04.11.2021.

Obavijest o prilagodbi minimalnih iznosa pokrića utvrđenih u Direktivi 2009/103/EZ u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti u skladu s inflacijom

Objavljeno: 04. studenog 2021.

Dana 19. listopada 2021. godine Europska komisija je u Službenom glasilu Europske unije objavila Obavijest o prilagodbi minimalnih iznosa pokrića utvrđenih u Direktivi 2009/103/EZ u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti u skladu s inflacijom (2021/C 423/11; u nastavku: Obavijest).

Ova je obavijest donesena u skladu s odredbom članka 9. stavka 2. Direktive 2009/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti (u nastavku: Direktiva o osiguranju motornih vozila).

Navedenom odredbom propisano je kako se svakih pet godina od 11. lipnja 2005. ili završetka eventualnog prijelaznog razdoblja koje traje najduže do 11. lipnja 2012. minimalni iznosi pokrića u pogledu kojih svaka država članica zahtijeva da osiguranje vozila bude obvezno, preispituju u skladu s Europskim indeksom potrošačkih cijena (EICP), utvrđenim na temelju Uredbe (EZ) br. 2494/95. Minimalni iznosi prilagođavaju se automatski, odnosno povećavaju se za postotnu promjenu koju navede EICP za dotično razdoblje, odnosno, za pet godina koje neposredno prethode preispitivanju, a zaokružuju se naviše do višekratnika 10 000 eura.

Nakon preispitivanja predmetnom obavijesti utvrđeni su sljedeći iznosi u eurima:

  1. u slučaju tjelesne ozljede minimalni iznos pokrića povećan je na 1 300 000 eura po žrtvi ili 6 450 000 eura po odštetnom zahtjevu, bez obzira na broj žrtava
  2. u slučaju oštećenja stvari minimalni iznos povećan je na 1 300 000 eura po odštetnom zahtjevu, bez obzira na broj žrtava.

Odredbama članka 26. stavka 8. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (Narodne novine br. 151/2005, 36/2009, 75/2009, 76/2013, 152/2014; u nastavku: ZOOP) najniža osigurana svota temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti određuje se u sljedećim iznosima:

  1. u slučaju štete zbog smrti, tjelesne ozljede i oštećenja zdravlja do iznosa od 42,750.000,00 kuna po štetnom događaju bez obzira na broj oštećenika
  2. u slučaju uništenja ili oštećenja stvari do iznosa od 8,550.000,00 kuna po štetnom događaju bez obzira na broj oštećenika. 

U skladu s odredbama stavaka 9. i 10. tog članka Vlada Republike Hrvatske može donijeti odluku o povećanju ili sniženju osigurane svote iz stavka 8. sukladno obavijesti Europske komisije koja se periodično objavljuje u Službenom listu Europske unije u skladu s Europskim indeksom potrošačkih cijena, utvrđenim na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 od 23. listopada 1995. o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena (SL L 257, 27. 10. 1995.).Ako osigurane svote iz stavka 8. ovoga članka zbog promjene tečaja ne odgovaraju iznosima izraženim u eurima u obavijesti Europske komisije iz stavka 9. Vlada Republike Hrvatske može odlukom uskladiti iznose osiguranih svota.

S obzirom na novodonesenu obavijest Europske komisije, a u skladu s gore spomenutom odredbom članka 26. stavka 9. ZOOP-a, Vlada Republike Hrvatske u mogućnosti je razmotriti donošenje nove odluke o povećanju osigurane svote.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.