21.07.2023.

Mjesečno izvješće za lipanj 2023.

Mjesečno izvješće za lipanj 2023.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju lipnja 2023. ukupno 2.203.918 članova, odnosno 4.940 članova (0,22 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 83,6 %, u A kategoriji 12,8 % te u C kategoriji 4,4 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 6.463 nova člana u lipnju njih 6.347 (98,2 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u lipnju je prestalo članstvo za 1.523 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u lipnju iznosili su 103,5 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja svibnja). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 30,9 mil. EUR (0,2 % neto imovine s kraja svibnja), što je 1,7 mil. EUR više u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju lipnja 2023. iznosila je 18,9 mlrd. EUR, što je za 333,0 mil. EUR (1,8 %) više u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na početak godine neto imovina svih OMF-ova porasla je za 1,4 mlrd. EUR (7,6 %), a  polugodišnji rast neto imovine po kategorijama iznosi za OMF kategorije A 70.9 mil. EUR (27,7 %), za OMF kategorije B 1,0 mlrd. EUR (6,6 %) i za OMF kategorije C 230,9 mil. EUR (16,1 %). Time je u cijelosti nadoknađen pad vrijednosti imovine obveznih mirovinskih fondova iz prethodne godine.

Na kraju lipnja nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 2,1 % za kategoriju A, 1,5 % za kategoriju B i 0,2 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 9,6 % za kategoriju A, 5,1 % za kategoriju B i 0,6 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,9 % za Mirex A, 5,1 % za Mirex B i 3,2 % za Mirex C[2]. Promatrajući od početka 2023. godine, polugodišnji prinos za kategoriju A iznosio je 8,4%, za kategoriju B 5,2 % i za kategoriju C 1,1 %.

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju lipnja 2023. iznosila su 11,8 mlrd. EUR (62,3 % imovine) te se njihov udio smanjio za 0,2 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se za 0,4 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju lipnja 2023. iznosila 21,8 % imovine OMF-ova (4,1 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 13,0 %, a ulaganja u strane dionice 8,8 % imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,1 mlrd. EUR (11,4 % imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini povećao za 0,3 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u lipnju 2,3 % imovine, odnosno 429,5 mil. EUR.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Na kraju lipnja 2023. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,5 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) povećao se za 0,3 %, čime su spomenuti fondovi brojali 382.965 (ODMF) odnosno 47.818 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u lipnju 2023. iznosile su 8,5 mil. EUR (0,8 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je  povećanje od 0,4 mil. EUR u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u lipnju 2023. iznosile su 3,4 mil. EUR, što je za 0,4 mil. EUR (9,5 %) manje od isplata u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 72,9 %, isplate zbog promjene fonda 20,8 %, a isplate zbog smrti 6,3 % ukupnih isplata u lipnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,1 mil. EUR isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), 0,7 mil. EUR u formi jednokratnih isplata, a 0,6 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u lipnju se povećala za 23,2 mil. EUR (2,1 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,13 mlrd. EUR. Od početka 2023. godine ukupna neto imovina DMF-ova povećala se za 193,4 mil. EUR odnosno 14,0 %.

Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u lipnju su se kretali od -1,2 % do 2,5 %, a prinosi na godišnjoj razini od -10,0 % do 9,4 %. Promatrajući od početka godine, polugodišnji prinosi DMF-ova kretali su se od -10,0 % do 7.6 %.

Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (55,5 % imovine),  zatim dionice (25,8 %) te investicijski fondovi (11,9 %). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 1,1 p.b., udio dionica za 0,5 p.b., a udio ulaganja u investicijske fondove smanjio se za 0,6 p.b.

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u lipnju 2023. iznosio je 25,0 mil. EUR, što predstavlja rast od 32,7 % na mjesečnoj razini. Od početka godine ostvaren je ukupni promet od 137,1 mil. EUR. Tržišna kapitalizacija povećala se za 1,1% u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 38,5 mlrd. EUR, od čega su 20,5 mlrd. EUR činile dionice, 17,9 mlrd. EUR obveznice, a ostatak od 14 mil. EUR ETF-ovi. U odnosu na početak godine tržišna kapitalizacija povećala se za 4.1 mlrd. EUR (11,9 %).

Promatrajući sektorske dioničke indekse, koji su u lipnju svi bili u mjesečnom plusu, najveći mjesečni rast od 9,2 % ostvario je CROBEXindustrija, dok je najmanji mjesečni rast od 2,7 % zabilježio CROBEXtransport. Glavni dionički indeks Zagrebačke burze CROBEX zabilježio je mjesečni rast od 5,1 %, dok je CROBEX10 narastao za 5,5 %. Obveznički indeks CROBIS zabilježio je mjesečni pad (-0,3 %), kao i CROBIStr (-0,04 %).

Promatrajući od početka godine, glavni dionički indeksi CROBEX i CROBEX10 ostvarili su polugodišnji rast od 18,6 %, dok su obveznički indeksi CROBIS i CROBIStr zabilježili polugodišnji pad od 2,2 % odnosno 0,9 %.

Dionica kojom se u lipnju najviše trgovalo bila je dionica društva Podravka d.d., kojom je ostvaren promet od 2,6 mil. EUR (13,8 % ukupnog trgovanja na burzi u lipnju), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni rast od 15,2 %. Najtrgovanija dionica u prvom polugodištu 2023. bila je dionica društva SPAN d.d. s ukupnim ostvarenim prometom od 15,0 mil. EUR

INVESTICIJSKI FONDOVI

U lipnju 2023. poslovalo je ukupno 106 UCITS fondova, jedan više nego u prethodnom mjesecu. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 2,0 mlrd. EUR te je bila za 28,4 mil. EUR ili 1,4 % veća u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne mjesečne neto uplate svih UCITS fondova u lipnju su bile treći mjesec zaredom pozitivne i iznosile su 15,3 mil. EUR. Negativne neto uplate ostvarili su obveznički fondovi (-4,6 mil. EUR), mješoviti fondovi (-1,8 mil. EUR) te napajajući fondovi (-0,9 mil. EUR). Pozitivne neto uplate ostvarili su dionički fondovi (11,1 mil. EUR) i fondovi iz kategorije „ostali“ (11,6 mil. EUR).

U odnosu na početak godine neto imovina UCITS fondova manja je za 137,6 mil. EUR (-6,4 %) s obzirom na to da u prvih šest mjeseci ove godine ukupne neto uplate svih UCITS fondova imaju negativan predznak i iznose -140,8 mil. EUR. Tome su najviše pridonijele negativne neto uplate obvezničkih fondova (-271,5 mil. EUR), mješovitih fondova (-17,3 mil. EUR) i napajajućih fondova (-8,0 mil. EUR). Pozitivne polugodišnje neto uplate imali su fondovi iz kategorije „ostali“ (132,8 mil. EUR) i dionički fondovi (23,2 mil. EUR).

Neto imovina obvezničkih fondova na kraju lipnja činila je 42,2 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 16,0 % odnosno 13,9 % ukupne neto imovine UCITS fondova.

U lipnju 2023. pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom imale su sve vrste UCITS fondova, i to dionički 3,4 %, mješoviti 1,2 %, napajajući 0,5 %, ostali 0,2 % i obveznički 0,03 %. I polugodišnji prosječni prinos ponderiran imovinom bio je pozitivan za sve vrste UCITS fondova, pa su tako najveći polugodišnji ponderirani prinos ostvarili dionički fondovi (14,7 %), a zatim mješoviti (4,3 %), napajajući (3,6 %), ostali (2,7 %) i obveznički (0,3 %) fondovi.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju lipnja iznosila je 140,4 mil. EUR (mjesečni rast od 1,3 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 1,4 %.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Statistika/Mjesečna izvješća.

 

[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenu u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.