24.05.2023.

Mjesečno izvješće za travanj 2023.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za travanj 2023.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju travnja 2023. ukupno 2.195.339 članova, odnosno 3.831 člana (0,17 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 84,6 %, u A kategoriji 11,5 %, te u C kategoriji 3,9 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 4.656 novih članova u travnju njih 4.527 (97,2 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u travnju je prestalo članstvo za 825 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u travnju iznosili su 98,6 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja ožujka). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 9,5 mil. EUR (0,1 % neto imovine s kraja ožujka), što je 19,7% manje u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju travnja 2023. iznosila je 18,4 mlrd. EUR, što je za 164,4 mil. EUR (0,9 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju travnja nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,0 % za kategoriju A, 0,4 % za kategoriju B i 0,3 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 4,5 % za kategoriju A, 0,4 % za kategoriju B i -1,3 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,7 % za Mirex A, 5,0 % za Mirex B i 3,2 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju travnja 2023. iznosila su 11,4 mlrd. EUR (62,3 % imovine) te se njihov udio smanjio za 1,8 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova smanjila se za 0,1 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju travnja 2023. iznosila 21,4 % imovine OMF-ova (3,9 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,5 %, a ulaganja u strane dionice 8,9 % imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,0 mlrd. EUR (11,0 % imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini smanjio za 0,4 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u travnju 3,8 % imovine, odnosno 704,2 mil. EUR.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Na kraju travnja 2023. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) povećao se za 0,03 %, čime su spomenuti fondovi brojali 379.625 (ODMF) odnosno 47.679 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u travnju 2023. iznosile su 8,1 mil. EUR (0,7 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca.), što je smanjenje od 0,8 mil. EUR u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u travnju 2023. iznosile su 3,5 mil. EUR, što je za 1,4 mil. EUR (27,9 %) manje od isplata u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 71,7 %, isplate zbog promjene fonda 19,0 %, a isplate zbog smrti 9,3 % ukupnih isplata u travnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,1 mil. EUR isplaćen je putem mirovinskog društva (fonda), 0,8 mil. EUR u formi jednokratnih isplata, a 0,6 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u travnju se povećala za 10,7 mil. EUR (1,0 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,1 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u travnju kretali su se od -1,2 % do 0,8 %, a prinosi na godišnjoj razini od -10,0 % do 3,1 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (54,3 % imovine), a zatim dionice (25,2 %) te investicijski fondovi (12,1 %). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,7 p.b., udio dionica za 0,6 p.b., dok je udio ulaganja u investicijske fondove ostao nepromijenjen u odnosu na prethodni mjesec.

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u travnju 2023. iznosio je 23,7 mil. EUR, što predstavlja pad od 15,6 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija smanjila se za 0,5 % u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 37,5 mlrd. EUR, od čega su 19,6 mlrd. EUR činile dionice, 17,9 mlrd. EUR obveznice, a 9 mil. EUR ETF-ovi. Promatrajući sektorske dioničke indekse, najveći mjesečni rast od 8,0 % ostvario je CROBEXindustrija, dok je najveći mjesečni pad od 2,4 % zabilježio je CROBEXtransport. Mjesečni pad zabilježio je i glavni dionički indeks Zagrebačke burze CROBEX (-0,3 %), dok je CROBEX10 zabilježio mjesečni rast od 0,6 %. Obveznički indeks CROBIS zabilježio je mjesečni rast od 0,3 %, a mjesečni rast od 0,5 % ostvario je i CROBIStr. Dionica kojom se u travnju najviše trgovalo ponovno je bila dionica društva SPAN d.d., kojom je ostvaren promet od 4,2 mil. EUR (23,2 % ukupnog trgovanja na burzi u travnju), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni rast od 13,0 %.

INVESTICIJSKA DRUŠTVA

Na kraju prvog tromjesečja 2023. poslovale su 23 pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga, odnosno 5 investicijskih društava, 12 kreditnih institucija i 6 društava za upravljanje investicijskim fondovima. U prvom tromjesečju 2023. ostvaren je tromjesečni rast vrijednosti imovine kojom upravljaju sve tri grupe ovlaštenih pravnih osoba, i to investicijska društva 16,8 %, društva za upravljanje investicijskim fondovima 2,4 % i kreditne institucije 1,3 %[3]. U odnosu na prethodno tromjesečje imovina pod skrbništvom kreditnih institucija povećana je za 15,4 %, a imovina pod skrbništvom investicijskih društava za 13,5 % . U prvom tromjesečju 2023. distribuirano je 304,8 mil. EUR vrijednosti financijskih instrumenata (porast od 55,4 % u odnosu na prethodno tromjesečje), od čega čak 81,7 % čine udjeli domaćih UCITS fondova, dok udjeli stranih UCITS fondova čine 10,9 %.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U travnju 2023. poslovala su ukupno 103 UCITS fonda, tri više nego u prethodnom mjesecu. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 1,98 mlrd. EUR te je bila za 34,0 mil. EUR ili 1,7 % manja u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne mjesečne neto uplate svih UCITS fondova u travnju su bile pozitivne i iznosile su 17,8 mil. EUR. Negativne neto uplate ostvarili su obveznički fondovi (-39,0 mil. EUR), mješoviti fondovi (-4,3 mil. EUR) i napajajući fondovi (-1,6 mil. EUR). Pozitivne neto uplate ostvarili su dionički fondovi (1,2 mil. EUR) i fondovi iz kategorije ostali (61,6 mil. EUR). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju travnja činila je 44,1 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 15,0 % odnosno 14,2 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U travnju 2023. pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom imali su dionički (1,7 %), mješoviti (1,7 %) i ostali (0,3 %), a negativan predznak imali su obveznički -0,2 % i napajajući -0,3 % UCITS fondovi.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju travnja iznosila je 135,8 mil. EUR (mjesečni pad od 0,1 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 0,2 %.

LEASING DRUŠTVA

Ukupna aktiva 15 leasing društava iznosila je na kraju prvog tromjesečja 2023. godine 3,1 mlrd. EUR, što na godišnjoj razini predstavlja rast od 13,0 %. Dobit leasing društava prije oporezivanja veća je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 0,3 mil. EUR (1,6 %) i iznosila je 17,4 mil. EUR. U segmentu operativnog leasinga godišnji rast nedospjele ugovorene vrijednosti aktivnih ugovora iznosio je 8,5 %, dok je u segmentu financijskog leasinga zabilježen godišnji rast od 15,4 %. Vrijednost novozaključenih ugovora u segmentu operativnog leasinga porasla je za 33,9 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je rast vrijednosti novozaključenih ugovora u segmentu financijskog leasinga iznosio 29,1 %. Tome je najviše pridonijelo povećanje vrijednosti ugovora čiji su objekt leasinga osobna vozila (200,1 mil. EUR), gospodarska vozila (76,5 mil. EUR) te postrojenja, strojevi i oprema (28,6 mil. EUR). Ukupna vrijednost novozaključenih ugovora u prvom tromjesečju 2023. godine porasla je za 88,5 mil. EUR (29,8 %) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća

[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenu u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

[3] Vrijednost imovine kojom su navedena društva upravljala na kraju prvog tromjesečja 2023. iznosila je za društva za upravljanje investicijskim fondovima 591,1 mil. EUR , za kreditne institucije 50,9 mil EUR i za investicijska društva 4,6 mil. EUR.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.