29.09.2021.

Obavijest subjektima nadzora o primjeni EBA Smjernica o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma (EBA/GL/2021/02)

Objavljeno: 29. rujna 2021.

Na temelju članka 2.a stavka 2. Zakona o osiguranju (Narodne novine, br. 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20), članka 2. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. 65/18, 17/20 i 83/21), članka 3. stavka 3. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine, br. 44/16 i 126/19) i članka 3. stavka 3. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine, br. 21/18 i 126/19), HANFA se dana 24. rujna 2021. Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo (EBA) očitovala o tome da se obvezuje pridržavati odredbi Smjernica o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma (EBA/GL/2021/02) osim u dijelu koji se odnosi na:

  • regulirane platforme za skupno financiranje (Smjernica 17.) budući da Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU 2017/1129 Direktive (EU) 2019/1937 još nije donesen,
  • na leasing društva i faktoring društva zbog nedostatka pravne osnove u Zakonu o leasingu (Narodne novine br. 141/13) te Zakonu o faktoringu (Narodne novine br. 94/14) te će Hanfa poduzeti daljnje regulatorne aktivnosti kako bi ove Smjernice postale obvezujuće i za sektor leasinga te sektor faktoringa.

Smjernice se primjenjuju od 26.10.2021.

Obavijest o primjeni EBA Smjernica o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma (EBA/GL/2021/02) 

Smjernice

Smjernice su donesene na temelju članka 17. i članka 18. stavka 4. Direktive (EU) 2015/849 o dubinskoj analizi stranaka o čimbenicima koje bi kreditne i financijske institucije trebale uzeti u obzir pri procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji je povezan s pojedinačnim poslovnim odnosima i povremenim transakcijama. 

Naziv smjernica

Smjernica o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma (EBA/GL/2021/02) 

Subjekti nadzora na koje se smjernice odnose

Ove se smjernice, osim na HNB i njihove subjekte nadzora, primjenjuju na Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga kao nadležno tijelo te na sljedeće financijske institucije:

  1. društvo koje nije kreditna institucija, a koje obavlja jednu ili više djelatnosti navedenih u točkama od 2. do 12. te 14. i 15. Priloga I. Direktivi 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća:
  • Kreditiranje, uključujući inter alia: potrošački kredit, ugovore o kreditu koji se odnose na nekretnine, otkup potraživanja s regresom ili bez njega, financiranje trgovačkih transakcija (uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting),

-          Financijski leasing,

-          Jamstva i preuzete obveze,

-          Trgovanje za vlastiti račun ili za račun klijenata:

o    instrumentima tržišta novca (čekovima, mjenicama, certifikatima o depozitu itd.),

o    deviznim sredstvima,

o    financijskim budućnosnicama i opcijama,

o    valutnim i kamatnim instrumentima,

o    prenosivim vrijednosnim papirima.

-          Sudjelovanje u izdavanju vrijednosnih papira i pružanje usluga povezanih sa spomenutim izdanjima,

-          Savjetovanje društava u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom i povezanim pitanjima te savjetovanje i usluge u vezi sa spajanjima odnosno pripajanjima i kupnjom društava,

-          Posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,

-          Upravljanje portfeljima i savjetovanje,

-          Skrbništvo nad vrijednosnim papirima i upravljanje vrijednosnim papirima.

2.     društvo za osiguranje kako je definirano u članku 13. točki 1. Direktive 2009/138/EZ, ako obavlja djelatnosti životnog osiguranja obuhvaćene tom Direktivom;

3.     investicijsko društvo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 1. Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća;

4.     subjekt za zajednička ulaganja koji trguje svojim udjelima ili dionicama;

5.     posrednik u osiguranju kako je definiran u članku 2. točki 5. Direktive 2002/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kada djeluje u pogledu životnog osiguranja i drugim uslugama povezanima s ulaganjem, uz iznimku vezanog posrednika u osiguranju iz točke 7. tog članka;

6.     podružnice, ako su smještene u Uniji, financijskih institucija iz prethodnih točaka, neovisno o tome jesu li njihova glavna sjedišta smještena u državi članici ili u trećoj zemlji;

Primjena smjernice u cijelosti ili djelomično

Smjernice se primjenjuju u cijelosti osim u dijelu koji se odnosi na regulirane platforme za skupno financiranje (Smjernica 17.) budući da Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU 2017/1129 Direktive (EU) 2019/1937 još nije donesen.

Datum početka primjene smjernice

26. listopada 2021. 

Poveznica na smjernicu Europskog nadzorno tijela

Smjernice o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma

 

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.