02.06.2022.

Obavijest subjektima nadzora o primjeni EIOPA Smjernica o identifikacijskoj oznaci pravne osobe (EIOPA-BoS-2021/456)

Objavljeno: 02. lipnja 2022.

Na temelju članka 2.a stavka 2. Zakona o osiguranju (Narodne novine, br. 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20), Hanfa se dana 02. lipnja 2022. Europskom nadzornom tijelu za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi Smjernica o identifikacijskoj oznaci pravne osobe (EIOPA-BoS-2021/456)

koje se primjenjuju od 01.07.2022.

 

Obavijest o primjeni EIOPA Smjernica o identifikacijskoj oznaci pravne osobe (EIOPA-BoS-2021/456)

 

Smjernice

Ovim se Smjernicama stavljaju izvan snage i zamjenjuju Smjernice o uporabi identifikacijske oznake pravne osobe (LEI) (EIOPA-BoS-14-026).

Smjernicama se razmatra potreba za oznakom LEI i utvrđuju pravne osobe koje bi trebale imati oznaku LEI. Smjernicama se ne određuje kada bi se oznaka LEI trebala upotrebljavati.

Ovim se Smjernicama nastavlja uspostava dosljedne, učinkovite i djelotvorne nadzorne prakse usklađivanjem identifikacije pravnih osoba kako bi se osigurali pouzdani i usporedivi podatci visoke kvalitete. Primjenom takvih podataka pridonosi se:

a) boljem nadzoru i praćenju financijskih institucija te poboljšanju regulatornih politika i postupaka donošenja odluka;

b) utvrđivanju, procjeni i praćenju rizika te izvješćivanju o rizicima koji prijete financijskoj stabilnosti europskih sektora osiguranja i mirovina;

c) podupiranju cjelokupnog rada EIOPA-e u područjima sprječavanja kriza, financijske stabilnosti, nadzora, politike i zaštite potrošača.

Pravilima o oznaci LEI omogućuje se nedvosmislena identifikacija pravnih osoba navedenih u Smjernicama, čime se izbjegavaju nedosljednost i dvosmislenost identifikacije s pomoću nacionalnih oznaka ili naziva tih pravnih osoba. Tom se kategorizacijom poboljšavaju kvaliteta i pravodobnost agregiranih podataka na razini EU-a te se u konačnici smanjuje opterećenje povezano s obvezom izvješćivanja koja se primjenjuje na subjekte koji podnose izvješće i posluju prekogranično. 

Naziv smjernica

Smjernice o identifikacijskoj oznaci pravne osobe (EIOPA-BoS-2021/456) 

Subjekti na koje se smjernice odnose

Ove se smjernice primjenjuju na:

  • Nadležna tijela,
  • Društva za osiguranje, podružnice osnovane u EGP-u koje pripadaju društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje s registriranim sjedištem u EGP-u mogu upotrebljavati oznaku LEI tih društava za osiguranje i društava za reosiguranje;
  • krajnje matično društvo kako je definirano u članku 300. Zakona o osiguranju (NN, br. 30/15, 112/18, 63/20, 133/20; dalje: Zakon o osiguranju) i sva društva, osim društava izvan EGP-a i nereguliranih društava, u okviru grupe kako je definirana u članku 297. stavku 1. podstavku (b) točki 3. Zakona o osiguranju;
  • mješoviti osiguravateljni holdinzi;
  • podružnice osnovane u EGP-u koje pripadaju društvima za osiguranje ili društvima za reosiguranje s registriranim sjedištem u trećoj zemlji;
  • institucije za strukovno mirovinsko osiguranje koje su registrirane ili imaju odobrenje za rad u skladu s Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN, br. 19/14, 29/18, 115/18) te Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN, br. 22/14, 29/18, 115/18) te koje ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

o   (i) ukupna bilanca veća je od 1 milijarde EUR; ili

o   (ii) ukupna bilanca veća je od 100 milijuna EUR i manja od 1 milijarde EUR te poredak među pet najvećih institucija za strukovno mirovinsko osiguranje u smislu ukupne bilance u državi članici;

  • posrednici u osiguranju i reosiguranju te sporedni posrednici u osiguranju koji posluju prekogranično u skladu sa Zakonom o osiguranju, a koji su obuhvaćeni nadzornim ovlastima Hanfe. 

Primjena smjernice u cijelosti ili djelomično

Smjernice se primjenjuju u cijelosti.

Datum početka primjene smjernice

01. srpnja 2022. 

Poveznica na smjernicu Europskog nadzorno tijela

Smjernica o identifikacijskoj oznaci pravne osobe 

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.