21.06.2023.

Mjesečno izvješće za svibanj 2023.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za svibanj 2023.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju svibnja 2023. ukupno 2.198.978 članova, odnosno 3.639 članova (0,17 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 83,9 %, u A kategoriji 11,8 % te u C kategoriji 4,3 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 5.535 novih članova u svibnju njih 5.390 (97,4 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u svibnju je prestalo članstvo za 1.896 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u svibnju iznosili su 109,3 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja travnja). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 29,2 mil. EUR (0,2 % neto imovine s kraja travnja), što je 19.6 mil. EUR više u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju svibnja 2023. iznosila je 18,5 mlrd. EUR, što je za 187,4 mil. EUR (1,0 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju svibnja nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 0,5 % za kategoriju A, 0,7 % za kategoriju B i 0,2 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 4,7 % za kategoriju A, 1,7 % za kategoriju B i -0,6 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,7 % za Mirex A, 5,1 % za Mirex B i 3,2 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju svibnja 2023. iznosila su 11,6 mlrd. EUR (62,5 % imovine) te se njihov udio povećao za 0,2 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se za 0,1 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju svibnja 2023. iznosila 21,5 % imovine OMF-ova (4,0 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,6 %, a ulaganja u strane dionice 8,9 % imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,1 mlrd. EUR (11,1 % imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini povećao za 0,1 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u svibnju 3,2 % imovine, odnosno 594,7 mil. EUR.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Na kraju svibnja 2023. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) povećao se za 0,03 %, čime su spomenuti fondovi brojali 381.059 (ODMF) odnosno 47.694 (ZDMF) člana. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u svibnju 2023. iznosile su 8,1 mil. EUR (0,7 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je neznatno povećanje od 0,07 mil. EUR u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u svibnju 2023. iznosile su 3,7 mil. EUR, što je za 0,2 mil. EUR (5,7 %) više od isplata u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 71,6 %, isplate zbog promjene fonda 21,1 %, a isplate zbog smrti 7,3 % ukupnih isplata u svibnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,1 mil. EUR isplaćen je putem mirovinskog društva (fonda), 0,9 mil. EUR u formi jednokratnih isplata, a 0,6 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u svibnju se povećala za 9,6 mil. EUR (0,9 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,1 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u svibnju su se kretali od -0,2 % do 1,3 %, a prinosi na godišnjoj razini od -1,0 % do 4,4 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (54,4 % imovine), a zatim dionice (25,2 %) te investicijski fondovi (12,5 %). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 0,2 p.b., udio dionica za 0,1 p.b., a udio ulaganja u investicijske fondove za 0,4 p.b.

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u svibnju 2023. iznosio je 18,8 mil. EUR, što predstavlja pad od 20,7 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija povećala se za 1,4 % u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 38,0 mlrd. EUR, od čega su 20,1 mlrd. EUR činile dionice, 17,9 mlrd. EUR obveznice, a 9 mil. EUR ETF-ovi. Promatrajući sektorske dioničke indekse, najveći mjesečni rast od 4,2 % ostvario je CROBEXkostrukt, dok je najveći mjesečni pad od 6,9 % zabilježio CROBEXtransport. Mjesečni rast zabilježio je i glavni dionički indeks Zagrebačke burze CROBEX (1,2 %), a CROBEX10 zabilježio je mjesečni rast od 1,7 %. Obveznički indeks CROBIS zabilježio je mjesečni rast od 0,3 %, a mjesečni rast od 0,5 % ostvario je i CROBIStr. Dionica kojom se u svibnju najviše trgovalo ponovno je bila dionica društva HT d.d., kojom je ostvaren promet od 2,3 mil. EUR (13,7 % ukupnog trgovanja na burzi u svibnju), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni pad od 2,0 %.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U svibnju 2023. poslovalo je ukupno 105 UCITS fondova, dva više nego u prethodnom mjesecu. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 2,0 mlrd. EUR te je bila za 20,8 mil. EUR ili 1,1 % veća u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne mjesečne neto uplate svih UCITS fondova u svibnju su bile pozitivne i iznosile su 11,2 mil. EUR. Negativne neto uplate ostvarili su obveznički fondovi (-14,3 mil. EUR), mješoviti fondovi (-2,3 mil. EUR) i napajajući fondovi (-2,0 mil. EUR). Pozitivne neto uplate ostvarili su dionički fondovi (3,1 mil. EUR) i fondovi iz kategorije „ostali“ (26,7 mil. EUR). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju svibnja činila je 43,1 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 15,2 % odnosno 14,1 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U svibnju 2023. pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom imale su sve vrste UCITS fondova, i to napajajući 1,4 %, dionički 0,5 %, mješoviti 0,5 %, obveznički 0,1 % i ostali 0,1 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju svibnja iznosila je 138,6 mil. EUR (mjesečni rast od 2,1 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 2,3 %.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća.

[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenu u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.