21.04.2023.

Mjesečno izvješće za ožujak 2023.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za ožujak 2023.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju ožujka 2023. godine ukupno 2.191.508 članova, odnosno 3.995 članova (0,18 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 84,7 %, u A kategoriji 11,3 %, te u C kategoriji 4,0 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 4.743 nova člana u ožujku njih 4.591 (96,8 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u ožujku je prestalo članstvo za 748 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u ožujku iznosili su 98,6 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja veljače). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 11,9 mil. EUR (0,1 % neto imovine s kraja veljače), što je 3,6 % više u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju ožujka 2023. iznosila je 18,2 mlrd. EUR, što je za 172,2 mil. EUR (1,0 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju ožujka nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,0 % za kategoriju A, 0,4 % za kategoriju B i 0,6 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 2,1 % za kategoriju A, -1,0 % za kategoriju B i -2,7 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,7 % za Mirex A, 5,0 % za Mirex B i 3,2 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju ožujka 2023. iznosila su 11,7 mlrd. EUR (64,1 % imovine) te se njihov udio povećao za 1,6 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se za 0,1 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju ožujka 2023. iznosila 21,5 % imovine OMF-ova (3,9 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,7 %, a ulaganja u strane dionice 8,8 % imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,1 mlrd. EUR (11,4 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini ostao nepromijenjen u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u ožujku 2,2 % imovine, odnosno 407,8 mil. EUR.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Na kraju ožujka 2023. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,5 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) povećao se za 0,1 %, čime su spomenuti fondovi brojali 378.250 (ODMF) odnosno 47.663 (ZDMF) člana. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u ožujku 2023. iznosile su 8,9 mil. EUR (0,8 % neto imovine s kraja veljače 2023.), odnosno 0,2 mil. EUR više u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u ožujku 2023. iznosile su 4,9 mil. EUR, što je za 0,8 mil. EUR (13,2 %) manje od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 73,9 %, isplate zbog promjene fonda 18,8 %, a isplate zbog smrti 7,2 % ukupnih isplata u ožujku. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 1,5 mil. EUR u formi jednokratnih isplata, 1,0 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove), a 1,1 mil. EUR isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda).

Neto imovina DMF-ova u ožujku se povećala za 9,0 mil. EUR (0,8 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,1 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u ožujku su se kretali od -1,2 % do 0,8 %, a prinosi na godišnjoj razini od -10,0 % do 1,2 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice s udjelom od 55,0 % imovine, zatim dionice s 25,7 % te investicijski fondovi s 12,1 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 0,4 p.b., a u dionice za 0,2 p.b., dok se udio ulaganja u investicijske fondove smanjio za 0,1 p.b.

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u ožujku 2023. iznosio je 28,1 mil. EUR, što predstavlja rast od 29,3 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija povećala se za 5,5 % u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 37,7 mlrd. EUR, od čega su 19,9 mlrd. EUR činile dionice, 17,9 mlrd. EUR obveznice, a 9 mil. EUR ETF-ovi. Kod dioničkih indeksa najveći mjesečni rast od 6,0 % ostvario je CROBEXtransport, dok je najveći mjesečni pad zabilježio CROBEXkonstrukt (-11,3 %). Mjesečni rast zabilježio je i glavni dionički indeks Zagrebačke burze CROBEX (0,4 %), dok je CROBEX10 zabilježio mjesečni pad (-0,4 %). Kod obvezničkih indeksa CROBIS je zabilježio neznatan mjesečni pad (-0,01 %), a CROBIStr mjesečni rast (0,2 %). Dionica kojom se u ožujku najviše trgovalo bila je ponovno dionica društva SPAN d.d., kojom je ostvaren promet od 3,4 mil. EUR (13,7 % ukupnog trgovanja na burzi u ožujku), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni rast od 11,3 %.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U ožujku 2023. poslovalo je ukupno 100 UCITS fondova, kao i u prethodnom mjesecu. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 2,0 mlrd. EUR te je bila za 77,7 mil. EUR ili 3,7 % manja u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne mjesečne neto uplate svih UCITS fondova iznosile su u ožujku -82,1 mil. EUR zbog velikih negativnih neto uplata u obvezničke fondove (-88,5 mil. EUR), a negativne mjesečne neto uplate ostvarili su još mješoviti fondovi (-6,9 mil. EUR) i napajajući fondovi (-2,0 mil. EUR). Pozitivne neto uplate ostvarili su dionički fondovi (2,7 mil. EUR) i fondovi iz kategorije „ostali“ (12,7 mil. EUR). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju ožujka činila je 48,9 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 14,5 % odnosno 14,1 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U ožujku 2023. svi su UCITS fondovi imali pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom, i to mješoviti i „ostali“ 1,1 %, dionički 0,6 %, obveznički 0,4 % i napajajući 0,3 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju ožujka iznosila je 135,9 mil. EUR (mjesečni pad od 0,7 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -0,5 %.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća.

[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenu u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.