22.08.2023.

Mjesečno izvješće za srpanj 2023.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za srpanj 2023.

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju srpnja 2023. ukupno 2.210.659 članova, odnosno 6.741 člana (0,31 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 83,3 %, u A kategoriji 12,4 % te u C kategoriji 4,3 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 8.298 novih članova u srpnju njih 8.107 (97,7 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u srpnju je prestalo članstvo za 1.557 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u srpnju iznosili su 109,9 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja lipnja). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 28,5 mil. EUR (0,2 % neto imovine s kraja lipnja), što je za 2.4 mil. EUR manje u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju srpnja 2023. iznosila je 19,2 mlrd. EUR, što je za 268,5 mil. EUR (1,4 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju srpnja nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,8 % za kategoriju A, 1,0 % za kategoriju B i 0,2 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 9,0 % za kategoriju A, 4,0 % za kategoriju B i -0,6 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 7,0 % za Mirex A, 5,1 % za Mirex B i 3,2 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju srpnja 2023. iznosila su 11,8 mlrd. EUR (61,7 % imovine) te se njihov udio smanjio za 0,6 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se za 0,3 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju srpnja 2023. iznosila 22,1 % imovine OMF-ova (4,2 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 13,2 %, a ulaganja u strane dionice 8,9 % imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,2 mlrd. EUR (11,5 % imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini povećao za 0,2 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u srpnju 3,3 % imovine, odnosno 636,2 mil. EUR.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Neto imovina DMF-ova u srpnju se povećala za 16,4 mil. EUR (1,4 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,2 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u srpnju su se kretali od 0,2 % do 2,1 %, a prinosi na godišnjoj razini od -0,3 % do 9,9 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (54,5 % imovine), a zatim dionice (26,3 %) te investicijski fondovi (11,6 %). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 1,1 p.b., udio dionica povećao se za 0,5 p.b., a udio ulaganja u investicijske fondove smanjio se za 0,3 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U srpnju 2023. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna naplaćena premija u prvih sedam mjeseci 2023. iznosila je 1,0 mlrd. EUR, od čega se 173,2 mil. EUR (17,3 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 829,9 mil. EUR (82,7 %) na premiju neživotnih osiguranja. U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (35,6 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (17,9 %) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,2 %). Iznos likvidiranih šteta u prvih sedam mjeseci 2023. iznosio je 637,4 mil. EUR. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 257,2 mil. EUR (40,3 %), a na neživotno osiguranje 380,2 mil. EUR (59,7 %). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (43,3 %), osiguranje cestovnih vozila (20,9 %) i osiguranje od požara i elementarnih šteta (6,5 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u srpnju 2023. iznosio je 29,6 mil. EUR, što predstavlja rast od 18,7 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija povećala se za 0,7 % u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 38,7 mlrd. EUR, od čega su 20,8 mlrd. EUR činile dionice, 17,9 mlrd. EUR obveznice, a 15 mil. EUR ETF-ovi. Promatrajući sektorske dioničke indekse, najveći mjesečni rast od 4,4 % ostvario je CROBEXindustrija, dok je najveći mjesečni pad od 0,4 % zabilježio CROBEXkonstrukt. Mjesečni rast zabilježio je i glavni dionički indeks Zagrebačke burze CROBEX (2,6 %), kao i CROBEXtr (3,1 %). Obveznički indeks CROBIS zabilježio je mjesečni pad od 0,02 %, dok je CROBIStr ostvario mjesečni rast od 0,2 %. Dionica kojom se u srpnju najviše trgovalo bila je dionica društva SPAN d.d., kojom je ostvaren promet od 3,7 mil. EUR (16,2 % ukupnog trgovanja na burzi u srpnju), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni rast od 10,0 %.

INVESTICIJSKA DRUŠTVA

Na kraju drugog tromjesečja 2023. poslovale su 23 pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga, odnosno 5 investicijskih društava, 12 kreditnih institucija i 6 društava za upravljanje investicijskim fondovima. U drugom tromjesečju 2023. ostvaren je tromjesečni rast vrijednosti imovine kojom upravljaju sve tri grupe ovlaštenih pravnih osoba, i to investicijska društva (rast od 1,0 %), društva za upravljanje investicijskim fondovima (rast od 3,6 %) i kreditne institucije (rast od 4,4 %). U odnosu na prethodno tromjesečje imovina pod skrbništvom kreditnih institucija smanjena je za 1,5 %, a imovina pod skrbništvom investicijskih društava  povećana je za 14,1 %. U drugom tromjesečju 2023. distribuirano je 240,7 mil. EUR vrijednosti financijskih instrumenata (pad od 21,0 % u odnosu na prethodno tromjesečje), od čega čak 80,0 % čine udjeli domaćih UCITS fondova, udjeli stranih UCITS fondova čine 8,0 %, a ostatak od 12,0 % čine strani certifikati i ostali strani investicijski proizvodi.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U srpnju 2023. poslovalo je ukupno 109 UCITS fondova, tri više nego u prethodnom mjesecu. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 2,1 mlrd. EUR te je bila za 40,2 mil. EUR ili 2,0 % veća u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne mjesečne neto uplate svih UCITS fondova u srpnju su bile pozitivne i iznosile su 24,7 mil. EUR. Negativne neto uplate ostvarili su obveznički fondovi (-22,9 mil. EUR), mješoviti fondovi (-3,9 mil. EUR) i napajajući fondovi (-0,4 mil. EUR). Pozitivne neto uplate ostvarili su dionički fondovi (4,5 mil. EUR) i fondovi iz kategorije „ostali“ (47,3 mil. EUR). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju srpnja činila je 40,3 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 16,4 % odnosno 13,6 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U srpnju 2023. pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom imale su sve vrste UCITS fondova, i to dionički 2,8 %, napajajući 1,2 %, mješoviti 0,8 %, ostali 0,6 % i obveznički 0,2 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju srpnja iznosila je 141,7 mil. EUR (mjesečni rast od 0,9 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 1,1 %.

LEASING DRUŠTVA

Ukupna aktiva 15 leasing društava iznosila je na kraju drugog tromjesečja 2023. godine 3,4 mlrd. EUR, što na godišnjoj razini predstavlja rast od 18,9 %. Dobit leasing društava prije oporezivanja bila je manja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 3 mil. EUR (8,6 %) i iznosila je 31,6 mil. EUR. U segmentu operativnog leasinga godišnji rast nedospjele ugovorene vrijednosti aktivnih ugovora iznosio je 18,4 %, dok je u segmentu financijskog leasinga zabilježen godišnji rast od 19,3 %. Vrijednost novo zaključenih ugovora u segmentu operativnog leasinga porasla je tijekom prvog polugodišta 2023. za 53,4 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je vrijednost novozaključenih ugovora u segmentu financijskog leasinga porasla 28,3 %. Tome je najviše pridonijelo povećanje vrijednosti ugovora čiji su objekt leasinga osobna vozila (472,1 mil. EUR), gospodarska vozila (164,1 mil. EUR) te postrojenja, strojevi i oprema (68,8 mil. EUR). Ukupna vrijednost novozaključenih ugovora u prvom polugodištu 2023. porasla je za 222,6 mil. EUR (31,6 %) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

FAKTORING DRUŠTVA

Krajem drugog tromjesečja 2023. godine u sektoru faktoringa poslovala su 4 faktoring društva. Ukupna aktiva triju[3] faktoring društava iznosila je 16,6 mil. EUR, a dobit prije oporezivanja 0,4 mil. EUR. U volumenu transakcija u prvom polugodištu 2023. i dalje je dominantan klasični faktoring u vrijednosti od 42,6 mil. EUR (87,3 % svih transakcija), kao i u potraživanjima, gdje je klasični faktoring na kraju drugog tromjesečja 2023. godine iznosio 6,5 mil. EUR (66,4 % svih potraživanja).

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Statistika/Mjesečna izvješća.


[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenu u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

[3] Podaci se odnose na tri faktoring društva jer jedno društvo nije dostavilo izvještaj sa stanjem na dan 30.6.2023.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.