27.02.2024.

Mjesečno izvješće za siječanj 2024.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za siječanj 2024.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju siječnja 2024. ukupno 2.255.736 članova, odnosno 6.911 članova (0,31 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 80,8 %, u A kategoriji 14,6 %, a u C kategoriji 4,6 % ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 7.940 novih članova u siječnju njih 7.763 (97,8 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u siječnju je prestalo članstvo za 1.029 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u siječnju iznosili su 113,7 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja prosinca). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 22,2 mil. EUR (0,1 % neto imovine s kraja prosinca), što je za 13,2 mil. EUR manje u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju siječnja 2024. iznosila je 20,5 mlrd. EUR, što je za 0,3 mlrd. EUR (1,5 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju siječnja nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,8 % za kategoriju A, 1,1 % za kategoriju B i 0,1 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 13,7 % za kategoriju A, 9,4 % za kategoriju B i 3,8 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 7,3 % za Mirex A, 5,2 % za Mirex B i 3,3 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju siječnja 2024. iznosila su 12,6 mlrd. EUR (61,6 % imovine) te se njihov udio smanjio za 1,4 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se za 0,5 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju siječnja 2024. iznosila 22,7 % imovine OMF-ova (4,7 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 13,9 %, a ulaganja u strane dionice 8,8 % imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,2 mlrd. EUR (10,8 % imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini povećao za 0,1 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u siječnju 3,8 % imovine, odnosno 784,3 mil. EUR.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Na kraju siječnja 2024. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,5 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) smanjio se za 0,02 % te su spomenuti fondovi imali 396.354 (ODMF) odnosno 48.675 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u siječnju 2024. iznosile su 11,5 mil. EUR (0,9 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je smanjenje od 72,8 % u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u siječnju 2024. iznosile su 6,2 mil. EUR, što je za 2,2 mil. EUR (55,0 %) više od isplata u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 68,7 %, isplate zbog promjene fonda 26,9 %, a isplate zbog smrti 4,4 % ukupnih isplata u siječnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,3 mil. EUR isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), 1,3 mil. EUR u obliku jednokratnih isplata, a 1,7 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u siječnju se povećala za 15,4 mil. EUR (1,2 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,3 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u siječnju su se kretali od 0,2 % do 3,3 %, a prinosi na godišnjoj razini od -7,0 % do 15,3 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (53,9 % imovine), a zatim dionice (25,6 %) te investicijski fondovi (10,1 %). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 1,1 p.b., udio dionica povećao se za 0,4 p.b., a udio ulaganja u investicijske fondove  za  0,2 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U siječnju 2024. poslovalo je ukupno 14 društava za osiguranje. Ukupna naplaćena premija u prvom mjesecu 2024. iznosila je 132,3 mil. EUR, od čega se 23,9 mil. EUR (17,2 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 115,4 mil. EUR (82,8 %) na premiju neživotnih osiguranja. U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (37,2 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (18,6 %) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,0 %). Iznos likvidiranih šteta u prvom mjesecu 2024. iznosio je 95,2 mil. EUR. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 26,1 mil. EUR (27,4 %), a na neživotno osiguranje 69,1 mil. EUR (72,6 %). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (40,4 %), osiguranje cestovnih vozila (20,5 %) i osiguranje od požara i elementarnih šteta (12,6 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u siječnju 2024. iznosio je 32,0 mil. EUR, što predstavlja pad od 28,9 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija povećala se za 3,1 % u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 42,1 mlrd. EUR, od čega su 24,2 mlrd. EUR činile dionice, 17,9 mlrd. EUR obveznice, a 28 mil. EUR ETF-ovi. Kada je riječ o sektorskim dioničkim indeksima, najveći mjesečni rast (16,0 %) ostvario je CROBEXkonstrukt, dok je najmanji mjesečni rast od 0,1 % zabilježio CROBEXtransport. Mjesečni rast zabilježio je i glavni dionički indeks Zagrebačke burze CROBEX, kao i CROBEXtr (oba 5,2 %). Obveznički indeks CROBIS zabilježio je također mjesečni rast (0,3 %), dok je CROBIStr ostvario mjesečni rast od 0,5 %. Dionica kojom se u siječnju najviše trgovalo bila je opet dionica društva ERICSSON NIKOLA TESLA d.d., kojom je ostvaren promet od 3,2 mil. EUR (12,2 % ukupnog trgovanja na burzi u siječnju), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni rast od 5,5 %.

INVESTICIJSKA DRUŠTVA

U četvrtom tromjesečju 2023. poslovale su 22 pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga, odnosno 5 investicijskih društava, 11 kreditnih institucija i 6 društava za upravljanje investicijskim fondovima. Na tromjesečnoj je razini vrijednost imovine kojom upravljaju investicijska društva porasla za 7,4 %, dok je imovina kojom upravljaju kreditne institucije odnosno društva za upravljanje investicijskim fondovima porasla za 6,7 % odnosno 4,7 %. Na godišnjoj je razini vrijednost imovine kojom upravljaju pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga povećana, od 1,4 % (kreditne institucije) do 39,7 % (investicijska društva). Ukupna imovina pod skrbništvom investicijskih društava iznosila je u prosincu 2023. godine 977,8 mil. EUR, što je na tromjesečnoj razini smanjenje od 30,1 %, dok je imovina pod skrbništvom kreditnih institucija povećana za 29,1 % (19,2 mlrd. EUR).

INVESTICIJSKI FONDOVI

U siječnju 2024. poslovalo je ukupno 108 UCITS fondova. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 2,4 mlrd. EUR te je bila za 85,8 mil. EUR ili 3,8 % veća u odnosu na prethodni mjesec. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju siječnja činila je 39,2 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 15,9 % odnosno 11,2 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U siječnju 2024. pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom imale su sve vrste UCITS fondova: dionički (2,9 %), napajajući (0,8 %), fondovi iz kategorije „ostali“ (0,4 %), mješoviti (1,0 %), novčani (0,3 %) i obveznički (0,1 %). Prosječni godišnji prinos ponderiran imovinom na kraju siječnja 2024 iznosio je za dioničke fondove 20,2 %, mješovite 6.1 %, fondove iz kategorije „ostali“ također 6,1 %, napajajuće 5,1 % i obvezničke 1,2 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju siječnja iznosila je 150,5 mil. EUR (mjesečni rast od 2,8 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 2,2 %.

LEASING DRUŠTVA

Krajem 2023. godine u sektoru leasinga poslovalo je 15 leasing društava, a njihova ukupna aktiva iznosila 3,5 mlrd. EUR te se povećala za 18,8 % u odnosu na kraj prethodne godine. Istodobno je i ukupna dobit leasing društava uvećana na godišnjoj razini za 39,4 % (52,0 mil. EUR). Nedospjela ugovorena vrijednost aktivnih ugovora porasla je za 28,5 % u segmentu operativnog odnosno za 19,6 % u segmentu financijskog leasinga na razini godine. Vrijednost novozaključenih ugovora porasla je na godišnjoj razini za 55,3 % u segmentu operativnog leasinga, dok je u segmentu financijskog leasinga godišnji rast te vrijednosti iznosio 22,4 %.

FAKTORING DRUŠTVA

Na kraju 2023. godine u sektoru faktoringa poslovala su 3 faktoring društva. Ukupna aktiva faktoring društava na kraju 2023. iznosila je 17,1 mil. EUR, a ukupna dobit 1,0 mil. EUR. U volumenu transakcija u 2023. najviše je bio zastupljen klasični faktoring u vrijednosti od 82,6 mil. EUR (86,7 % transakcija), kao i u potraživanjima, gdje je klasični faktoring na kraju godine iznosio 8,2 mil. EUR (80,9 % potraživanja).

 

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Statistika/Mjesečna izvješća.[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenu u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.