25.04.2024.

Mjesečno izvješće za ožujak 2024.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za ožujak 2024.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju ožujka 2024. ukupno 2.264.732 člana, odnosno 4.649 članova (0,21 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u kategoriji B nalazilo 80,3 %, u kategoriji A 15,0 %, a u kategoriji C 4,7 % ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 5.648 novih članova u ožujku njih 5.500 (97,4 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u ožujku je prestalo članstvo za 1.000 osiguranika. Ukupni doprinosi uplaćeni u OMF-ove u ožujku iznosili su 116,2 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja veljače). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 15,6 mil. EUR (0,1 % neto imovine s kraja veljače), što je za 0,9 mil. EUR manje u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju ožujka 2024. iznosila je 21,2 mlrd. EUR, što je za 0,4 mlrd. EUR (1,8 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju ožujka nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 2,0 % za kategoriju A, 1,4 % za kategoriju B i 0,3 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 15,2 % za kategoriju A, 11,2 % za kategoriju B i 4,2 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 7,5 % za Mirex A, 5,3 % za Mirex B i 3,3 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju ožujka 2024. iznosila su 12,9 mlrd. EUR (60,9 % imovine) te se njihov udio smanjio za 0,5 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se za 0,3 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju ožujka 2024. iznosila 23,5 % imovine OMF-ova (5,0 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 14,0 %, a ulaganja u strane dionice 9,5 % imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,3 mlrd. EUR (10,8 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini ostao isti u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u ožujku 3,6 % imovine, odnosno 759,2 mil. EUR.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Na kraju ožujka 2024. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,5 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) za 0,3 %, čime su spomenuti fondovi na kraju mjeseca imali 400.916 (ODMF) odnosno 48.909 članova (ZDMF). Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u ožujku 2024. iznosile su 10,1 mil. EUR (0,8 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je smanjenje od 3,0 % u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u ožujku 2024. iznosile su 4,7 mil. EUR, što je za 1,7 mil. EUR (26,2 %) manje od isplata u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 72,6 %, isplate zbog promjene fonda 22,9 %, a isplate zbog smrti 3,5 % ukupnih isplata u ožujku. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,4 mil. EUR isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), 1,2 mil. EUR u obliku jednokratnih isplata, a 0,8 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u ožujku se povećala za 23,0 mil. EUR (1,8 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,3 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u ožujku su se kretali od 0,3 % do 2,6 %, a prinosi na godišnjoj razini od 3,7 % do 18,3 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (53,9 % imovine), a zatim dionice (25,1 %) te investicijski fondovi (10,0 %). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,2 p.b., udio ulaganja u investicijske fondove za 0,1 p.b., dok se udio dionica povećao za 0,5 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U ožujku 2024. poslovalo je ukupno 14 društava za osiguranje. Ukupna naplaćena premija u prva tri mjeseca 2024. iznosila je 451,9 mil. EUR, od čega se 77,7 mil. EUR (17,2 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 374,2 mil. EUR (82,8 %) na premiju neživotnih osiguranja. U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (36,3 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (19,0 %) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,5 %). Iznos likvidiranih šteta u prva tri mjeseca 2024. iznosio je 338,0 mil. EUR. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 128,8 mil. EUR (38,1 %), a na neživotno osiguranje 209,2 mil. EUR (61,9 %). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (40,5 %), osiguranje cestovnih vozila (21,1 %) i osiguranje od požara i elementarnih šteta (11,2 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u ožujku 2024. iznosio je 49,4 mil. EUR, što predstavlja rast od 40,6 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija povećala se za 2,1 % u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 43,9 mlrd. EUR, od čega su 24,9 mlrd. EUR činile dionice, 17,9 mlrd. EUR obveznice, 1,1 mlrd. EUR instrumenti tržišta novca i 33 mil. EUR ETF-ovi. Kada je riječ o sektorskim dioničkim indeksima, najveći mjesečni rast od 6,6 % ostvario je CROBEXindustrija, dok je najmanji mjesečni rast od 0,6 % zabilježio CROBEXtransport. Mjesečni rast zabilježio je i glavni dionički indeks Zagrebačke burze CROBEX, kao i CROBEXtr (oba 3,9 %). Obveznički indeks CROBIS zabilježio je mjesečni pad (-0,1 %), dok je CROBIStr ostvario mjesečni rast od 0,2 %. Dionica kojom se u ožujku najviše trgovalo bila je dionica društva HT d.d., kojom je ostvaren promet od 4,7 mil. EUR (14,4 % ukupnog trgovanja na burzi u ožujku), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni rast od 9,4%.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U ožujku 2024. poslovalo je ukupno 112 UCITS fondova. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 2,6 mlrd. EUR te je bila za 150,6 mil. EUR ili 6,2 % veća u odnosu na prethodni mjesec. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju ožujka činila je 33,8 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su fondovi iz kategorije „ostali“, dionički te mješoviti fondovi činili 27,9 %, 16,3 % odnosno 10,6 % ukupne neto imovine UCITS fondova. Ukupne neto uplate svih UCITS fondova u ožujku bile su pozitivne i iznosile su 114,5 mil. EUR. Pozitivne neto uplate ostvarili su novčani fondovi (104,7 mil. EUR), fondovi iz kategorije „ostali“ (35,6 mil. EUR), dionički (9,7 mil. EUR) i mješoviti fondovi (0,9 mil. EUR), dok su negativne mjesečne neto uplate ostvarili napajajući (-1,3 mil. EUR) i obveznički (-35,0 mil. EUR) fondovi.

U ožujku 2024. pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom imale su sve vrste UCITS fondova: dionički (4,1 %), napajajući (1,8 %), fondovi iz kategorije „ostali“ (1,4 %), mješoviti (1,5 %), obveznički (1,0 %) i novčani (0,3 %). Prosječni godišnji prinos ponderiran imovinom na kraju ožujka 2024. iznosio je za dioničke fondove 24,0 %, napajajuće 8,9 % mješovite 8,8 %, fondove iz kategorije „ostali“ 6,8 % i obvezničke 2,6 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju ožujka iznosila je 163,4 mil. EUR (mjesečni rast od 9,2 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 9,4 %.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Statistika/Mjesečna izvješća.


[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenu u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.