26.03.2024.

Mjesečno izvješće za veljaču 2024.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za veljaču 2024.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju veljače 2024. ukupno 2.260.083 člana, odnosno 4.347 članova (0,19 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u kategoriji B nalazilo 80,5 %, u kategoriji A 14,8 %, a u kategoriji C 4,7 % ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 5.334 nova člana u veljači, njih 5.179 (97,1 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u veljači je prestalo članstvo za 988 osiguranika. Ukupni  doprinosi uplaćeni u OMF-ove u veljači iznosili su 113,9 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja siječnja). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 16,4 mil. EUR (0,1 % neto imovine s kraja siječnja), što je za 5,7 mil. EUR manje u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju veljače 2024. iznosila je 20,8 mlrd. EUR, što je za 0,2 mlrd. EUR (1,2 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju veljače nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,1 % za kategoriju A, 0,9 % za kategoriju B i -0,02 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 14,1 % za kategoriju A, 10,1 % za kategoriju B i 4,4 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 7,4 % za Mirex A, 5,3 % za Mirex B i 3,3 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju veljače 2024. iznosila su 12,8 mlrd. EUR (61,4 % imovine) te se njihov udio smanjio za 0,2 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se za 0,5 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju veljače 2024. iznosila 23,3 % imovine OMF-ova (4,8 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 13,9 %, a ulaganja u strane dionice 9,4 % imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,2 mlrd. EUR (10,8 % imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini povećao za 0,01 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u veljači 3,7 % imovine, odnosno 760,4 mil. EUR.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Na kraju veljače 2024. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,6 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) za 0,2 %, čime su spomenuti fondovi na kraju mjeseca imali 398.849 članova (ODMF), odnosno 48.752 člana (ZDMF). Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u veljači 2024. iznosile su 10,4 mil. EUR (0,8 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je smanjenje od 9,3 % u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u veljači 2024. iznosile su 6,3 mil. EUR, što je za 0,2 mil. EUR (2,9 %) više od isplata u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 72,4 %, isplate zbog promjene fonda 24,2 %, a isplate zbog smrti 3,4 % ukupnih isplata u veljači. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,4 mil. EUR isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), 1,8 mil. EUR u obliku jednokratnih isplata, a 1,4 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u veljači se povećala za 9,2 mil. EUR (0,7 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,3 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u veljači su se kretali od -0,2 % do 2,2 %, a prinosi na godišnjoj razini od 3,5 % do 16,7 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (53,9 % imovine), a zatim dionice (25,9 %) te investicijski fondovi (10,6 %). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 1,1 p.b., udio dionica za 0,3 p.b., a udio ulaganja u investicijske fondove  za  0,4 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U veljači 2024. poslovalo je ukupno 14 društava za osiguranje. Ukupna naplaćena premija u prva dva mjeseca 2024. iznosila je 287,0 mil. EUR, od čega se 48,7 mil. EUR (17,0 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 238,3 mil. EUR (83,0 %) na premiju neživotnih osiguranja. U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (36,5 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (19,1 %) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,7 %). Iznos likvidiranih šteta u prva dva mjeseca 2024. iznosio je 219,9 mil. EUR. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 85,4 mil. EUR (38,9 %), a na neživotno osiguranje 134,5 mil. EUR (61,1 %). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (41,4 %), osiguranje cestovnih vozila (21,1 %) i osiguranje od požara i elementarnih šteta (10,4 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u veljači 2024. iznosio je 35,1 mil. EUR, što predstavlja rast od 9,9 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija povećala se za 2,2 % u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 43,0 mlrd. EUR, od čega su 24,0 mlrd. EUR činile dionice, 17,9 mlrd. EUR obveznice, 1,1 mlrd. EUR strukturirani proizvodi i 35 mil. EUR ETF-ovi. Kada je riječ o sektorskim dioničkim indeksima, najveći mjesečni rast od 7,6 % ostvario je CROBEXindustrija, dok je najveći mjesečni pad od -4,9 % zabilježio CROBEXkonstrukt. Mjesečni rast zabilježio je i glavni dionički indeks Zagrebačke burze CROBEX, kao i CROBEXtr (oba 2,3 %). Obveznički indeks CROBIS zabilježio je mjesečni pad (-0,04 %), dok je CROBIStr ostvario mjesečni rast od 0,2 %. Dionica kojom se u veljači najviše trgovalo bila je dionica društva Zagrebačka banka d.d., kojom je ostvaren promet od 3,2 mil. EUR (11,6 % ukupnog trgovanja na burzi u veljači), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni pad -1,7%.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U veljači 2024. poslovalo je ukupno 108 UCITS fondova. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 2,4 mlrd. EUR te je bila za 41,1 mil. EUR, ili 1,7 %, veća u odnosu na prethodni mjesec. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju veljače činila je 37,2 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 16,4 % odnosno 11,1 % ukupne neto imovine UCITS fondova. Ukupne neto uplate svih UCITS fondova u veljači bile su pozitivne i iznosile su 67,8 mil. EUR. Pozitivne neto uplate u veljači su ostvarili novčani fondovi 46,1 mil. EUR, fondovi iz kategorije „ostali“ 24,0 mil. EUR, dionički 5,7 mil. EUR, dok su negativne mjesečne neto uplate ostvarili mješoviti fondovi -1,8 mil. EUR, napajajući -2,7 mil. EUR i obveznički -19,3 mil. EUR. U veljači 2024. pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom imale su sve vrste UCITS fondova, osim novčanih i to: dionički (0,8 %), napajajući (0,1 %), fondovi iz kategorije „ostali“ (1,2 %), mješoviti (0,8 %) i obveznički (0,9 %), dok je za novčane fondove taj prinos iznosio -0,5 %. Prosječni godišnji prinos ponderiran imovinom na kraju veljače 2024. iznosio je za dioničke fondove 7,4 %, mješovite 5,9 %, fondove iz kategorije „ostali“ 15,4 %, napajajuće 2,5 % i obvezničke 9,5 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju veljače iznosila je 150,5 mil. EUR (mjesečni pad od 0,5 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -0,4 %.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Statistika/Mjesečna izvješća.


[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenu u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.