluke o odobrenju prospekta/dopune prospekta Prospekt/dopuna prospekta Konačni uvjeti osnovnog prospekta
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3/a obveznica, nominalnog iznosa 1,00 EUR svaka, ukupnog nominalnog iznosa do 50.000.000,00 EUR, s godišnjom fiksnom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata te dospijećem od pet godina 17.11.2017.  prospekt u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem obveznica    
ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod 2.556.546 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 20,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 51.130.920,00 kuna 3.11.2017.  prospekt u vezi s uvrštenjem dionica   
ARENA HOSPITALITY GROUP d.d., Pula, Smareglina ulica 3 javna ponuda i uvrštenje najmanje 1.000.000 do najviše  2.000.000 redovnih  dionica, na ime, u nematerijaliziranom obliku i u nominalnom iznosu od 20,00 kuna svaka te uvrštenja 1.091.250 redovnih dionica, na ime, u nematerijaliziranom obliku i u nominalnom iznosu od 20,00 kuna svaka   28.04.2017.  prospekt u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem dionica  
12.05.2017. (dopuna br. 1) dopuna prospekta br.1  
SUNCE KONCERN d.d., Zagreb, Trpinjska 9 4.443.062 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 444.306.200,00 kuna 21.04.2017. prospekt u vezi s uvrštenjem dionica 

Izdavatelj/ponuditelj/ podnositelj zahtjeva za uvrštenje Vrsta vrijednosnih papira Datum odluke o odobrenju prospekta/dopune prospekta Prospekt/dopuna prospekta Konačni uvjeti osnovnog prospekta
FTB TURIZAM d.d., Zagreb, Miramarska 24 302.641 redovnih dionica, na ime, u nematerijaliziranom obliku, pojedinaćne nominalne vrijednosti 670,00 kuna, ukupne nominalne vrijednosti 202.769.470,00 kuna 28.10.2016. prospekt u vezi s uvrštenjem dionica  
HTP KORČULA d.d., Korčula 722.409 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 50,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 36.120.450,00 kuna  21.10.2016.  prospekt u vezi s uvrštenjem dionica  
Lanište d.o.o., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4b 54.985.733 obveznica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 1,00 EUR svaka, ukupno nominalnog iznosa 54.985.733,00 EUR 23.9.2016. Sažetak prospekta i Obavijest o vrijednosnom papiru radi uvrštenja obveznica  
Lanište d.o.o., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4b      Registracijski dokument  
Zagrebačka burza d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a 4.635.700 redovnih dionica, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku 26.8.2016. prospekt u svezi uvrštenja dionica  
ATLANTIC GRUPA d.d., Zagreb, Miramarska 23 obveznica, nominalnog iznosa 1,00 kuna svaka, ukupnog nominalnog iznosa od 200.000.000,00 kuna, s godišnjom fiksnom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata te dospijećem od pet godina 10.6.2016. prospekt u vezi s izdanjem i uvrštenjem obveznica na uređeno tržište  
JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d., Rijeka, Svilno obveznica, nominalnog iznosa 1,00 kuna svaka, ukupnog nominalnog iznosa od 200.000.000,00 kuna, s godišnjom fiksnom kamatnom stopom od 5,8125 % i dospijećem dana 21. prosinca 2020. 19.2.2016 prospekt u svezi uvrštenja obveznica  
SUNČANI HVAR dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, Hvar, Ive Miličića 3  11.077.497 redovnih  dionica,  pojedinačne  nominalne  vrijednosti  20,00  kuna,  izdanih  na  ime,  u nematerijaliziranom obliku  12.2.2016. prospekt u svezi uvrštenja dionica

zdavatelj/ponuditelj/ podnositelj zahtjeva za uvrštenje Vrsta vrijednosnih papira Datum odluke o odobrenju prospekta/dopune prospekta Prospekt/dopuna prospekta Konačni uvjeti osnovnog prospekta
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d., Zagreb, Jurišićeva 4c 2.024.625 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 600,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 1.214.775.000,00 kuna 30.10.2015. prospekt u svezi uvrštenja dionica  
TANKERSKA NEXT GENERATION d.d., Zadar, Božidara Petranovića 4 1.533.345 redovnih dionica, bez nominalne vrijednosti 16.10.2015.  prospekt u svezi uvrštenja dionica  
OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, Bani 75/a obveznica, nominalnog  iznosa 1,00 kuna svaka, ukupnog nominalnog iznosa 250.000.000,00  kuna, s godišnjom  fiksnom kamatnom  stopom od 5,25%, i dospijećem 2022. godine 31.07.2015.  Sažetak prospekta i Obavijest o vrijednosnom papiru radi uvrštenja obveznica  
OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, Bani 75/a     Registracijski dokument  
HTP OREBIĆ d.d., Orebić, Obala Pomoraca 36 redovne dionice, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna 24.07.2015. prospekt u svezi uvrštenja dionica  
PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32 redovne dionice, pojedinačne nominalne vrijednosti 220,00 kuna 19.06.2015. prospekt u svezi javne ponude i uvrštenja dionica  
LUKA RIJEKA d.d., Rijeka, Riva 1 redovne dionice, pojedinačne nominalne vrijednosti 40,00 kuna 19.06.2015. prospekt u svezi javne ponude i uvrštenja dionica  
OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, Bani 75/a redovne dionice, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna 27.3.2015. Sažetak prospekta i Obavijest o vrijednosnom papiru radi uvrštenja dionica  
OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, Bani 75/a     Registracijski dokument  
PETROKEMIJA d.d., Kutina, Aleja Vukovar 4 redovne dionice, pojedinačne nominalne vrijednosti 30,00 kuna 6.3.2015. prospekt uvrštenja dionica  
GRANOLIO d.d., Zagreb, Budmanijeva 5  redovne dionice, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna  27.02.2015. prospekt uvrštenja dionica  
HTP Korčula d.d., Korčula, Šetalište Frana Kršinića 10  redovne dionice, pojedinačne nominalne vrijednosti 50,00 kuna  13.02.2015. prospekt uvrštenja dionica  
HP-Hrvatska  pošta  d.d., Zagreb,  Jurišićeva  13 obveznica, nominalnog  iznosa  1,00  kuna  svaka,  ukupnog nominalnog iznosa od 400.000.000,00 kn, s godišnjom fiksnom kamatnom stopom od 5,125% i dospijećem dana 10. studenog 2019. godine 6.2.2015. prospekt uvrštenja obveznica  
Dalekovod d.d., Zagreb, Marijana Čavića 4 obveznica, nominalnog iznosa 1,00 EUR svaka, ukupnog nominalnog iznosa od 1.235.713,00  EUR, s godišnjom fiksnom  kamatnom stopom od 4% i dospijećem 2030. godine 16.1.2015rješenje ispravak_23.01.2015 prospekt uvrštenja obveznica  
Dalekovod d.d., Zagreb, Marijana Čavića 4 obveznica, nominalnog iznosa 1,00 kuna svaka, ukupnog nominalnog iznosa od 16.177.185,00  kn, s godišnjom fiksnom  kamatnom  stopom od 4% i dospijećem 2030. godine 16.1.2015. prospekt uvrštenja obveznica  
TANKERSKA NEXT GENERATION d.d., Zadar, Božidara Petranovića 4 redovne dionice, bez nominalne vrijednosti, ukupne vrijednosti izdanja do 180.000.000,00 HRK 16.1.2015. prospekt u svezi javne ponude i uvrštenja dionica  
Institut IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1 redovne dionice, pojedinačne nominalne vrijednosti 190,00 HRK 9.1.2015. prospekt uvrštenja dionica  

Izdavatelj/ ponuditelj/ podnositelj zahtjeva za uvrštenje Vrsta vrijednosnih papira Datum odluke o odobrenju prospekta/dopune prospekta Prospekt/dopuna prospekta Konačni uvjeti osnovnog prospekta
Dalekovod d.d., Zagreb, Marijana Čavića 4 redovne dionice, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 HRK 24.12.2014. prospekt uvrštenja dionica  
VALAMAR RIVIERA d.d., Poreč, Stancija Kaligari 1 redovne dionice, bez nominalne vrijednosti, ukupne vrijednosti 1.672.021.210,00 HRK 12.12.2014.  prospekt uvrštenja dionica  
CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Miramarska 22 redovne dionice, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.400,00 HRK 31.10.2014. prospekt uvrštenja dionica  
ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1 redovne dionice, pojedinačne nominalne vrijednosti 20,00 HRK 24.10.2014.25.11.2014. (dopuna)  prospekt izdanja dionicadopuna  
Drvna industrija SPAČVA d.d., Vinkovci, Duga 181 redovne dionice, pojedinačne nominalne vrijednosti 20,00 HRK 15.10.2014. prospekt uvrštenja dionica  
Jadranska Banka d.d., Šibenik, Ante Starčevića 4 redovne dionice, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.000,00 HRK 11.8.2014. prospekt izdanja dionica  
Sunčani Hvar d.d., Hvar, Dolac bb redovne dionice, pojedinačne nominalne vrijednosti 40,00 kuna 14.02.2014. prospekt uvrštenja dionica  
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.