06.09.2022.

Obavijest subjektima nadzora o primjeni izmijenjenih EIOPA Smjernica o vrednovanju tehničkih pričuva

Objavljeno: 06. rujna 2022.

Na temelju članka 2.a stavka 2. Zakona o osiguranju (Narodne novine, br. 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20), Hanfa se dana 06. rujna 2022. Europskom nadzornom tijelu za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi izmijenjenih Smjernica o vrednovanju tehničkih pričuva koje se primjenjuju od 01.01.2023.

 

Obavijest o primjeni izmijenjenih EIOPA Smjernica o vrednovanju tehničkih pričuva 

Smjernice

Ovim se izmijenjenim Smjernicama pojašnjavaju koje je zahtjeve potrebno ispuniti radi usklađivanja i primjene, u odnosu na sljedeća područja smjernica:

-       Značajnost u utvrđivanju pretpostavki,

-       Upravljanje utvrđivanjem pretpostavki,

-       Komunikacija i nesigurnost u utvrđivanju pretpostavki,

-       Dokumentacija utvrđivanja pretpostavki,

-       Validacija utvrđivanja pretpostavki,

-       Modeliranje čimbenika biometrijskih rizika,

-       Troškovi upravljanja ulaganjima,

-       Raspodjela troškova,

-       Promjena troškova,

-       Dinamično ponašanje ugovaratelja osiguranja,

-       Dvosmjerne pretpostavke,

-       Opcija plaćanja dodatnih ili različitih premija,

-       Sveobuhvatni plan upravljanja,

-       Uzimanje u obzir novog poslovanja prilikom utvrđivanja budućih postupaka uprave,

-       Primjena stohastičkog vrednovanja,

-       Čimbenici tržišnog rizika potrebni za dobivanje primjerenih rezultata,

-       Pretpostavke upotrijebljene za izračun EPIFP-a,

-       Alternativni pristup za izračun EPIFP-a.

Smjernice o vrednovanju tehničkih pričuva se primjenjuju od 1. travnja 2015. sa ciljem povećanja dosljednosti i usklađenosti profesionalne prakse za sve vrste i veličine društava diljem država članica te pružanja podrške društvima u izračunu njihovih tehničkih pričuva prema Direktivi Solventnost II. Smatra se da je mišljenje stručnjaka ključna komponenta izračuna tehničkih pričuva i trebalo bi se primijeniti u utvrđivanju pretpostavki koje će se upotrijebiti u vrednovanju tehničkih pričuva za društva za osiguranje i društva za reosiguranje. Smjernicama o vrednovanju tehničkih pričuva dodaju se sada smjernice o primjeni načela proporcionalnosti kod vrednovanja tehničkih pričuva. Društva za osiguranje i društva za reosiguranje trebala bi primjenjivati Smjernice o vrednovanju tehničkih pričuva na način koji je proporcionalan prirodi, opsegu i složenosti rizika svojstvenih njihovu poslovanju. Pritom ne bi smjelo doći do značajnih odstupanja vrijednosti tehničke pričuve od trenutačnog iznosa koji bi društva za osiguranje i društva za reosiguranje morala platiti u slučaju da svoje obveze osiguranja i reosiguranja moraju odmah prenijeti na neko drugo društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje. 

Naziv smjernica

Izmijenjene Smjernice o vrednovanju tehničkih pričuva 

Subjekti na koje se smjernice odnose

Ove se smjernice primjenjuju na:

-       Društva za osiguranje;

-       Društva za reosiguranje;

-       Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga 

Primjena smjernice u cijelosti ili djelomično

Smjernice se primjenjuju u cijelosti. 

Datum početka primjene smjernice

01. siječnja 2023. 

Poveznica na smjernicu Europskog nadzorno tijela

Izmijenjene Smjernice o vrednovanju tehničkih pričuva 

 

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.